להורדת אפליקציה

מעלות S&P מעלה את דירוג חברת אלקטרה נדל"ן ל-'ilA-' עם תחזית יציבה; "בעקבות המשך יישום אסטרטגיית החברה"

חברת הדירוג מציינת כי מתחמי המגורים שהחברה משקיעה בהם "הפגינו עמידות גבוהה גם בזמן מגפת הקורונה" • "להערכתנו, ב-12 החודשים הקרובים יחול גידול הדרגתי בתזרים המזומנים השוטף הפרמננטי"

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן (אורן קהן)
גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן (אורן קהן)

חברת דירוג האשראי מעלות S&P הודיעה לאחרונה כי היא מעלה את דירוג האשראי של אלקטרה נדל"ן מ- ilBBB+ל-'ilA-', עם תחזית יציבה, "בעקבות המשך יישום אסטרטגיית החברה, תוך הגדלה עקבית של היקף הנכסים וההון המנוהלים ושמירה על רמת מינוף יציבה".

"העלאת הדירוג של אלקטרה נדל"ן נתמכת בהצלחת החברה ליישם את האסטרטגיה העסקית של התמקדות ברכישה וניהול של נכסי מגורים להשכרה בעיקר בדרום-מזרח ארה"ב, שביישומה החלה ב-2016 תוך הגדלת היקף הנכסים וההון המנוהלים, וכתוצאה מכך הערכתנו לגידול הדרגתי של תזרים המזומנים השוטף הפרמננטי מהחלוקות השוטפות מהנכסים ומדמי הניהול, אשר צפוי לתמוך ביציבות בסיס ה-EBITDA ברווחיות וביחסים הפיננסיים.

ההתמקדות בתחום המגורים להשכרה, עם פיזור שוכרים ונכסים גבוה, תורמת להערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי, הנתמך גם בניסיון הנצבר בקבוצה בניהול והשבחה של מקבצי דיור בארה"ב. המודל העסקי של החברה יאפשר לה, להערכתנו, ליהנות מתשואה גבוהה יחסית על ההשקעה"

ההתמקדות בתחום המגורים להשכרה, עם פיזור שוכרים ונכסים גבוה, תורמת להערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי, הנתמך גם בניסיון הנצבר בקבוצה בניהול והשבחה של מקבצי דיור בארה"ב. המודל העסקי של החברה, הכולל רכישה של נכסים לא מיוצבים, ניהול והשבחה שלהם, תוך השקעת הון נמוכה יחסית, יאפשר לחברה, להערכתנו, ליהנות מתשואה גבוהה יחסית על ההשקעה.

מתחמי המגורים שהחברה משקיעה בהם, מסוג Class B, דירות סטנדרטיות המיועדות למעמד הביניים האמריקאי, הפגינו עמידות גבוהה גם בזמן מגפת הקורונה, עם יציבות בשיעורי התפוסה שעמדו בממוצע על כ-94% ושיעורי גבייה של כ-97%.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים יחול גידול הדרגתי בתזרים המזומנים השוטף הפרמננטי מהחלוקות השוטפות מנכסי נדל"ן ומדמי ניהול מהקרנות, כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים וההון המנוהלים, והחברה תתחיל לקבל דמי הצלחה צבורים, בעיקר מהקרן הראשונה. כל אלה יתמכו ביציבות הפרופיל הסיכון הפיננסי, כולל מינוף נמוך מ-60%, ההולם את הדירוג הנוכחי.

כחלק מהאסטרטגיה מממשת החברה את כלל נכסי הנדל"ן המניב ובייזום שהיו בבעלותה טרם כניסתה לתחום פעילות מקבצי הדיור ('נכסי אסטרטגיית המימוש'), וכן נכסי מגורים המוחזקים דרך חברות בנות ובקרנות, הצפויים להניב תזרים מהותי הן מחלקה של החברה בנכסים כשותף מוגבל והן מדמי הצלחה"

כחלק מהאסטרטגיה מממשת החברה את כלל נכסי הנדל"ן המניב ובייזום שהיו בבעלותה טרם כניסתה לתחום פעילות מקבצי הדיור ('נכסי אסטרטגיית המימוש'), וכן נכסי מגורים המוחזקים דרך חברות בנות ובקרנות, הצפויים להניב תזרים מהותי הן מחלקה של החברה בנכסים כשותף מוגבל והן מדמי הצלחה".

לעיון בסקירה המלאה לחצו כאן

אמיר יניב, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקטרה נדל"ן: "העלאת הדירוג לקבוצת ה-A משקפת את יישומה המוצלח של אסטרטגיית ניהול קרנות השקעה בנכסי בסיס איכותיים, תוך הגדלה עקבית של היקף הנכסים וההון המנוהל, וזאת לצד הקפדה על איתנות פיננסית. אלקטרה נדל"ן תמשיך להגדיל את היקפי פעילותה. רק לאחרונה השלימה החברה גיוס מוצלח לקרנות ההון והחוב למולטי פמילי בהיקף כולל של כ-1.3 מיליארד דולר".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search