להורדת אפליקציה

החברה החדשה של נתאל גרופ שתעסוק בנדל"ן מניב לאחר הפיצול המתוכנן: נתנאל מניבים

החברה הודיעה לרשות לניירת ערך כי הגישה טיוטת תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה של החברה החדשה, זאת בהמשך להודעתה מסוף אוגוסט האחרון על מהלך הפיצול שהיא בוחנת

הפיצול מתקדם (שאטרסטוק)
הפיצול מתקדם (שאטרסטוק)

החברה החדשה שצפויה "להיוולד" כתוצאה מהפיצול המתוכנן של חברת נתנאל גרופ תיקרא "נתנאל מניבים" – כך על פי ההודעה ששלחה היום (א') החברה לרשות לניירות ערך, במסגרת המשך ההליך שעליו עדכנה עוד בדו"ח המסכם לשנת 2020. 

"בהמשך לבחינת האפשרות של פיצול פעילותה של החברה, הוגשה טיוטת תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב של נתנאל מניבים", כך בהודעה, "חברה פרטית שהוקמה לצורך הליך הפיצול ושבעלי מניותיה יהיו בעלי המניות הקיימים של החברה במועד הרלוונטי. כמו כן, הוגשה לרשות המיסים בקשה לקבלת החלטת מיסוי".

הליך שינוי המבנה כאמור, כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, ובכלל זה החלטה סופית של דירקטוריון החברה, אישור גורמים מממנים של החברה, מחזיקי אגרות החוב של החברה, קבלת אישור רשות המיסים והיתר הרשות לניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת"

בחברה מדגישים כי "הליך שינוי המבנה כאמור, כפוף לאישורים הדרושים על פי דין (שלמועד זה טרם התקבלו),ובכלל זה החלטה סופית של דירקטוריון החברה, בין היתר לחלוקת דיבידנד בעין של מניות החברה המתפצלת, וכן אישור גורמים מממנים של החברה, מחזיקי אגרות החוב של החברה (חלק מסדרות אגרות החוב או כולן וזאת בתלות בבטוחות ו/או בהשפעת השינוי המבני על אמות המידה הפיננסיות הרלוונטיות לכל סדרה),קבלת אישור רשות המיסים והיתר הרשות לניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת.

יודגש כי נכון למועד דיווח זה אין כל ודאות באשר לאופן ביצוע הליך שינוי המבנה ותוצאתו, מועדו, תנאיו, ואף אין כלל ודאות כי שינוי המבנה האמור יצא אל הפועל, בין היתר בשל מצב השוק, הצורך בקבלת האישורים הנדרשים כאמור וכו'".

נכון למועד דיווח זה אין כל ודאות באשר לאופן ביצוע הליך שינוי המבנה ותוצאתו, מועדו, תנאיו, ואף אין כלל ודאות כי שינוי המבנה האמור יצא אל הפועל, בין היתר בשל מצב השוק, הצורך בקבלת האישורים הנדרשים כאמור וכו'"

נזכיר כי בסוף אוגוסט עדכנה החברה כי היא בוחנת אפשרות של פיצול "באמצעות תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב" – המהלך שעליו הודיעה כעת, זאת לאחר שהתברר לה כי הדרך שבה חשבה לבצע את הפיצול בתחילה אינו עומד בתקנון הבורסה ובהנחיותיה. 

הפיצול שנבחן כעת הוא שראשית רישן בניין והשקעות, בעלת השליטה בחברה, תעביר לחברה זכויות בפרויקטים בתחום הנדל"ן המניב שבבעלותה, ובתמורה להעברת הנכסים יוקצו לרישן מניות. לאחר מכן יבוצע הפיצול בפועל.

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search