למרות חילוקי דעות רבים: ועדת המשנה לעררים דחתה את הערר נגד הקמת שכונת "זכרונה" בזכרון יעקב

הערר נדחה ברוב של ארבעה מול אחת, אך גם בקרב הארבעה שצידדו בדחייה התפתחה מחלוקת, סביב הסיבה לדחייה • יו"ר הוועדה: "ראוי היה לאשר את התוכנית מושא הערר רק לאחר אישור התוכנית הכוללנית"

הדמיית שכונת זכרונה בזכרון יעקב (משרד לייטרסדוף בן-דיין אדריכלים ומתכננים)
הדמיית שכונת זכרונה בזכרון יעקב (משרד לייטרסדוף בן-דיין אדריכלים ומתכננים)

הערר נדחה, התוכנית להקמת שכונת "זכרונה" בזכרון יעקב אושררה – אך לא לפני כמה וכמה מחלוקות וחוסר הסכמה בין חמשת חברי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שהציגו שלוש דעות שונות על אותה החלטה.

שכונת זכרונה תכלול 1,236 יחידות דיור חדשות בצפון-מזרח היישוב, על שטח של 425 דונם, במסגרת תוכנית שיזמה רשות מקרקעי ישראל. בספטמבר 2020 החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה על אישורה, ובעקבות כך הוגשו כמה וכמה התנגדויות, שהגיעו עד למועצה הארצית לתכנון ובנייה ולוועדת המשנה לעררים. המערערת אל ועדת המשנה הייתה המועצה המקומית זכרון יעקב בעצמה.

הטענה המרכזית של המועצה הייתה כי "אישור התוכנית בטרם אישור התוכנית הכוללנית הוא 'מחטף'". נציין בהקשר זה כי התוכנית הכוללנית האמורה אושרה למתן תוקף במאי 2021. טענה נוספת הייתה כי "התוכנית אינה כוללת שטחים מניבים בהיקף שיאפשר לממן את ההוצאות הנדרשות למימוש יחידות הדיור הכלולות בה". ועדת המשנה לעררים, בהובלת היו"ר יצחק ברט, פסקה כי התוכנית תואמת את התוכנית הכוללנית, וכי "אין מניעה חוקית או תכנונית לאישור תכנון מפורט, במקרים המתאימים, גם ללא המתנה לאישור תוכנית כוללנית, על מנת שלא לשתק את מערכת התכנון ואת המשך הפיתוח הנדרש לצורכי האוכלוסייה".  

עוד פסקה הוועדה כי "אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה המחוזית בעניין היקף שטחי המסחר בתוכנית, שכן היקף שטחי המסחר והתעסוקה צריך להיבחן בראייה כלל יישובית, ולא בראייה מצומצמת לשכונה ספציפית".

למרות דברים נחרצים אלו, אפשר לראות כי בין חברי הוועדה התגלעו מחלוקות רבות: חברת ועדה אחת, ראש המועצה המקומית גני תקווה, ליזי דלריצ'ה, טענה כי אין לדחות את הערר וכי יש להשיב את התוכנית לדיון נוסף בוועדה המחוזית. "אני סבורה כי לא הייתה הצדקה לאשר את תוכנית זכרונה בטרם אישורה הסופי של התוכנית הכוללנית, וכי היה ראוי להמתין עד לאחר אישור
התכנון הכולל.

לטעמי, משעה שקיים פער בין מספר יחידות הדיור בתוכנית הכוללנית לבין מספר יחידות הדיור בתוכנית זכרונה, יש להשיב את התוכנית לוועדה המחוזית כדי שתדון בפער זה בהתאם למתווה שנקבע בתוכנית הכוללנית, וזאת לאחר אישורה הסופי של התוכנית הכוללנית במוסדות התכנון. על כן, עמדתי היא כי יש להשיב את תוכנית זכרונה לוועדה המחוזית, כדי שתקיים בה דיון נוסף".

יו"ר הוועדה ברט, נציג שר המשפטים בוועדה, תמך בגרסת המערערת כי צריך היה לאשר את התוכנית רק לאחר אישור התוכנית הכוללת: "אני סבור כי הצדק עם העוררת, בכך שראוי היה לאשר את התוכנית מושא הערר רק לאחר אישור התוכנית הכוללנית. מסיבה זו הורינו על הגשת הודעות מעדכנות בעניין הליכי אישורה של תוכנית זו. לעת הזו, לאחר שהתוכנית הכוללנית אושרה בוועדה המחוזית ונוצרה ודאות מסוימת (שאינה מוחלטת) לגבי תוכנה, ומשנמצא כי התוכנית מושא הערר תואמת את התוכנית הכוללנית, עמדתי היא כי דין הערר להידחות".

שלושת חברי הוועדה הנותרים - רוני בר, נציגת מנכ"לית מנהל התכנון, שולמית גרטל, נציגת שר הבינוי והשיכון, והלל זוסמן, נציג רשות הטבע והגנים - הסכימו עם דחיית הערר, אך לא עם טענת היו"ר בדבר ההמתנה לאישור התוכנית הכוללנית: "איננו רואים כל פגם באופן הילוכה של הוועדה המחוזית במקרה דנן, שבו הליכי אישורן של התוכנית הכוללנית והתוכנית מושא הערר צעדו זה לצד זה, באופן המבטיח כי שתיהן יתבססו על מדיניות תכנונית עדכנית ורלוונטית".

לעיון בהחלטה המלאה של ועדת המשנה לעררים לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search