להורדת אפליקציה

על רקע השלמת שלב הגיוס: הקרן הראשונה של אלקטרה נדל"ן בארה"ב מכרה מקבץ דיור בג'קסונוויל בכ-58 מיליון דולר

מקבץ הדיור הנמכר כולל 352 יחידות דיור, והחברה מעדכנת כי תזרים המזומנים החופשי שינבע מהעסקה משקף IRR של כ-24% • לאחרונה הודיעה החברה על השלמת שלב הגיוס לקרן, עם התחייבויות השקעה של 285 מיליון דולר

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן (אורן קהן)
גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן (אורן קהן)

חברת אלקטרה נדל"ן הודיעה הבוקר (א') כי הקרן הראשונה שלה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, המחזיקה במלוא הזכויות במקבץ דיור בג'קסונוויל, פלורידה שבארה"ב, חתמה לאחרונה על עסקה עם צד שלישי למכירת זכויותיה בנכס, בתמורה לכ-58 מיליון דולר.

"הנכס נרכש בחודש מרץ 2017 במחיר של 34.2 מיליון דולר, והוא כולל 352 יחידות דיור", נכתב בהודעת החברה. "ההון העצמי שהושקע במקבץ דיור זה הסתכם לסך של כ-13.4 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי שינבע מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ-24.1 מיליון דולר ומשקף שיעור תשואה פנימי (IRR) של כ-24% ברת הנכס.

ההון העצמי המקורי שהושקע על ידי החברה כ-Partner Limited בעסקה זו עמד על כ-8.1 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי אשר ינבע לחברה מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ-3.3 מיליון דולר"

ההון העצמי המקורי שהושקע על ידי החברה כ-Partner Limited בעסקה זו עמד על כ-8.1 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי אשר ינבע לחברה מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ-3.3 מיליון דולר. הרווח לאחר מס שינבע לחברה מעסקה זו, לרבות דמי הצלחה, וזאת מלבד הרווח שרשמה החברה לאורך חיי הנכס בעקבות שיערוכים ופעילות שוטפת, הינו כ-0.8 מיליון דולר (כ-2.6 מיליון שקל. הרווח האמור ייזקף בדו"חותיה הכספיים של החברה ברבעון השני של שנת 2021. השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים על פי הסכם המכירה, צפויה להתרחש ברבעון השלישי של שנת 2021".

נציין כי לפני כשבוע וחצי הודיעה אלקטרה נדל"ן כי הסתיים שלב הגיוס לקרן החוב הראשונה, וכי הקרן קיבלה התחייבויות השקעה בהיקף הוני של כ-285 מיליון דולר, זאת לעומת יעד גיוס בהיקף של כ-200 מיליון דולר שהתכוונה החברה לגייס לקרן. "נכון למועד הדיווח קראה הקרן ל-45% מהתחייבויות המשקיעים, ומחזיקה ב-18 עסקאות למימון מקבצי דיור בארה"ב בהיקף השקעה הונית של כ-117.4 מיליון דולר", כך בהודעתה של החברה. "חלקה של החברה עם שותפיה בהון של הקרן יעמוד על 15 מיליון דולר".

נכון למועד הדיווח קראה הקרן ל-45% מהתחייבויות המשקיעים, ומחזיקה ב-18 עסקאות למימון מקבצי דיור בארה"ב בהיקף השקעה הונית של כ-117.4 מיליון דולר. חלקה של החברה עם שותפיה בהון של הקרן יעמוד על 15 מיליון דולר"

נציין כי בדצמבר 2019 הודיעה אלקטרה נדל"ן על סגירה ראשונה של הקרן הראשונה, בהיקף התחייבויות של כ-100 מיליון דולר. באותה הודעה ציינה החברה כי היא ממשיכה לפעול לגיוס משקיעים לקרן, עד לסכום כולל של כ-200 מיליון דולר – אותו סכום שאותו עברה החברה בסופו של דבר, כאמור לעיל – "וזאת עד לסגירה הסופית של הקרן".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search