להורדת אפליקציה

אספת בעלי המניות של קבוצת לוזון אישרה: התגמול השנתי למנכ"ל עמוס לוזון - 2.16 מיליון שקל

שכרו לוזון יעלה ל-137,000 שקל בחודש (ברוטו), המשקפים עלות מעביד של 180 אלף שקל בחודש • האספה אישרה גם את עדכון תנאי העסקתה של ליה לוזון - בתו של המנכ"ל סמנכ"לית הפיתוח העסקי ומזכירת החברה

עמוס לוזון, מנכ"ל קבוצת לוזון (יח"צ)
עמוס לוזון, מנכ"ל קבוצת לוזון (יח"צ)

אספת בעלי המניות של קבוצת לוזון אישרה אתמול (ה') את עדכון תנאי העסקתו של המנכ"ל, עמוס לוזון. על פי ההחלטה, יועלה שכרו של המנכ"ל ל-137,000 שקל ברוטו בחודש, המשקפים 180,000 שקל בחודש במונחי עלות מעביד – זאת לעומת שכר של 91,000 שקל בחודש עד כה, או 120,000 כעלות מעביד. המשמעות היא כי היקף התגמול השנתי שיזכה לו לוזון מעתה הוא 2.16 מיליון שקל.

"לוזון יכהן כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה. ביתר תנאי כהונתו, לא יחול שינוי. תנאי הכהונה ייכנסו לתוקף ויחולו מיום 1 בינואר 2021 ועד לתום שלוש שנים, קרי עד ליום 31 בדצמבר 2023"

"בתמורה לתגמול תמשיך להעניק חברת ע. לוזון, באמצעות עמוס לוזון, את שירותי הניהול שאותם היא מעניקה לחברה", נכתב בהודעת קבוצת לוזון. "לוזון יכהן כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה. ביתר תנאי כהונתו, לא יחול שינוי. תנאי הכהונה ייכנסו לתוקף ויחולו מיום 1 בינואר 2021 ועד לתום שלוש שנים, קרי עד ליום 31 בדצמבר 2023".

בנימוקי החברה לעדכון תנאי העסקת המנכ"ל נכתב כי "בתחילת דרכו כנושא משרה בחברה היה זכאי עמוס לוזון לתגמול בסך של 100,000 שקל כעלות מעביד, ועדכון שכרו האחרון אושר בשנת 2018 וקבע את תגמול זה על סך של 120 אלפי שקל. ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון סבורים כי עדכון שכרו של עמוס לוזון הוגן וסביר, הן מבחינת הסכום המוצע והן מבחינת פרק הזמן שחלף מן העדכון האחרון, ובשים לב להובלתו הבלתי נלאית את החברה ולתרומתו הכבירה להצלחתה ולקידומה.

בהתחשב בהיקף התפקיד של מנכ"ל החברה, לרבות הנושאים המטופלים במסגרת התפקיד והעסקאות הרבות אשר הוביל וממשיך להוביל, מידת האחריות המוטלת עליו ואשר גלומה במילוי התפקיד, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי התגמול המוצעים ללוזון בתפקידו כמנכ"ל החברה משקפים תגמול נאות וסביר"

בהתחשב בהיקף התפקיד של מנכ"ל החברה במבנה ההנהלה הנוכחי שלה, לרבות הנושאים המטופלים במסגרת התפקיד והעסקאות הרבות אשר הוביל וממשיך להוביל, מידת האחריות המוטלת עליו ואשר גלומה במילוי התפקיד, ובהתאם - מידת התרומה לחברה, שורת האתגרים העומדים בפניה וכן מידת מעורבותו של לוזון בעסקיה של החברה והחברות מוחזקות שלה לשם קידומן - סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי התגמול המוצעים ללוזון בתפקידו כמנכ"ל החברה משקפים תגמול נאות וסביר".

באותה אספת בעלי מניות גם אושרו מחדש תנאי העסקתה בחברה של ליה לוזון, בתו של עמוס לוזון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, כסמנכ"לית פיתוח עסקי בחברה וכמזכירת החברה. ההחלטה כללה גם אישור כי שכרה החודשי הקבוע (ברוטו) יעמוד על 35,000 שקל. "השכר לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן", נכתב בהודעה. "עלות המעביד החודשית, לרבות התנאים הנלווים המפורטים להלן, תעמוד על סך של כ-45,000 שקל".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search