להורדת אפליקציה

"הסדר תיחום פעילות" בין אפריקה מגורים לדניה סיבוס; דניה תוכל לבנות למגורים בכפוף להסכם

זאת על רקע הנפקתה הקרובה של דניה סיבוס בבורסה בתל אביב, שתהפוך את החברות ל"אחיות" • סעיפי ההסדר - בכתבה

יעקב לוקסנבורג, בעלי לפידות קפיטל ובעל השליטה באפריקה ישראל להשקעות (יח"צ)
יעקב לוקסנבורג, בעלי לפידות קפיטל ובעל השליטה באפריקה ישראל להשקעות (יח"צ)

אפריקה ישראל מגורים ודניה סיבוס מסדירות את היחסים העסקיים ביניהן, זאת על רקע הנפקתה הצפויה של דניה סיבוס בבורסה בתל אביב, והפיכתה לחברה ציבורית: שתי החברות הודיעו הבוקר (ד') כי גיבשו "הסדר תיחום פעילות" ביניהן, אשר למעשה מגדיר באילו היקפים תוכל דניה, חברת האם של אפריקה ישראל מגורים עד כה, לפעול בתחום הנדל"ן למגורים.

על פי ההסדר, התחייבה דניה סיבוס שלא לעסוק בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים, בעצמה ובמסגרת תאגידים המוחזקים על ידה בשיעור העולה על 35% ו/או נשלטים על ידה, לבדה או עם אחרים"

נציין כי עד היום לא יכלה לפעול דניה בתחום המגורים כמעט בכלל, משום שבמסגרת יחסיה עם אפריקה מגורים, כחברת הבת שלה, הייתה האחרונה אחראית על תחום זה. כעת, ההסדר פותח לה פתח מסוים לעיסוק גם בתחום זה.

על פי ההסדר התחייבה התחייבה דניה סיבוס שלא לעסוק בפעילות יזמית בפרויקט נדל"ן לשימושים מעורבים הכולל גם שימוש למגורים, למעט אם שווי מרכיב הנדל"ן למגורים מכלל הפרויקט, על פי התוכנית העסקית, מוערך בשיעור שאינו עולה על 30% משווי הפרויקט בכללותו. עוד התחייבה שלא לעסוק בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים, בעצמה ובמסגרת תאגידים המוחזקים על ידה בשיעור העולה על 35% ו/או נשלטים על ידה, לבדה או עם אחרים.

בהסכם מוגדרת פעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים כך: "פיתוח וקידום פרויקטים למגורים, לרבות במסגרת פרויקטים מסוג 'דיור להשכרה', ולרבות רכישת זכויות במקרקעין בייעוד למגורים ו/או ייזום ושינוי תוכניות בניין עיר לייעוד למגורים, בין במסגרת עסקאות רכישת קרקע ובין במסגרת עסקאות שיתוף זכויות/ תמורות )קומבינציה וכן התחדשות עירונית), ולרבות על דרך רכישת החזקות בתאגיד אחר אשר עיסוקו בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים".

אם דניה סיבוס תהא מעוניינת לעסוק בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים שאינה מותרת על פי ההסדר, היא תפנה לאפריקה מגורים תוך מתן הצעת השתתפות. הצעת ההשתתפות תינתן לחברה באופן שהשתתפותה בייזום הפרויקט תהא בשיעור של 100% (או כל שיעור השתתפות אחר, לפי הודעת החברה)"

ההסדר גם קובע חריגים לעניין. כך למשל, תוכל דניה לעסוק בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים במסגרת פרויקט מסוג דיור בהישג יד, מחיר למשתכן או תוכנית אחרת "בעלת מאפיינים דומים כפי שתיקבע על ידי הממשלה", כלשון ההסדר, אשר אינו כולל יחידות דיור המיועדות למכירה בשוק החופשי.

"אם דניה סיבוס תהא מעוניינת לעסוק בכל פעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים שאינה מותרת על פי ההסדר החדש, כמתואר לעיל, תפנה דניה סיבוס לאפריקה מגורים תוך מתן הצעת השתתפות. מובהר כי הצעת ההשתתפות על פי סעיף זה תינתן לחברה באופן שהשתתפותה בייזום הפרויקט תהא בשיעור של 100% (או כל שיעור השתתפות אחר, לפי הודעת החברה)".

לעיון בסעיפי ההסדר - לחצו כאן

נזכיר בהקשר זה כי אפריקה כבר הודיעה שלשום על כוונתה לחבור לדניה סיבוס ולהתקשר עימה בהסכם עקרונות להגשת הצעה משותפת במסגרת מכרז לבניית 482 יחידות דיור ברמת השרון. אם ההסכם יצא לפועל, השתיים יחזיקו בפרויקט באופן שווה.

להשלמת התמונה נציין כי הנפקת דניה סיבוס והפיכתה לחברה ציבורית תגרור אחריה העברה של מניותיה לבעלת המניות הנוכחית, אפריקה ישראל להשקעות, שנמצאת בשליטת לפידות קפיטל, כך שבסיום ההליך דניה לא תהיה עוד חברה אם של אפריקה ישראל מגורים, אלא חברה אחות שלה. בהמשך לכך, חברי הנהלתה של דניה לא צפויים להמשיך ולכהן עוד בדירקטוריון אפריקה מגורים.

מנקודת ראותה של החברה ההסדר החדש הינו מיטיב בהשוואה להסדר הנוכחי, הואיל והוא מטיל מגבלות חמורות יותר על פעילותה של דניה סיבוס בתחום היזמות למגורים. לאור השינוי הצפוי עוצמתו של ניגוד העניינים בין שתי החברות תפחת, והחשש לניצול הזדמנות עסקית של החברה יפחת אף הוא"

בהודעתה לרשות לניירות ערך על גיבוש ההסדר עם דניה סיבוס כתבה אפריקה ישראל מגורים כי "מנקודת ראותה של החברה ההסדר החדש הינו מיטיב בהשוואה להסדר הנוכחי, הואיל והוא מטיל מגבלות חמורות יותר על פעילותה של דניה סיבוס בתחום היזמות למגורים. לאור השינוי הצפוי במבנה ההחזקות בחברה עוצמתו של ניגוד העניינים בין שתי החברות תפחת, ולאור פרישתם הצפויה של חברי הנהלת דניה סיבוס מדירקטוריון החברה, החשש לניצול הזדמנות עסקית של החברה יפחת אף הוא. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון ההסדר החדש הינו לטובת החברה, ומכל מקום אין בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילותה".
 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search