אפריקה ישראל מגורים מבקשת להעלות את שכרו החודשי של המנכ"ל, מיכה קליין, בכ-28%

אם הבקשה תאושר באספת בעלי המניות, המנכ"ל המכהן יזכה לשכר חודשי ברוטו של 95,000 שקל • התגמול השנתי שיקבל, כולל המענק השנתי הכפוף להיקף רווחי החברה, צפוי לעלות על 2.5 מיליון שקל

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים (דרור סיתהכל)
מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים (דרור סיתהכל)

חברת אפריקה ישראל מגורים מבקשת להעלות את שכרו של המנכ"ל המכהן, מיכה קליין, בכ-28% - מ-74,300 שקל ברוטו בחודש, ל-95,000 שקל ברוטו בחודש. עדכון בדבר בקשתה זו של החברה נמסר אתמול (א') לרשות לניירות ערך. הבקשה תלויה באישורם של בעלי המניות בחברה, ולצורך כך זימנה החברה אספה מיוחדת, שתתכנס בתחילת מרץ הקרוב.

בעקבות העלאת שכרו של קליין, אם זו אכן תאושר, התגמול הכולל שיקבל צפוי לעלות על 2.5 מיליון שקל בשנה – סכום שבתוכו נכלל גם המענק השנתי. בשנת 2019 התגמול הכולל שקיבל המנכ"ל המכהן היה 2.349 מיליון שקל, וב-2020 הוא הסתכם ב-2.265 מיליון

יש לציין כי בעקבות העלאת שכרו של קליין, אם זו אכן תאושר, התגמול הכולל שיקבל צפוי לעלות על 2.5 מיליון שקל בשנה – סכום שבתוכו נכלל גם המענק השנתי. בשנת 2019 התגמול הכולל שקיבל המנכ"ל המכהן היה 2.349 מיליון שקל (מתוכם 661,00 שקל כמענק), וב-2020 הוא הסתכם ב-2.265 מיליון (מתוכם 577,000 שקל כמענק). עלות השכר הקבוע של המנכ"ל בשתי השנים האחרונות הייתה 1.688 מיליון שקל, ומאחר שהשכר צפוי לעלות בכ-28%. ניתן להעריך שהעלות השנתית של השכר הקבוע תעלה לסביבות 2.15 מיליון שקל. 

נציין כי המענק השנתי של קליין נקבע בשנתיים האחרונות על פי מפתח שהבטיח בונוס מסוים כאשר הרווח השנתי לחברה עולה על 60 מיליון שקל. על פי מפתח זה, במקרה שהרווח גבוה מ-60 מיליון שקל ועד 80 מיליון שקל, הבונוס הוא בגובה 0.5% מהרווח; כאשר הרווח גבוה מ-80 מיליון שקל ועד 110 מיליון שקל, הבונוס הוא בגובה 0.7% מהרווח; כאשר הרווח גבוה מ-110 מיליון שקל, הבונוס הוא 1% מהרווח.

בהודעה על בקשת העלאת השכר נכתב, באשר לחישוב המענק השנתי, כי "משנת 2021 ואילך סכום הרווח המינימאלי ייקבע על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, עד לתום חודש אפריל בכל שנה קלנדרית, ובלבד שסכום הרווח המינימאלי כאמור ישקף תשואה על ההון העצמי של החברה בשיעור של 4% לפחות, כאמור במדיניות התגמול של החברה. הבונוס השנתי לא יעלה על סך של 12 משכורות. בהתאם, עד לחודש אפריל 2021 צפויים ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את סכום הרווח המינימלי ואת סכומי הרווח והשיעורים הרלוונטיים של המענק השנתי בגין 2021".

המשכורת המוצעת של מנכ"ל החברה נמוכה מזו ששולמה למנכ"ל הקודם, וכן מצויה בטווח המקובל בקרב חברות בעלות מאפייני פעילות והיקפי פעילות דומים לאלה של החברה. התיקון המוצע לשכרו של מנכ"ל החברה תואם את הוראות מדיניות התגמול המעודכנת, שאושרה לא מכבר"

בנימוקי הדירקטוריון להעלאת שכרו של המנכ"ל קליין נכתב בין היתר כי "המשכורת המוצעת של מנכ"ל החברה נמוכה מזו ששולמה למנכ"ל הקודם, וכן מצויה בטווח המקובל בקרב חברות בעלות מאפייני פעילות והיקפי פעילות דומים לאלה של החברה. התיקון המוצע לשכרו של מנכ"ל החברה תואם את הוראות מדיניות התגמול המעודכנת, שאושרה לא מכבר, לרבות ברוב גדול מקרב בעלי המניות של החברה.

בשים לב לכל האמור לעיל, ובהתבסס על השיקולים והנתונים שהובאו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון, נראה כי עדכון שכרו של מנכ"ל החברה סביר ומקובל בנסיבות העניין, בהתחשב בתפקידו, לאור היקף פעילות החברה ובהשוואה לשכרו של המנכ"ל הקודם ונתוני חברות אחרות דומות לחברה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search