להורדת אפליקציה

ב-50 מיליון שקל פחות – ורק 75% מהקרקע: תדהר והראל רוכשות את השטח בפארק הלוגיסטי בעכו מקבוצת דלק

החברה של יצחק תשובה תקבל 150 מיליון שקל על הקרקע – שזקוקה לטיהור טרם הקמת הפרויקט שמתכננות השתיים במקום • "השלמת פרויקט הטיהור - תנאי בסיסי להמשך תכנון ופיתוח המתחם"

עידן וולס, מנכ"ל דלק, גיל גבע, יו"ר תדהר, וסמי בבקוב, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל (סיון פרג'; ורדי כהנא; רונן אקרמן)

רשמית: תדהר והראל – ובשמה של החברה המאוחדת: תדהר הראל מניבים – רוכשת הקרקעות ש"סימנו" בתחילת השנה, בפארק הלוגיסטי בעכו, מקבוצת דלק של יצחק תשובה, אך לאחר עדכונים בהסכם. עיקרם: המחיר הופחת ברבע, מ-200 מיליון שקל כפי שהוכרז בפרסום הראשון בינואר, ל-150 מיליון שקל כעת; השטח שיימכר לתדהר הראל מניבים הופחת בהתאם, ויהיה רק 75% מהקרקע המדוברת.

הגדרת הממכר תתוקן, באופן שבו הוא יהווה אך ורק 75% מהחלקים הבלתי מסוימים, 'במושע', מהמקרקעין, כך שעם השלמת העסקה נשוא הסכם המכר, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה למוכרת, הרוכשת תחזיק 75% מהזכויות במקרקעין והמוכרת תחזיק %25 בזכויות במקרקעין, והצדדים יהיו שותפים במקרקעין"

קבוצת דלק היא שעדכנה בעניין, וכך כתבה בהודעתה לרשות לניירות ערך: "הגדרת הממכר תתוקן, באופן שבו הוא יהווה אך ורק 75% מהחלקים הבלתי מסוימים, 'במושע', מהמקרקעין, כך שעם השלמת העסקה נשוא הסכם המכר, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה למוכרת, הרוכשת תחזיק 75% מהזכויות במקרקעין והמוכרת תחזיק %25 בזכויות במקרקעין, והצדדים יהיו שותפים במקרקעין בהתאם ליחס השיתוף במקרקעין, ובתנאים שנקבעו בין הצדדים במסמך עקרונות שיתוף ועסקה משותפת במקרקעין כמקובל בעסקאות שיתוף מסוג זה.

הצדדים קבעו במסגרת התוספת להסכם מנגנון עתידי להתאמת (הפחתת) מחיר התמורה בהתאם
לקריטריונים שנקבעו בתוספת, כך שבכל מקרה סכום ההפחתה המקסימלי, אם תהיה הפחתה, בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בתוספת, יהיה מוגבל לתקרה של עד 15 מיליון שקל".

תדהר והראל יקדמו את טיהור הקרקע ואת הקמת הפרויקט העתידי. החברות בוחנות את אפשרויות הפיתוח של המתחם, אשר נהנה מזכויות בנייה של מאות אלפי מטרים לשימושי לוגיסטיקה, תעשייה ואחסנה"

תדהר הראל מניבים הודעה במקביל כי הן "יקדמו את טיהור הקרקע ואת הקמת הפרויקט העתידי. החברות בוחנות את אפשרויות הפיתוח של המתחם, אשר נהנה מזכויות בנייה של מאות אלפי מטרים לשימושי לוגיסטיקה, תעשייה ואחסנה".

קבוצת דלק ציינה עוד שינוי בהסכם, ופירטה כך: "התנאים המפסיקים שנקבעו בהסכם המכר צומצמו, באופן שבו נקבעו תנאים מפסיקים רק בקשר עם תנאי ההסכמים שיחתמו הצדדים בקשר עם המקרקעין, אם ייחתמו, עם רשות מקרקעי ישראל ועם הרשויות המוסמכות בקשר לתוכנית שיקום מאושרת של המקרקעין. 

תקופת התנאי המפסיק תסתיים עד לתום שישה חודשים ממועד החתימה על התוספת. הרוכשת תהיה רשאית לוותר על התקיימות התנאי המפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עד לתום תקופת התנאי המפסיק, והכול בתנאים שנקבעו בהסכם ובתוספת לו. אם התקיים התנאי המפסיק באופן שיביא לביטול הסכם המכר, יושב לרוכשת מלוא התמורה בתוך 13 חודשים ממועד ההודעה של הרוכשת על ביטול ההסכם".

גיל גבע, יו"ר קבוצת תדהר: "אנו שמחים על צעד משמעותי נוסף של המיזם המשותף שלנו עם הראל, ולצד קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, כשותפתנו לפרויקט. בתום השלמת העסקה בשבועות הקרובים, ועוד בטרם נחל בתכנון הפרויקט עצמו, המשימה המרכזית שלנו היא לתכנן את פרויקט טיהור הקרקע ולהיכנס לביצועו בהקדם האפשרי. השלמת פרויקט הטיהור הינה תנאי בסיסי להמשך תכנון ופיתוח המתחם, ואנו רואים בו חובה והזדמנות למימוש האחריות התאגידית של החברות – הלכה למעשה".

השותפות של הראל עם תדהר מאפשרת לעמיתי הראל ליהנות מאפשרויות מגוונות לניצול הזדמנויות לא שכיחות, בעסקאות נדל"ן מורכבות ומעניינות. עסקה לרכישת כ-430 דונם בעכו, במקום מעולה לנכסי לוגיסטיקה, משרתת את תפיסת ה-ESG של הראל ואת התשואות שנעניק לנכסי החסכון ארוך הטווח אותם אנו מנהלים"

סמי בבקוב, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל ביטוח ופיננסים: "השותפות של הראל עם תדהר מאפשרת לעמיתי הראל ליהנות מאפשרויות מגוונות לניצול הזדמנויות לא שכיחות, בעסקאות נדל"ן מורכבות ומעניינות. עסקה לרכישת כ-430 דונם בעכו, במקום מעולה לנכסי לוגיסטיקה, משרתת את תפיסת ה-ESG של הראל ואת התשואות שנעניק לנכסי החסכון ארוך הטווח אותם אנו מנהלים".

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search