משפחת שטינמן רוכשת באמצעות החברות מידאס ואמירן כשבעה דונמים בנתניה - תמורת 75 מיליון שקל

השטח נמצא בשכונת קריית השרון שבמזרח העיר • כיום נבנה עליו פרויקט, שנמצא לקראת סיום, ובו חמש קומות של משרדים ומסחר – והרוכשת מתכננת לבנות מעליו עוד שלוש קומות משרדים

קריית השרון (יח"צ)
קריית השרון (יח"צ)

משפחת שטינמן רוכשת שבעה דונמים בשכונת קריית השרון שבמזרח נתניה, תמורת סכום כולל של 75 מיליון שקל – באמצעות חברה משותפת לשתי חברות שבהן היא מחזיקה במניות: החברות מידאס השקעות בנדל"ן ואמירן מגדל המילניום.

חברת מידאס היא שעדכנה על העסקה בדיווח אל הרשות לניירות ערך הבוקר (א'). על פי הדיווח, היא התקשרה במערכת הסכמים שלפיה תרכוש בעקיפין כ-22% מהזכויות במקרקעין, בשדרות טום לנטוס 8 בקריית השרון. "רכישת הזכויות במקרקעין תבוצע באמצעות חברה ייעודית, המוחזקת ב-50% על ידי מידאס וב-50% על ידי חברה פרטית, שלמיטב ידיעת החברה, חלק מבעלי השליטה בחברה מחזיקים בה בעקיפין בכ-28%.

למיטב ידיעת החברה, משפחת שטינמן הינה מבעלי השליטה בסיטי מילניום טאוור, החברה הפרטית המצוינת לעיל, המוחזקת בשיעור 10% על ידי אמירן מגדל המילניום, חברה בבעלות משפחת שטינמן, וב-90% על ידי סיטי השקעות מילניום. סיטי השקעות מילניום מוחזקת בשיעור של 20% על ידי אמירן"

למיטב ידיעת החברה, משפחת שטינמן הינה מבעלי השליטה בסיטי מילניום טאוור, החברה הפרטית המצוינת לעיל, המוחזקת בשיעור 10% על ידי אמירן מגדל המילניום, חברה בבעלות משפחת שטינמן, וב-90% על ידי סיטי השקעות מילניום. סיטי השקעות מילניום מוחזקת בשיעור של 20% על ידי אמירן, והיתרה מוחזקת על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה". נציין כאן כי רן שטינמן הוא מנכ"ל חברת מידאס ודירקטור בה, יוסי שטינמן מכהן כדירקטור בחברה.

"החברה החדשה רכשה כ-44% מהזכויות במקרקעין", הוסיפה מידאס. "נכון למועד זה, על המקרקעין נבנה פרויקט הכולל מבנה בייעוד מסחר ומשרדים בן חמש קומות, בשטח כולל להשכרה
של כ-10,000 מ"ר בייעוד למשרדים וכ-3,600 מ"ר בייעוד למסחר. 

הפרויקט נמצא בשלבי גמר ובהתאם להערכות החברה, טופס אכלוס לפרויקט יתקבל בתוך כשישה חודשים. כמו כן, בהתאם לתוכניות החברה, על הפרויקט הקיים צפויות להיבנות שלוש קומות משרדים נוספות (מעל חמש הקומות הקיימות), בשטח כולל להשכרה של כ-7,000 מ"ר.

הפרויקט נמצא בשלבי גמר ובהתאם להערכות החברה, טופס אכלוס לפרויקט יתקבל בתוך כשישה חודשים. כמו כן, בהתאם לתוכניות החברה, על הפרויקט הקיים צפויות להיבנות שלוש קומות משרדים נוספות (מעל חמש הקומות הקיימות), בשטח כולל להשכרה של כ-7,000 מ"ר"

בהתאם לתוכניות החברה החדשה והשותפים במקרקעין, פעלו הצדדים להתקשר עם תאגיד בנקאי לצורך קבלת מימון לרכישת הנכס. בהתאם להסכמות עקרוניות עם התאגיד הבנקאי, לצורך קבלת המימון תידרש החברה החדשה להעמיד את חלקה בהון עצמי בפרויקט בסך של כ-40 מיליון שקל, וחלקה של מידאס הינו מחצית מסכום זה. ביצוע העסקה מותנה בקבלת המימון הבנקאי כאמור".

עוד מעדכנת החברה כי במקביל התקשרו החברה החדשה ויתר השותפים בפרויקט בהסכם שיתוף פעולה ביחס למקרקעין, לפיו, בין היתר, נקבע כי ניהול הפרויקט יבוצע על ידי שני נציגים שימונו על ידי החברה החדשה ושני נציגים שימונו על ידי אחת השותפות במקרקעין. כמו כן, במסגרת הסכם שיתוף הפעולה נקבעו הוראות מקובלות כגון: זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות, Along Drag, הוראות לעניין העמדת הון עצמי נוסף וכדומה.

"יצוין כי לאור זאת שהעסקה בוצעה על ידי החברה לצד חברה הקשורה לחלק מבעלי השליטה בחברה, ולאור זאת שתנאי העסקה המשותפת לגבי החברה אינם שונים באופן מהותי מתנאי העסקה לגבי החברה הקשורה, בשים לב לחלקם היחסי בעסקה, דירקטוריון החברה אישר את העסקה כאמור וזאת לאחר אישור ועדת הביקורת".

רכישת הזכויות במקרקעין הינה עסקה כלכלית טובה כשלעצמה, ותואמת את האסטרטגיה של החברה להגדלת החזקותיה בפרויקטים בתחום הנדל"ן המניב; לאור היקף העסקה והיקף ההון העצמי שנדרש להעמיד, החליטה החברה לצרף שותף. תנאי העסקה המשותפת זהים בין בעלי המניות בחברה החדשה"

מידאס הביאה גם את תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה, ש"סברו כי העסקה בכללותה הינה לטובת החברה, מהנימוקים הבאים: רכישת הזכויות במקרקעין הינה עסקה כלכלית טובה כשלעצמה, ותואמת את האסטרטגיה של החברה להגדלת החזקותיה בפרויקטים בתחום הנדל"ן המניב; לאור היקף העסקה והיקף ההון העצמי שנדרש להעמיד, החליטה החברה לצרף שותף. לאור האמור, פנתה החברה לחברה הקשורה לחלק מבעלי השליטה בחברה, כדי להקים את החברה החדשה לצורך רכישת הגשת הצעה לרכישת הזכויות במקרקעין כאמור לעיל; תנאי העסקה המשותפת זהים בין בעלי המניות בחברה החדשה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search