להורדת אפליקציה

אונו הוותיקה: 61 תושבים דרשו צו ביניים נגד תוכנית מרכז אור און, בשל "התעלמות ממפגע בטיחותי"; המחוזי דחה הבקשה

התושבים טוענים עוד כי מדובר בתוכנית לא סבירה, וכי היקף הזכויות בתוכנית חורג מהאיזון שנקבע בהחלטות קודמות • סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופטת אביגיל כהן: "אין מדובר בעתירה שסיכוייה גבוהים"

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת אביגיל כהן (אתר בתי המשפט)
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת אביגיל כהן (אתר בתי המשפט)

61 תושבי קריית אונו הוותיקה, בהם הורים לתלמידי בית ספר "ניר" שבמרכז העיר, הגישו לאחרונה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, ממאי 2021, לאשר את תוכנית 508-0720235, היא התוכנית "אור און - מרכז שכונתי למסחר ותעסוקה בקריית אונו". 

עוד הגישו התושבים ערר על החלטת יו"ר הוועדה המחוזית, אדריכלית דניאלה פוסק, לדחות את בקשתם לערער על ההחלטה בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה, וכן על הצטרפות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו למגישי התוכנית, בטענה שלא ניתנה על כך החלטה כדין.

בסוף החודש החולף הגישו התושבים, המיוצגים על ידי עו"ד שלי רוזנטל, בקשה נוספת – בקשה למתן צו ביניים לפיו הוועדה המחוזית לא תיתן אישור סופי לתוכנית, וזו לא תפורסם למתן תוקף, עד להכרעה חלוטה בעתירה המנהלית המדוברת, או לחלופין לתת צו המונע הוצאת היתרי בנייה מכוח התוכנית

העתירה הזו עודנה מתנהלת, אך בסוף החודש החולף הגישו התושבים, המיוצגים על ידי עו"ד שלי רוזנטל, בקשה נוספת – בקשה למתן צו ביניים לפיו הוועדה המחוזית לא תיתן אישור סופי לתוכנית, וזו לא תפורסם למתן תוקף, עד להכרעה חלוטה בעתירה המנהלית המדוברת, או לחלופין לתת צו המונע הוצאת היתרי בנייה מכוח התוכנית. לדברי המבקשים, בימים אלו מועלים מסמכים מתוקנים של התוכנית לאתר מנהל התכנון, ולכן הבקשה למתן צו ביניים דרושה "לצורך מניעת מעשה עשוי".

נציין כי העותרים מתנגדים לתוכנית משום שלטענתם מדובר במתחם בשטח של יותר מחמישה דונמים בלב שכונה ותיקה, שבה לרוב בנייה נמוכה של בתים צמודי קרקע. נציין כי התוכנית מתירה להקים שני מבנים – אחד בן קומה אחת, והשני בן ארבע קומות. עוד מצוין, בדברי ההסבר לתוכנית, כי "ממזרח וממערב מוקף הפרויקט במבני מגורים: בדופן המערבית של הפרויקט, לצד רחוב יהודה המכבי, נמצאים מבני מגורים בני 4-3 קומות, אשר עוברים התחדשות עירונית (ל-7-6 קומות בסך הכול), וממזרח לפרויקט ישנה שכונת צמודי קרקע" – היא אונו הוותיקה.

צפויים עומסי תנועה כבדים באזור רחוב יהודה המכבי והרחובות הקרובים, זאת בשל ביטול מקומות לאיסוף והורדת תלמידים, צמצום משמעותי של כ-90% במקומות החנייה העיליים, ביטול האפשרות לחניית אוטובוסים עבור התלמידים, חוסר מקום לפריקה ולטעינת סחורה לבתי המסחר ויצירת צוואר בקבוק בכניסה לחניון תת-קרקעי"

בעצומה שפרסמו התושבים המתנגדים ברשת, נכתב כי בעקבות התוכנית, אם תאושר ותיושם, "צפויים עומסי תנועה כבדים באזור רחוב יהודה המכבי והרחובות הקרובים, זאת בשל ביטול מקומות לאיסוף והורדת תלמידים, צמצום משמעותי של כ-90% במקומות החנייה העיליים, ביטול האפשרות לחניית אוטובוסים עבור התלמידים, חוסר מקום לפריקה ולטעינת סחורה לבתי המסחר ויצירת צוואר בקבוק בכניסה לחניון תת-קרקעי במקביל למפרץ חנייה עילי קטן ביותר". 

עוד מצוין שם כי הקמת מבנה מסחר ומשרדים גבוה אינו הולם את הסביבה האורבנית ואינו מתאים מבחינת צרכים ושימושים לאזור זה, וכי "כתוצאה מהנ"ל צפויות להיווצר בעיות בטיחות תנועה קשות לתלמידים ולבאי קופת החולים הסמוכה והאזור".

העותרים טוענים כי "בתוכנית שאושרה אין התייחסות לטענות העותרים בדבר מצב התחבורה באזור, אשר חמור היום ויחמיר באופן קשה עוד יותר לו תאושר התוכנית". עוד הם טוענים ל"התעלמות ממפגע בטיחותי צפוי", ומציינים כי בתוכנית אין התייחסות כלל לקיומו של בית הספר בסמוך למרכז המסחרי המתוכנן. בעתירה נטענו טענות נוספות, לפיהן היקף הזכויות שהוקנה בתוכנית חורג מהאיזון שנקבע בהחלטות קודמות, וכי התוכנית אינה סבירה - "גם בשל כך שהיא חורגת מעקרונות התכנון בתוכנית הכוללת".

"יש אינטרס ציבורי בסופיות דיון ובוודאות תכנונית"

הוועדה המחוזית, המיוצגת על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, טענה בתגובה, בין היתר, כי "נוסח הפרסום של התוכנית ברשומות כבר הוכן, וצפוי להיות מפורסם בטווח זמן מיידי", ובהתאם לכך אין הצדקה לעכב את הליכי התכנון "בשים לב לשיהוי בהגשת העתירה ולסיכויי העתירה הנמוכים", לטענתה. "יתר טענות העותרים הן טענות תכנוניות המצויות בלב ליבו של מרחב שיקול הדעת של הוועדה המחוזית, והטענות נדחו על ידי גורמי המקצוע והוועדה המחוזית".

הוועדה המקומית קריית אונו, המיוצגת בהליך על ידי עו"ד אלון רום, ציינה גם היא כי "הטענות בדבר אישור התוכנית הן תכנוניות, ובית משפט מנהלי לא יתערב בהחלטות מסוג זה". היא הוסיפה כי "יש אינטרס ציבורי בסופיות דיון ובוודאות תכנונית, והדבר מחייב את דחיית הבקשה - מה גם שזו הוגשה כחודשיים לאחר החלטת הוועדה המחוזית".

גם היזמית, חברת אור און קרית אונו, המיוצגת על ידי עו"ד צפי מרגלית, טענה לשיהוי ולסיכויי עתירה נמוכים, וטענה בפני בית המשפט כי "כל עיכוב בביצוע הפרויקט גורם לחברה לנזקים אדירים, המוערכים באופן גס בכ-45,000 שקל בחודש"

ברקע הדברים הללו נציין כי גם היזמית, חברת אור און קרית אונו, המיוצגת על ידי עו"ד צפי מרגלית, טענה לשיהוי ולסיכויי עתירה נמוכים, וטענה בפני בית המשפט כי "כל עיכוב בביצוע הפרויקט גורם לחברה לנזקים אדירים, המוערכים באופן גס בכ-45,000 שקל בחודש".

"בית משפט מנהלי לא ייטה להחליף שיקול דעתה של רשות מנהלית בשיקול דעתו"

השופטת אביגיל כהן, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי, ציינה כי "ההכרעה בבקשה למתן צו ביניים ניתנת על סמך שני שיקולים שבית משפט צריך לשקול: מאזן נוחות וסיכויי העתירה. ככל שסיכויי העתירה גבוהים, כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך. אבן הבוחן המרכזית בשאלת הסעד הזמני היא מאזן הנוחות.

כאשר מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת אי-מתן צו ביניים, נדחית הבקשה גם אם סיכויי העתירה גבוהים. במקרה שלפניי אין מקום לקבוע מסמרות, בשלב זה, בנוגע לסיכויי העתירה, אולם לכאורה אין מדובר בעתירה שסיכוייה גבוהים"

כאשר מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת אי-מתן צו ביניים, נדחית הבקשה גם אם סיכויי העתירה גבוהים. במקרה שלפניי אין מקום לקבוע מסמרות, בשלב זה, בנוגע לסיכויי העתירה, אולם לכאורה אין מדובר בעתירה שסיכוייה גבוהים: בית משפט מנהלי לא ייטה להחליף שיקול דעתה של רשות מנהלית בשיקול דעתו, כל עוד החלטת הרשות אינה נגועה בחוסר סבירות קשה, בשיקול זר או באפליה.

בזהירות המתבקשת אציין כי בתגובות המשיבים יש מענה לטענות העותרים-המבקשים, ובכלל זה טענה ולפיה סוגיית הצטרפות הוועדה המקומית (ולא הרשות המקומית) להגשת הבקשה כלל לא הועלתה בהתנגדות. אין להתעלם מעיתוי הגשת הבקשה ויש לקחת בחשבון גם את העובדה שהליכי התכנון כבר נמשכים זמן רב. גם לאחר שיפורסמו התוכניות, אין מדובר במקרה שבו ייווצר מצב בלתי הפיך בטווח של חודשים ספורים.

אם בירור העתירה לגופה יתעכב, והמבקשים יהיו סבורים כי המצב הופך להיות בגדר 'מעשה עשוי', יוכלו להגיש בקשה חדשה בעניין"

אם בירור העתירה לגופה יתעכב, והמבקשים יהיו סבורים כי המצב הופך להיות בגדר 'מעשה עשוי', יוכלו להגיש בקשה חדשה בעניין". בהתאם לכל אלו ציינה השופטת כי היא סבורה שאין מקום למתן צו ביניים. לפי שעה אף לא קבעה השיתה הוצאות משפט על מי מהצדדים.

לעיון בפסק הדין לחצו כאן

תוכנית אור און מיועדת להקמת "מרכז שכונתי" בשטח של כחמישה דונמים, כאמור, שיציע 1,050 מ"ר שטחי מסחר ועוד 1,800 מ"ר שטחי תעסוקה. "המתחם נמצא בתווך שבין המרכז המסחרי השכונתי דרכטן מדרום לבית ספר ניר מצפון", נכתב בדברי ההסבר, "והוא יחזק את הקשר בין שני המוקדים על ידי הקמת כיכר עירונית ומערך שבילים, תוך יצירת מרחב ציבורי רציף. התוכנית המוצעת כוללת הקמת שני מבנים למסחר ותעסוקה, אשר ייתנו מענה לתושבי העיר, וכן הקמת חניון תת-קרקעי לצד פיתוח המרחב הציבורי".

לעיון בהוראות התוכנית לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search