להורדת אפליקציה

עסקת קומבינציה משותפת לחברות צבי צרפתי, ליבנטל ולוינסקי-עופר בב"ש; שואפות להקים במקום כ-90,000 מ"ר

כיום ניתן להקים על הקרקע עד 50,000 מ"ר בייעוד מסחר – והחברות יפעלו עם עיריית באר שבע להגדלת הזכויות ולהפיכת המתחם למעורב שימושים, כולל מגורים, תעסוקה ומלונאות

צבי צרפתי, מבעלי חברת צבי צרפתי, הנשיא ויו"ר הדירקטוריון (צבי צרפתי ובניו)
צבי צרפתי, מבעלי חברת צבי צרפתי, הנשיא ויו"ר הדירקטוריון (צבי צרפתי ובניו)

החברות א.לבינטל אחזקות, צבי צרפתי ובניו ולוינסקי-עופר הודיעו היום (ג') כי חתמו על עסקת קומבינציה מול מוניטין חברה לקידום התעשייה, ביחס לזכויותיה של האחרונה, על פי הסכם פיתוח מהוון עם רשות מקרקעי ישראל, במגרש בשטח של 9,510 מ"ר בבאר שבע. 

במסגרת העסקה התחייבו החברות להגיש תכנית חדשה לצורך הגדלת זכויות הבנייה והתרת עירוב שימושים, בתוכנית שתכלול כ-90,000 מ"ר שטחי מגורים, תעסוקה, מסחר ומלונאות, או כל תוכנית אחרת שתגדיל את זכויות הבנייה במקרקעין ואת התמורה"

על פי הסכם הפיתוח החל על המקרקעין, ושתוקפו עד ספטמבר 2023, ניתן לבנות במקרקעין עד כ-50,000 מ"ר שטחים עיקריים בייעוד מסחר, ושטחי שירותים בייעוד מסחר ושירותים. "בכוונת הצדדים לפעול, בשיתוף עיריית באר שבע, לשינוי התב"ע", כך בהודעת לבינטל לרשות לניירות ערך, "ובמסגרת העסקה התחייבו החברות להגיש תכנית חדשה לצורך הגדלת זכויות הבנייה והתרת עירוב שימושים, בתוכנית שתכלול כ-90,000 מ"ר שטחי מגורים, תעסוקה, מסחר ומלונאות, או כל תוכנית אחרת שתגדיל את זכויות הבנייה במקרקעין ואת התמורה".

העסקה תבוצע במשותף על ידי החברה המאוחדת שכוללת את שלוש החברות, כך שחלקה של צבי צרפתי יהיה 50%, חלקה של לבינטל יהיה 25% וכך גם חלקה של לוינסקי-עופר. "התמורה למוניטין בהתאם לעסקה תהיה אחת מאלה, לפי בחירת היזם - (1) 5,300 מ"ר משטחי המסחר בהתאם לתוכנית החדשה; או (2) 12% נטו משווי כל השטחים שיתקבלו בפרויקט, בהתאם לדו"ח שוטף של שמאי הבנק המלווה, וכן חניות צמודות בהתאם לחלקה היחסי בפרויקט", נכתב בהודעת לבינטל. "לא יועברו לידי מוניטין שטחי מלונאות. בעסקה נקבעו מנגנונים המאפשרים ליזם להמיר את שטחי המסחר בתמורה אחרת באמצעות שטחים או קומבינציית תמורות". 

שלוש החברות התחייבו להעמיד לחברת מוניטין אשראי בסך של 34 מיליון שקל. הרוכשות התחייבו להעמיד מימון נוסף לצורך תשלום מס השבח בעסקה, אם מועד תשלום מס השבח בהתאם לעסקה יוקדם בשל העברת הזכויות על פי הסכם הפיתוח על שם היזם, או בהתאם להחלטת הצדדים

נציין כי בהתאם להסכם שלוש החברות התחייבו להעמיד לחברת מוניטין אשראי בסך של 34 מיליון שקל. הרוכשות התחייבו להעמיד מימון נוסף לצורך תשלום מס השבח בעסקה, אם מועד תשלום מס השבח בהתאם לעסקה יוקדם בשל העברת הזכויות על פי הסכם הפיתוח על שם היזם, או בהתאם להחלטת הצדדים.

בהודעה לרשות לניירות ערך מצוין כי כיום כ-7,300 מ"ר מהמקרקעין מושכרים על ידי מוניטין על פי הסכם שכירות המסתיים בסוף פברואר 2024, והחל בסוף פברואר 2022 רשאית השוכרת של השטח לסיים את השכירות לפני תום התקופה, בהודעה מראש של 180 ימים. מוניטין עצמה רשאית לסיים את השכירות לפני תום התקופה במתן הודעה מראש ובכתב, תשעה חודשים מיום הצגת היתר בנייה לשוכרת.

הסכם הקומבינציה מותנה באישור התוכנית החדשה, בהארכת תקופת הפיתוח בהתאם להסכם הפיתוח והעברת הזכויות על פיו ליזם, ובהגדלת זכויות הבנייה על המקרקעין. אם התוכנית החדשה לא תאושר עד לתחילת מאי 2026, ההסכם יהיה בטל ומבוטל"

"הסכם הקומבינציה מותנה באישור התוכנית החדשה, בהארכת תקופת הפיתוח בהתאם להסכם הפיתוח והעברת הזכויות על פיו ליזם, ובהגדלת זכויות הבנייה על המקרקעין", נכתב עוד בהסכם. "אם התוכנית החדשה לא תאושר עד לתחילת מאי 2026, ובכפוף לגורמים מעכבים (לרבות התנגדויות/עררים/צווי מניעה/תביעות וכל עיכוב אחר שאינו בשליטת היזם),ההסכם יהיה בטל ומבוטל ומוניטין תהיה רשאית לעשות במקרקעין כרצונה בכפוף לפירעון האשראי כמפורט בהסכם ההלוואה".

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search