לראשונה: נחתמו תקנות ממשלתיות המעגנות את אופן ביצוע תהליך השלמת דירה מקבלן ומסירתה

בהמשך למכתבו של יועמ"ש משרד הבינוי והשיכון לפני כחודש, חתם שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן על התקנות החדשות • בין היתר הן קובעות שלושה קריטריונים מצטברים להגדרת "גמר בנייה"

שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן (אתר הכנסת)
שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן (אתר הכנסת)

שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן, חתם היום (ג') על תקנות ממשלתיות חדשות הקובעות, לראשונה, מה הם הקריטריונים עבור יזמים להשלמת בנייה של דירה חדשה. התקנות מתוות מהי הדרך הרצויה לפעול בעת מסירת הדירה לרוכש, ובאות על רקע המכתב ששלח לפני כחודש היועץ המשפטי של המשרד, עו"ד אלעזר במברגר, בנושא לחברת הבנייה אשד טל-אסף.
 
שר הבינוי והשיכון חתם על תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה), התשפא-2021. התקנות עוסקות בשני נושאים: השלמת בנייה ומסירתה לרוכש הדירה. באשר להשלמת בניית דירה, קובעות התקנות שלושה קריטריונים מצטברים על מנת שניתן יהיה לקבוע גמר בנייה:

1. הרשות המקומית הנפיקה לגבי דירה או לגבי בניין שהדירה היא חלק ממנו והדירה לא הוחרגה מההנפקה לבניין, אחד או יותר מאלה:
• תעודת גמר
• אישור אכלוס.

2. המוכר חיבר את הדירה לתשתית חשמל קבועה או זמנית, ואישור על כך התקבל מחברת החשמל או מהרשות המקומית שבתחומה נמצאת הדירה.

3. המוכר חיבר את הדירה לתשתית מים קבועה או זמנית, ואישור על כך התקבל מתאגיד המים העירוני או הרשות המקומית שבתחומם נמצאת הדירה.

באשר לדרך מסירת הדירה, התקנות קובעות את "דרך המלך" בכל הקשור לאירוע זה. כך נקבע: "המוכר ימסור את החזקה בדירה כאשר המוכר והקונה או נציגיהם נמצאים יחדיו בדירה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה ביניהם". כלומר אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים – הקונה והמוכר - המסירה תיעשה בדירה עצמה, כאשר שני הצדדים או נציגיהם, נפגשים במעמד המסירה במקום.
 
"התקנות מאפשרות לצדדים שיח בנושא מעמד מסירת הדירה, בהתאם לנסיבות הספציפיות של הצדדים להסכם המכר", נכתב בהודעת משרד הבינוי והשיכון. "כך לדוגמה, רוכש דירה אשר אינו מתגורר בישראל ומעוניין כי המסירה תיעשה באמצעות מערכת הזום, תוך העברת מפתחות הדירה לבא כוחו או בדואר, רשאי לבקש כי המסירה תתבצע בדרך זו".

התקנות מקבעות פרקטיקה נהוגה בשוק אשר לא קיבלה, עד היום, התייחסות בחקיקה או תקנות. מלבד אותה ודאות, במיעוט המקרים המגיעים לסכסוך ישנה חשיבות רבה לתקנות בכל הקשור לטענות של שני הצדדים בקשר למועד מסירת הדירה"

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אמר בעקבות החתימה על התקנות החדשות: "התקנות מייצרות ודאות שלא הייתה עד כה בכל הקשור לאירוע משמעותי בעסקה של דירה חדשה – השלמתה ומסירתה לרוכש. התקנות מקבעות פרקטיקה נהוגה בשוק אשר לא קיבלה, עד היום, התייחסות בחקיקה או תקנות. מלבד אותה ודאות, במיעוט המקרים המגיעים לסכסוך ישנה חשיבות רבה לתקנות בכל הקשור לטענות של שני הצדדים בקשר למועד מסירת הדירה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search