להורדת אפליקציה

נכסים ובנין בדרך ליציאה מתחום הבנייה למגורים? הדירקטוריון הורה לבחון מימוש אחזקותיה

מדובר במימוש כל האחזקות או חלק מהן – "בעסקה אחת או בכמה עסקאות" • ההודעה – על רקע התביעה שהגישה לייטקום נגד דסק"ש, אשר נוגעת גם לנכסים ובנין

צחי נחמיאס, יו"ר דירקטוריון נכסים ובנין (יח"צ)
צחי נחמיאס, יו"ר דירקטוריון נכסים ובנין (יח"צ)

חברת נכסים ובנין הודיעה אמש (ג') כי היא עומדת להתחיל במהלך של יציאה מתחום הבנייה למגורים. בהודעתה לרשות לניירות ערך ציינה החברה כי "דירקטוריון החברה החליט להורות להנהלתה להתחיל בהליך של בחינת מימוש אחזקותיה של החברה בפעילותה בתחום הבנייה למגורים בישראל ('האחזקות'), כולן או חלקן, בעסקה אחת או בכמה עסקאות.

למועד זה, אין כל ודאות כי יתקבלו בחברה הצעות לרכישת האחזקות כאמור (במלואן או בחלקן), או כי ההליך המתואר יבשיל לכדי משא ומתן או לכדי חתימה על הסכם מחייב (או הסכמים מחייבים) ולהשלמתם, או באשר לעיתויו ולתנאיו של הסכם (או הסכמים) כאמור, אם ייחתם. המכירה כפופה לאישור על ידי דירקטוריון החברה, בשים לב בין היתר לתנאי השוק והעסקה (או העסקאות) שתעמוד על הפרק, ככל שתעמוד (או תעמודנה), וכן תהא כפופה לתנאים שיסוכמו בעסקאות אפשריות כאמור ועל פי דין".

המכירה כפופה לאישור על ידי דירקטוריון החברה, בשים לב בין היתר לתנאי השוק והעסקה (או העסקאות) שתעמוד על הפרק, ככל שתעמוד (או תעמודנה), וכן תהא כפופה לתנאים שיסוכמו בעסקאות אפשריות כאמור ועל פי דין"

הודעה זו באה על רקע התביעה שהגישה לאחרונה חברת לייטקום, שדורשת להכיר בקבוצת דסק"ש כפירמידה אסורה על פי חוק הריכוזיות – וכך גם הבעלים, צחי נחמיאס ומגה אור, וכן נכסים ובנין ואף חברת גב-ים. נזכיר כי כיום, לאחר רכישת דסק"ש בידי קבוצת משקיעים בהובלת מגה אור, מחזיקה דסק"ש ב-80% מחברת נכסים ובנין.

דסק"ש עצמה הודיעה בתחילת החודש שעבר כי דירקטוריון החברה החליט לפעול לאיחוד פונקציות בחברה ונכסים ובנין, "ובכלל זה, בין היתר, מינוי נושאי משרה משותפים לכהונה בשתי החברות  וחלוקת העלויות ביניהן (לפי שיעור שיוסכם בין הצדדים), וזאת בכפוף לאישורם של האורגנים המוסמכים בשתי החברות", כך בהודעתה לרשות לניירות ערך. "בד בבד החליט דירקטוריון החברה לפעול למינויו של דורון כהן, מנכ"ל החברה, כמנכ"ל נכסים ובנין, זאת במקביל להמשך כהונתו כמנכ"ל החברה. מינוי זה אושר על ידי דירקטוריון נכסים ובנין".

עוד נזכיר כי עד לרכישתה של דסק"ש בידי קבוצת המשקיעים, הייתה נכסים ובנין בבעלותו של איש העסקים אדוארדו אלשטיין – זאת כחלק מהשליטה בסדק"ש כולה. כיום החברה אינה בידיו, ויו"ר הדירקטוריון שלה הוא בעלי מגה אור, צחי נחמיאס.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search