להורדת אפליקציה

ישראל-קנדה מעדכנת אסטרטגיה: תשקיע במיזמי חדשנות בנדל"ן – בשיעור של עד 2% מסך נכסי החברה

החברה החליטה להיכנס לתחום האנרגיה המתחדשות וה-PropTech, "בדומה לחברות מובילות אחרות בישראל ובעולם" • אם לא יתקבל אישור מחזיקי אגרות החוב למהלך, יוכלו בעלי החברה לבצע את ההשקעה בעצמם

בעלי ישראל-קנדה, אסי טוכמאיר וברק רוזן (יח"צ)
בעלי ישראל-קנדה, אסי טוכמאיר וברק רוזן (יח"צ)

חברת ישראל-קנדה הודיעה היום (ד') לרשות לניירות ערך כי דירקטוריון החברה אישר מהלך של עדכון אסטרטגיית החברה, כך שהיא תשקיע, באמצעות תאגיד ייעודי שיוקם על ידה, "בתאגידים הפועלים בחדשנות עם זיקה לנדל"ן, ובכלל זה בתחומי האנרגיה המתחדשת וה-Property Technology (PropTech), בדומה לחברות מובילות אחרות בישראל ובעולם, וזאת נוסף לאסטרטגיה הנוכחית של החברה, בתחום הנדל"ן בישראל בלבד".

כרקע לדברים מציינת ישראל-קנדה כי "כחברה מובילה בתחום הנדל"ן בישראל, מגיעות אליה הצעות השקעה בתאגידים הפועלים בחדשנות, בהם כאלו שנמצאים בשלב של טרום הנפקה, Pre IPO. לאחרונה דן דירקטוריון החברה בהצעות השקעה בתאגידי חדשנות בהיקפים לא מהותיים לחברה - השקעה בתאגיד המפתח פתרון טכנולוגי לניקיון פאנלים סולריים הממוקמים על גגות, והשקעה בתאגיד המפתח סנסורים המוטמנים ביציקות בטון ואשר נותנים אינדיקציה לקבלן בדבר הליך התייבשות יציקת הבטון.

לאחר שהתקיים דיון בדירקטוריון החברה, חברי הדירקטוריון הגיעו לכלל מסקנה כי השקעה בחדשנות משתלבת וסינרגטית לפעילות החברה, וכחברה מובילה בתחום הנדל"ן בישראל שלה ניסיון רב שנים, השקעה בחדשנות הינה נכונה ולטובת החברה"

לאחר שהתקיים דיון בדירקטוריון החברה, חברי הדירקטוריון הגיעו לכלל מסקנה כי השקעה בחדשנות משתלבת וסינרגטית לפעילות החברה, וכחברה מובילה בתחום הנדל"ן בישראל שלה ניסיון רב שנים, השקעה בחדשנות הינה נכונה ולטובת החברה". בכך למעשה אישר הדירקטוריון את עדכון האסטרטגיה של החברה וכן את ההשקעה בשני המיזמים". 

בהודעת החברה לרשות לניירות ערך הובהר כי התקשרויות החברה בעסקאות השקעה בחדשנות תבוצענה על ידי תאגיד ההשקעות כך שהחברה תשקיע בתאגידי חדשנות בהשקעה כוללת שלא תעלה על סך של 2% מסך הנכסים של החברה המיוחס לבעלי המניות "בהתאם לדו"חותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם ביצוע ההשקעה, ובשים לב להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה, שההשקעה בנדל"ן תהווה את עיקר הפעילות של החברה". 

עוד נקבע כי דירקטוריון החברה יהיה רשאי לעדכן את תקרת ההשקעה בשים לב להתחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב, כאמור לעיל. הכניסה להשקעה זו, לרבות ההשקעה בשני המיזמים שצוינו, מותנית בשינוי שטר הנאמנות של אגרות החוב, אך דירקטוריון החברה "לא כובל את שיקול דעתו, ואם התנאי המתלה לא יתקיים – הוא יתכנס לדון באפשרויות העומדות לחברה". תנאי מרכזי נוסף הוא אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') למהלך.

אם לא יתקבל האישור, יוכלו ברק רוזן ואסף טוכמאיר להשקיע בעצמם בשני המיזמים ובהשקעות נוספות בחדשנות, מאחר שההשקעות כאמור אינן בליבה העסקית של החברה - אלא אם דירקטוריון החברה יחליט כי עדכון האסטרטגיה ייכנס לתוקף חרף אי-התקיימות התנאי המתלה"

"לאור החלטת דירקטוריון החברה כאמור לעיל, ובהתאם להוראות שטר הנאמנות, החברה תפעל בתיאום עם הנאמן לזימון אספת מחזיקי אגרות החוב, שעל סדר יומה אישור תיקון שטר הנאמנות באופן שיאפשר לחברה להשקיע בחדשנות כאמור לעיל. אם לא יתקבל האישור, יוכלו ברק רוזן ואסף טוכמאיר - בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור וכמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון, בהתאמה - להשקיע בעצמם בשני המיזמים ובהשקעות נוספות בחדשנות, מאחר שההשקעות כאמור אינן בליבה העסקית של החברה - אלא אם דירקטוריון החברה יחליט כי עדכון האסטרטגיה ייכנס לתוקף חרף אי-התקיימות התנאי המתלה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search