להורדת אפליקציה

מחר (ג'): המועצה הארצית תדון בהפקדת תמ"מ 49/21/3 לעירוב שימושים במחוז מרכז, ובתמ"א 41

תמ"מ 49/21/3 מאפשרת הוספת שימושים לפיתוח עירוני במסגרת התוכנית האסטרטגית • תמ"א 41 - תוכנית המתאר למשק האנרגיה – עודכנה לאחרונה בוולנת"ע, וכעת המליאה תוכל להעבירה לאישור הממשלה

יו"ר הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, מרדכי כהן (משרד המשפטים)
יו"ר הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, מרדכי כהן (משרד המשפטים)

מליאת המועצה הארצית לתכנון ובנייה תתכנס מחר (ג') כשעל סדר יומה לא פחות מתשעה נושאים. כינוס המליאה יחל בשעה רבע לתשע בבוקר, וזו צפויה להינעל לקראת השעה חמש בערב. בין הנושאים המרכזיים שיידונו מחר: דיון בהפקדת תמ"מ 49/21/3, דיון בהמלצות הוולנת"ע לגבי תמ"א 41 והעברתה האפשרית לאישור הממשלה, והארכת תוקף הוראת השעה לתקנות התכנון והבנייה הנוגעת לקידום בקשות למידע להיתר.

הדיון בהפקדת תמ"מ 49/21/3 נוגע לתיקון לתוכנית המתאר של מחוז מרכז, שמטרתו "הוספת גמישות להרחבת אזור פיתוח עירוני לתחום אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה". מטרה זו, לפי דברי ההסבר, נובעת מהצורך "לשמר את כוחם הכלכלי של היישובים"

הדיון בהפקדת תמ"מ 49/21/3 נוגע לתיקון לתוכנית המתאר של מחוז מרכז, שמטרתו "הוספת גמישות להרחבת אזור פיתוח עירוני לתחום אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה". מטרה זו, לפי דברי ההסבר, נובעת מהצורך "לשמר את כוחם הכלכלי של היישובים וכן את הצורך לשמור על שימושי מלאכה, מלאכה זעירה ושימור האפשרות לתעשייה ולתעסוקה המטילות מגבלות סביבתיות (כגון: מעבדות, מפעלים וכדומה)". בהתאם לכך, שינוי 49 בתוכנית המתאר המחוזית 21/3 מציע אפשרות להרחיב את שטח הפיתוח העירוני, בתחומי רשות עירונית בלבד, על חשבון שטחים לתעשייה, לתעסוקה ולמלאכה, ו"לאפשר בהם עירוב שימושים, לאחר שמוסד התכנון השתכנע כי ניתנו הפתרונות המתאימים לשמירה על התעשייה והמלאכה באזור זה או בשטחים".

על פי התיקון, תוכנית מקומית להרחבה ניכרת באזור פיתוח עירוני תתבצע בהתאם לכמה תנאים, ובהם: מתן דגש על עירוב שימושים, כמובן; פיתוחה של תחבורה ציבורית יעילה ותנאים לעידוד השימוש המרבי בה; בינוי המחזק את השימוש במתע"ן באמצעות רשת הליכתיות, דרכים, שבילי אופניים, מרחב ציבורי מזמין במקביל להעצמת זכויות סביב התחנות; דירות קטנות בהיקף שלא יפחת מ-20% מכלל יחידות הדיור.

הוולנת"ע החליטה לאשר 15,700 דונם מתוך 37,600 דונם של שטחים שהוקצו במקור עבור הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים במסגרת תמ"א 41. המועצה הארצית תדון בהמלצות אלו, ותוכל להעביר את התוכנית לאישור הממשלה

המליאה תדון גם בתמ"א 41, היא תוכנית המתאר למשק האנרגיה, אשר כזכור זכתה לעדכון בישיבת הוולנת"ע האחרונה – שהמליצה לקדם את התוכנית, אך תוך צמצום משמעותי של היקף השטחים המתוכננים לטובת תחנות כוח פוטו-וולטאיות. הוולנת"ע החליטה לאשר 15,700 דונם מתוך 37,600 דונם של שטחים שהוקצו במקור עבור הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים. המועצה הארצית תדון בהמלצות אלו, ותוכל להעביר את התוכנית לאישור הממשלה.

עוד תעסוק המליאה בהארכת הוראת השעה לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) שמטרתה, בין היתר, להקל על קידום בקשות למידע להיתר בתקופת הקורונה ובתקופה שתבוא אחריה. ההוראה הייתה תקפה במקור לשנה, וכעת מתבקשת המועצה הארצית לאשר את הארכתה עד פברואר 2022. 

נושאים נוספים על סדר היום של המועצה הארצית לתכנון ובנייה מחר: דיון בהפקדת תמ"מ 3/30/1 – עין נקובא ועין רפא; הצגת סקר סיכונים ובחירת חלופה לתמ"א 31/א/1/2/21, היא תוכנית מסילת גורל; ודיון בבקשה לפטור מהיתר למיגון תשתיות לאומיות.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search