search

תוכנית התחדשות עירונית גדולה בעכו מתעדכנת - במטרה לתקן "חוסרים וחסמים שעלו בהליכי הרישוי"

הוועדה המקומית הפקידה את התוכנית המעודכנת למתחם בן כ-175 דונם, אשר מאפשרת מתן זכויות בנייה והגדלתן לצרכים שונים, והוספת שימושי מסחר לאורך רחוב בן-שושן • מדובר בתוכנית שתציע הקמת 583 יח"ד חדשות

ראש עיריית עכו, שמעון לנקרי (עיריית עכו)
ראש עיריית עכו, שמעון לנקרי (עיריית עכו)

תוכנית התחדשות עירונית במתחם בן 175 דונם בדרום-מזרח העיר תעודכן – לאחר שעלו "חוסרים וחסמים בהליכי הרישוי", כך בתיאור התוכנית המעודכנת. מדובר במתחם שנמצא בתחום הרחובות העלייה, רמח"ל, יוסף גרשון ובן-שושן, ומטרתו המרכזית היא הקמת 583 יחידות דיור חדשות במסגרת התחדשות עירונית.

התוכנית המקורית, ג/21608, הופקדה בשנת 2016 ומטרתה "עידוד פיתוח והתחדשות של המרקם העירוני והסדרת המערך התנועתי ופתרונות החניה, תוך שמירה וטיפוח הסביבה בשכונה". המגישה והיוזמת של התוכנית היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עכו.

השינויים נוגעים בעיקר לזכויות בנייה למגרשי המגורים, להגדלת זכויות הבנייה לצורכי שירות, למתן זכויות בנייה לצורכי הקמת מרפסות ולמתן אפשרות לשימושי מסחר במפלסי הקרקע של מבני המגורים הפונים לרחוב בן שושן

לאחרונה הודיעה הוועדה המקומית על הפקדת תוכנית מתאר מקומית מספר 213-0876383, שכותרתה "התחדשות אזור המגורים, שינוי לתוכנית ג/21608 - שינוי מספר 1". מטרתה לאפשר שינוי בהוראות התוכנית המקורית, שינויים שנוגעים בעיקר לזכויות בנייה למגרשי המגורים, להגדלת זכויות הבנייה לצורכי שירות, למתן זכויות בנייה לצורכי הקמת מרפסות ולמתן אפשרות לשימושי מסחר במפלסי הקרקע של מבני המגורים הפונים לרחוב בן שושן.

"מטרת תכנית ג/21608 הייתה לתת הוראות ומסגרת סטטוטורית להתחדשות עירונית על ידי שיקום או הריסה של מבנים קיימים ובניית מבנים חדשים במקומם, תוך מתן תוספת זכויות בנייה", נכתב בדברי ההסבר לתוכנית המעודכנת, "אך במהלך מימוש התוכנית בהליכי רישוי, עלו חוסרים וחסמים שתוכנית זו באה לתקנם.

אלו עיקרי הדברים:

1. תוכנית ג/21608 מאפשרת הקמת מרפסות זיזיות (גזוזטראות) מעבר לקווי הבניין, אך אינה מעניקה זכויות בנייה עבור מרפסות אלו. התוכנית המעודכנת מציעה תוספת זכויות בנייה למטרה זו
2. תוכנית ג/21608 מאפשרת תוספת יחידות דיור, במקרה של הריסת מבנה קיים ובנייה חדשה, אך לא הגדילה את זכויות הבנייה של שטחי השירות לטובת תוספות אלו, כגון שטחי שירות לצורכי מבואות כניסה, חדרי מדרגות, מחסנים וכדומה. התוכנית המעודכנת מציעה תוספת זכויות בנייה למטרה זו
3. התוכנית גובלת ברחוב בן שושן, שהינו רחוב ראשי העתיד להתחדש וכולל פעילות מסחרית. לאור זאת מציעה התוכנית המעודכנת הסדרה של פעילות מסחרית לאורך מפלס הרחוב, בחזיתות הפונות אל רחוב בן-שושן".

כאמור, התוכנית המקורית הופקדה כבר ב-2016, אך לא התקדמה בשל אותם חסמים וחוסרים שהתגלו לאורך תהליך קידומה בצנרת התכנון. יש לקוות שכעת, לאחר הפקדתה של התוכנית המעודכנת, התוכנית תקודם בקצב גבוה יותר.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות