להורדת אפליקציה

גב-ים בוחנת כניסה לתחום ה-Data Centers: בדרך להקמת שתי חוות – בירושלים ובחיפה – בשטח 20,300 מ"ר

על פי הדו"ח המסכם לרבעון השלישי של 2021 יוקמו שתי החוות, על פי התכנון, במתחמי החברה – אחת בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, והשנייה בפארק מתם בדרום חיפה

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים (אלדד רפאלי)
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים (אלדד רפאלי)

חברת גב-ים פוזלת אל תחום חוות השרתים, ה-Data Centers, וכבר פועלת במישור המעשי: בתקופה האחרונה דיווחה החברה כי היא בוחנת כניסה לתחום, ובדו"ח הכספי המסכם לרבעון השלישי של השנה, שפרסמה בימים האחרונים, היא משתפת במעבר למישור המעשי. בדו"ח מציינת גב-ים כי היא "פועלת לתכנון ורישוי שתי חוות שרתים ראשונות", האחת בירושלים והשנייה בחיפה.

החווה בעיר הבירה, בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם, מתוכננת לחלוש על שטח של כ-7,500 מ"ר, ולפעול בהספק מרבי של כתשעה מגה ואט. נזכיר כי כיום פועלת החברה להקמת "גב-ים פארק העברית" בקמפוס בגבעת רם, שיכלול שני בניינים בשטח עילי כולל של כ-52,000 מ"ר, וכ- 36 אלף מ"ר תת-קרקעי

החווה בעיר הבירה, בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם, מתוכננת לחלוש על שטח של כ-7,500 מ"ר, ולפעול בהספק מרבי של כתשעה מגה ואט. נזכיר כי כיום פועלת החברה להקמת "גב-ים פארק העברית" בקמפוס בגבעת רם, שיכלול שני בניינים בשטח עילי כולל של כ-52,000 מ"ר, וכ- 36 אלף מ"ר תת-קרקעי. 

החווה השנייה מתוכננת לקום בפארק מתם בחיפה, בשטח של כ-12,800 מ"ר, והיא תפעל, על פי התכנון, בהספק מרבי של כ-15 מגה ואט. נזכיר כיאחד הנכסים המהותיים של החברה נמצא בפארק מתם – נכס שחולש על פני 272,000 מ"ר, בדרומה של העיר חיפה. שוויו בספרי החברה, נכון לסוף ספטמבר 2021, הוא יותר משני מיליארד שקל. 

חוות השרתים יוקמו ויתופעלו עצמאית על ידי החברה או עם שותף, והן עתידות לשמש את השוכרים בפארק גב-ים העברית ובפארק מתם, בהתאמה, וכן משתמשים נוספים באזור"

"חוות השרתים יוקמו ויתופעלו עצמאית על ידי החברה או עם שותף, והן עתידות לשמש את השוכרים בפארק גב-ים העברית ובפארק מתם, בהתאמה, וכן משתמשים נוספים באזור", כך החברה בדו"ח. נציין כי עניין זה מבטא את מגמת החברה זה שנים, להתפתח ולהתרחב גם על גבי נכסים קיימים שלה. דוגמה נוספת לכך מופיעה גם היא בדו"ח המסכם לרבעון השלישי, שבו צוין כי "החברה פועלת להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גבי גגות של מבנים בבעלות החברה".

עוד נציין כי מנסחי הדו"ח מעדכנים בו על הנחיית דירקטוריון החברה, אל הנהלת החברה, בדבר עריכת "חלופות לתוכנית אסטרטגית לשנים הבאות". על פי הנחיית הדירקטוריון, על ההנהלה להציג את החלופות "לא יאוחר מתום שנת 2021".

הדו"ח מפרט, כנהוג, גם על מצבה של החברה נכון לתקופה הנסקרת. כך, החברה מציינת כי רוב הכנסותיה, בשיעור של כ-75% מהיקף ההכנסות השנתיות, נובע מנכסים המשמשים להייטק ולמשרדים, "המושכרים ברובם לחברות ענק בינלאומיות מבוססות, תוך פיזור גאוגרפי וסקטוריאלי". כ-19% מהיקף הכנסות החברה נובעים מנכסים מניבים המיועדים ללוגיסטיקה ותעשייה, והיתר, בשיעור של כ-6% מכלל הכנסות השכירות השנתיות, נובע מנכסים מניבים בייעוד מסחרי.

"נכון ליום 30 בספטמבר 2021 , לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-1,034,000 מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ", כך מציינת גב-ים בדו"ח. "שיעור התפוסה בנכסיה המניבים של החברה, נכון לתום הרבעון השלישי של השנה, עומד על כ-96%.

ברבעון השלישי של שנת 2021 חתמה החברה על 45 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-23,000 מ"ר, המניבים כ-18 מיליון שקל בשנה. ברבעון השלישי של השנה הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-3.3%"

ברבעון השלישי של שנת 2021 חתמה החברה על 45 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-23,000 מ"ר, המניבים כ-18 מיליון שקל בשנה. ברבעון השלישי של השנה הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-3.3%. בגין הסכמים אלו תרשום החברה תוספת הכנסות שנתיות מייצגות בסך 1.2 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 חתמה החברה על 123 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-69,000 מ"ר, המניבים כ-49 מיליון שקל בשנה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה, תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-7.4%. בגין הסכמים אלו תרשום החברה תוספת הכנסות שנתיות מייצגות בסך 5.7 מיליון שקל".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search