פיילוט של הרשות להסדר זכויות מקרקעין, מנהל התכנון ומפ"י: הכנת תצ"ר ואישורה - במקביל לתב"ע

מדובר ביוזמה אשר מיועדת לקיצור תהליכי רישום המקרקעין, כך ששלבי המיפוי והתכנון ייעשו בו-זמנית • "יביא לקיצור משמעותי של הבירוקרטיה וההליכים הנדרשים לרישום תוכניות איחוד וחלוקה"

עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועמ"ש. עמד בראש הצוות הבין-משרדי (יוסי אלטרמן וגיל מגלד)
עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועמ"ש. עמד בראש הצוות הבין-משרדי (יוסי אלטרמן וגיל מגלד)

עוד מהלך שיביא לקיצור תהליכים בתחום רישום המקרקעין? מנהל התכנון, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוציאו לאחרונה קול קורא לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, הקורא להן להשתתף בפיילוט לקידום תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית. 

כיום תצ"ר כזו מקודמת ומאושרת רק שנים לאחר אישור תוכניות איחוד וחלוקה, דבר המביא לעיכובים משמעותיים ברישום של התצ"ר והתוכנית, וכתוצאה מכך רישום הבעלים בחלקות החדשות מתעכב שנים רבות. על פי החוק הקיים היום, משך הזמן המינימלי לרישום תצ"ר ותוכנית איחוד וחלוקה הוא 20 חודשים לאחר אישורה של תוכנית איחוד וחלוקה

כיום תצ"ר כזו מקודמת ומאושרת רק שנים לאחר אישור תוכניות איחוד וחלוקה, דבר המביא לעיכובים משמעותיים ברישום של התצ"ר והתוכנית, וכתוצאה מכך רישום הבעלים בחלקות החדשות מתעכב שנים רבות. על פי החוק הקיים היום, משך הזמן המינימלי לרישום תצ"ר ותוכנית איחוד וחלוקה הוא 20 חודשים לאחר אישורה של תוכנית איחוד וחלוקה. לצורך קיצור זמנים הוחלט על שיתוף הפעולה המדובר.

"העבודה מבוססת על מסקנות דו"ח צוות האצת הרישום, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ, שבו נטלו חלק הממונה על המרשם, מנהל תכנון, המרכז למיפוי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון וגורמים נוספים", נכתב בהודעת משרד המשפטים בנושא. "הדו"ח בחן את החסמים בהליכי רישום מקרקעין, והמליץ על צעדים שונים להאצת הרישום בישראל. אחת ההמלצות בדו"ח היא כי בתוכניות איחוד וחלוקה שלב הכנת התצ"ר יקודם בהליך מקביל לאישורה של התוכנית, כך שמיד בסיום אישור התוכנית ניתן יהיה לרשום אותה בפנקסי המקרקעין בטאבו. 

על מנת שלא לעכב את הליכי התכנון, הכנת התצ"ר ואישורה יתקיימו בשני שלבים - השלב ראשון, מיקום הקו הכחול התוחם את מתחם האיחוד והחלוקה על רשת מפת ישראל. השלב השני, ביצוע החלוקה הפנימית של מתחם האיחוד וחלוקה – במסגרת תצ"ר, שיהיה חלק ממסמכי התוכנית טרם אישורה"

במסגרת הפיילוט המוצע, הכנת התצ"ר ואישורה לרישום תיעשה במקביל לדיון ולאישור תוכנית בניין העיר (תב"ע), הכוללת הוראות איחוד וחלוקה. על מנת שלא לעכב את הליכי התכנון, הכנת התצ"ר ואישורה יתקיימו בשני שלבים - השלב ראשון, מיקום הקו הכחול התוחם את מתחם האיחוד והחלוקה על רשת מפת ישראל. מיקום הקו הכחול יעשה בדרך של אישור תשריט לתיעוד גבולות (תת"ג) בשלב הפקדת התוכנית. השלב השני, ביצוע החלוקה הפנימית של מתחם האיחוד וחלוקה – במסגרת תצ"ר, שיהיה חלק ממסמכי התוכנית טרם אישורה.

כלל השותפים בצוות הבין-משרדי המקדם את הפיילוט לקחו על עצמם לקדם את היעד לפיו שלב המיפוי ייעשה במקביל לשלב התכנון, מבלי שהדבר יעכב את הליך התכנון, ועם אישור התוכנית ניתן יהיה לרשום אותה, בין היתר, על סמך התצ"ר וטבלת ההקצאות שאושרו בתוכנית".

רותי שורץ חנוך, סמנכ"ל רגולציה במנהל התכנון: "פוטנציאל קיצור הזמנים לאישור תצ"ר, בהליך שבו התצ"ר מתקדם באופן מקביל לאישורה של תוכנית, הוא משמעותי ביחס ללוחות הזמנים לאישור תצ"ר היום. אנחנו מבקשים להיצמד ללוחות הזמנים הסטטוטוריים של התוכניות ללא הארכתן. הפיילוט, שנעשה גם במספר תוכניות בסמכות מחוזית, נועד לבחון את האמור".

סדר הדברים החדש – שבו הליך המיפוי ייעשה במקביל להליך התכנון - יביא לקיצור משמעותי של הבירוקרטיה וההליכים הנדרשים לרישום תוכניות איחוד וחלוקה בפנקסי המקרקעין. אנו מקווים שהפיילוט יביא בשורה משמעותית למשק הישראלי"

עו"ד שולי אבני-שוהם, המשנה לראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין: "אנו מאמינים שסדר הדברים החדש – שבו הליך המיפוי ייעשה במקביל להליך התכנון - יביא לקיצור משמעותי של הבירוקרטיה וההליכים הנדרשים לרישום תוכניות איחוד וחלוקה בפנקסי המקרקעין. אנו מקווים שהפיילוט יביא בשורה משמעותית למשק הישראלי, הן מבחינה כספית והן מבחינת לוחות הזמנים הנדרשים לרישום פרצלציות".

שמעון ברזני, סמנכ"ל קדסטר במרכז למיפוי ישראל: "המטרה היא שיפור השירות לאזרח באמצעות רישום זכויות קניין מהיר, וזאת על ידי סנכרון נכון בין תהליכי תכנון וקניין, ונוסף על כך - חיסכון כספי למשק".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search