להורדת אפליקציה

עד 130 יח"ד ב-40 קומות: מכרז רמ"י סמוך למתחם כורזין בגבעתיים מציע 33,750 מ"ר מגורים, מסחר ותעסוקה

מדובר במתחם בבעלות קק"ל, אשר מיועד לעבור שדרוג והתחדשות בהמשך לתכנון אזור התעסוקה הסמוך, שיציע גם הוא כמה מגדלים בני 40 קומות • מחיר המינימום שנקבע במכרז: 33,484,036 שקל

הדמיית מתחם כורזין בגבעתיים, ומתחם טבנקין הסמוך מסומן בצהוב (רשות מקרקעי ישראל)
הדמיית מתחם כורזין בגבעתיים, ומתחם טבנקין הסמוך מסומן בצהוב (רשות מקרקעי ישראל)

מכרז מסקרן נוסף של רשות מקרקעי ישראל בגוש דן: בשבוע הבא ייסגר מכרז לפרויקט מעורב שימושים במתחם "טבנקין" בגבעתיים, אשר נמצא בסמוך לאזור התעסוקה העתידי "כורזין", והוא מציע זכויות בנייה רבות, בלב בעיר – שמסתכמות לכדי בניין מגורים, מסחר ותעסוקה בן 40 עמודים ויותר מ-30,000 מ"ר בנויים.

המתחם בבעלות קק"ל, וכולל פוטנציאל לזכויות נוספות על פי פרוגרמה תכנונית אשר הוכנה על ידי רמ"י בשיתוף עיריית גבעתיים, ואשר עקרונותיה אושרו על ידי ועדת המשנה לתכנון ובנייה בסוף מאי 2021"

המכרז מציע חוזה לקבלת זכויות חכירה ל-49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים, לתכנון ולבנייה של כ-120 יח"ד + שטחי תעסוקה ברחוב טבנקין בעיר – זכויות בנייה שעשויות להשתנות ולהתעדכן, כפי שמצוין בחוברת המכרז: "המתחם בבעלות קק"ל, וכולל פוטנציאל לזכויות נוספות על פי פרוגרמה תכנונית אשר הוכנה על ידי רמ"י בשיתוף עיריית גבעתיים, ואשר עקרונותיה אושרו על ידי ועדת המשנה לתכנון ובנייה בסוף מאי 2021. 

בהתאם לניתוח הזכויות המקורב, על פי הפרוגרמה האמורה, עולה כי סך מ"ר ברוטו למטרת מסחר ותעסוקה צפוי להיות כ-15,000 מ"ר, אשר יתפרסו על פני 15 קומות, וסך מ"ר ברוטו למגורים צפוי להיות כ-18,750 מ"ר, אשר יתפרסו על פני 25 קומות, ובסך הכול יכלול המבנה 40 קומות". בחוברת מודגש כי "מספר יחידות הדיור מהווה את הפוטנציאל התכנוני בלבד, והינו הערכה כללית שתלויה בתכנון שיאושר".

הפרוגרמה האמורה מסבירה את המצב בשטח, ואת המצב התכנוני, הן באשר למתחם כורזין הסמוך והן באשר לקרקע המוצעת במכרז: "לאחרונה קידמה העירייה תוכנית חדשה למתחם כורזין, גב/418/א, אשר מטרתה תוספת שטחים ואפשרות מימושם בקומות נוספות. התוכנית הומלצה  להפקדה בוועדה המקומית.

מגרש בגוש 6156, שגודלו 2.37 דונם (לאחר הפקעות סטוטוריות, ללא בדיקת קו סגול) מצוי בכניסה למתחם כורזין, בחלקו המזרחי של רחוב כורזין. מגרש זה אינו חלק מהתב"ע. העירייה ורמ"י מעוניינות להוציא מכרז ייזום על מגרש זה, ולפיכך נבחנה גם תוספת הבנייה במתחם כורזין גב/418/א"

מגרש בגוש 6156, שגודלו 2.37 דונם (לאחר הפקעות סטוטוריות, ללא בדיקת קו סגול) מצוי בכניסה למתחם כורזין, בחלקו המזרחי של רחוב כורזין. מגרש זה אינו חלק מהתב"ע. העירייה ורמ"י מעוניינות להוציא מכרז ייזום על מגרש זה, ולפיכך נבחנה גם תוספת הבנייה במתחם כורזין גב/418/א. מכרז ייזום על מגרש זה הוסכם בעבר, ובחינה זו נועדה לעדכן בהתאמה את הפרוגרמה".

עוד מצוין בפרוגרמה כי התכנון הוא ליצור חזית אחידה לכיוון רחוב אלוף שדה הסמוך – ומוזכר בה כי על ציר זה, ציר אלוף שדה, יעבור הקו הסגול של הרכבת הקלה. נציין כי מחיר המינימום שנקבע במכרז הוא 33,484,036 שקל, וכי היזם הזוכה יצטרך לשלם תשלומים לרמ"י בסך של 2,119,797 שקל. המכרז ייסגר בתאריך 16.8.2021 בשעה 12:00.

תוכנית גב/418/א נוסחה כעדכון לתוכנית המקורית לאזור התעסוקה כורזין, תוכנית גב/418, מאחר שאישורה של התוכנית הראשונה ארך זמן רב, ונדרשו בה שינויים. בין היתר, הוסרה לאורך הזמן מגבלת הגובה, אשר מאפשרת להגדיל את מספר הקומות במתחם עד ל-40"

נציין כי תוכנית גב/418/א נוסחה כעדכון לתוכנית המקורית לאזור התעסוקה כורזין, תוכנית גב/418, מאחר שאישורה של התוכנית הראשונה ארך זמן רב, ונדרשו בה שינויים. בין היתר, הוסרה לאורך הזמן מגבלת הגובה, אשר מאפשרת להגדיל את מספר הקומות במתחם עד ל-40 – דבר אשר אפשר גם את תכנונו של בניין דומה במתחם טבנקין, שאליו נוגע המכרז.

התוכנית החדשה מתייחסת להסרת מגבלת הגובה, וגם מאפשרת תוספת זכויות בנייה, ומסדירה סטטוטורית נושאים שונים שהוצגו בנספח עיצוב פיתוח ובינוי, שהוכן בהתאם להנחיות תוכנית, וכן נושאים כמו קולונדות, מעברים וזיקות הנאה. "התוכנית מבקשת להוסיף זכויות לתעסוקה, למסחר (כמסחר חוץ) ולמבני ציבור, וכן לשנות הוראות בינוי בנוגע לשימושים במתחם".

התוכנית במתחם כורזין תציע 373 יחידות דיור, 28,745 מ"ר שטחי מסחר, 58,585 מ"ר שטחים עבור מבני ציבור ו-326,692 מ"ר שטחי תעסוקה. היא חולשת על פני כ-116 דונם, ונמצאת ממזרח למתחם "ההסתדרות"

התוכנית במתחם כורזין תציע 373 יחידות דיור, 28,745 מ"ר שטחי מסחר, 58,585 מ"ר שטחים עבור מבני ציבור ו-326,692 מ"ר שטחי תעסוקה. היא חולשת על פני כ-116 דונם, ונמצאת ממזרח למתחם "ההסתדרות" – ככל הנראה המתחם הגדול ביותר להתחדשות עירונית בעיר גבעתיים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search