להורדת אפליקציה

אלמוגים החזקות תקים פרויקט מגורים על שלושה דונמים בנווה צדק, תל אביב; התמורה: 200 מיליון שקל

רכשה את הקרקע מאיש העסקים פטריק דרהי • "בכוונת הצדדים לקדם על המקרקעין הקמת פרויקט מגורי יוקרה, בשאיפה להשלים את הקמתו עד לסוף 2024"

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים החזקות (שירן כרמל)

חברת אלמוגים החזקות הודיעה היום (א') כי התקשרה עם חברת גוב נדל"ן, העוסקת ביזמות נדל"ן, בהסכם מייסדים להקמתה של חברה ייעודית, שתקדם בניית פרויקט מגורים בשכונת נווה צדק בתל אביב. הפרויקט, במתחם הרב קוק בשכונה, חולש על פני שלושה דונמים, אשר נרכשו על ידי חברת הפרויקט תמורת כ-200 מיליון שקל, מאיש העסקים פטריק דרהי.

בסמוך לאחר ההתקשרות בהסכם התקשרה חברת הפרויקט עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לשותפה, בהסכם לרכישת זכויות הבעלות במתחם. מתוך התמורה תשולם מקדמה בשיעור של 10% לאחר חתימתו של הסכם הרכישה, והיתרה תשולם לא יאוחר מ-31.12.2021"

"החברה תחזיק ב-40% מהזכויות בהון וב-50% מזכויות ההצבעה, והשותפה תחזיק ביתרת הזכויות", נכתב בהודעת אלמוגים לרשות לניירות ערך. "בסמוך לאחר ההתקשרות בהסכם התקשרה חברת הפרויקט עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לשותפה, בהסכם לרכישת זכויות הבעלות במתחם. מתוך התמורה תשולם מקדמה בשיעור של 10% לאחר חתימתו של הסכם הרכישה, והיתרה תשולם לא יאוחר מ-31.12.2021".

על פי ההודעה, נמצאים היום במתחם שני מבנים לשימור, והוצאו לגביו היתרי בנייה להקמתם של חמישה מבנים, שיוכלו לכלול עד 26 יחידות דיור, בשטח של כ-4,100 מ"ר, וכן כ-740 מ"ר שטחים מסחריים. נוסף על כך, קיימות ביחס לקרקע זכויות לבנייה לניוד, מתוקף מחויבות השימור, בהיקף שאותו מעריכה החברה בכ-1,400 מ"ר. במתחם נמצא גם בית הכנסת של הראי"ה - אברהם יצחק הכהן קוק, שעל שמו נקרא המקום.

"בשים לב למיקום המקרקעין ומאפייני האזור, בכוונת הצדדים לקדם על המקרקעין הקמת פרויקט מגורי יוקרה, בשאיפה להשלים את הקמתו עד לסוף שנת 2024. בהסכם המייסדים נקבעו הסדרים בקשר עם העמדת המקורות שיידרשו לחברת הפרויקט לצורך השקעת ההון העצמי למימון הפרויקט על ידי כל אחד מהצדדים. החברה ניאותה להעמיד מקורות מעבר לחלקה היחסי בחברת הפרויקט.

בהסכם המייסדים נקבעו הסדרים בנוגע לבחינת האפשרות למסירת ביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט, במלואן או חלק מהן, לידי חברה בת של החברה. עוד הוסכם כי השותפה תהא אחראית על השיווק והמכירות בפרויקט, בתמורה לעמלה בשיעור שהוסכם, מהתמורות שיתקבלו בגין עסקאות בטיפולה"

כמו כן נקבעו הסדרים בנוגע לבחינת האפשרות למסירת ביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט, במלואן או חלק מהן, לידי חברה בת של החברה. עוד הוסכם כי השותפה תהא אחראית על השיווק והמכירות בפרויקט, בתמורה לעמלה בשיעור שהוסכם, מהתמורות שיתקבלו בגין עסקאות בטיפולה (אך לא בגין עסקאות שיטופלו על ידי החברה).

המידע בדבר כמות יחידות הדיור, ייעוד השטחים השונים בפרויקט ומועד השלמתו הינו מידע צופה פני עתיד, אשר עלול להתממש באופן שונה מהמתואר לעיל, בין היתר בשל החלטה על שינויים בתכנון הפרויקט. הדיווח על התקשרות החברה בעסקה עוכב, בשל קיומה של מחלוקת משפטית בין המוכרת לבין צד שלישי ביחס לזכויות במקרקעין, אשר תלויה ועומדת בגינה תביעה בבית המשפט. 

במועד התקשרות טרם ניתן תוקף להסכם הפשרה בין הצדדים, וטרם התבטל הסעד לביטול הסכם הרכישה המקורי בין הצדדים, כך שפרסום הדיווח היה עלול לסכל או לעכב את מימוש הפשרה, וכפועל יוצא מכך לפגוע בהשלמת העסקה. למיטב ידיעת החברה, נכון להיום, ולאחר שהתקבלה החלטה מבית המשפט בדבר מחיקת חלק מסעדי התביעה, פחת באופן משמעותי הסיכון להשלמת העסקה והוסרה המניעה לפרסום דיווח זה".

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search