להורדת אפליקציה

מגבלת ענף הנדל"ן במערכת הבנקאית

כך בפרסום טיוטת הוראה מטעם המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, אשר קובעת גם על הגדלת מגבלת החשיפה ב-2 נקודות אחוז - מ-24% ל-26% .

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן (יח"צ)
המפקח על הבנקים, יאיר אבידן (יח"צ)

ההקלה בהוראת השעה שאפשרה לבנקים להגדיל את החשיפה לענף בינוי ונדל"ן מ-20% ל-22% (לא כולל תשתיות לאומיות), הוארכה בחמש שנים - עד לשנת 2025; מגבלת החשיפה לענף בינוי ונדל"ן (כולל תשתיות לאומיות) גדלה בשתי נקודות אחוז (סף המגבלה עלה ל-26%  מ-24% מהיקף תיק האשראי); אשראי שבגינו ניתן ביטוח אשראי כשיר יסווג לפי הענף המבטח, כך שלצורכי מדידת המגבלה הענפית אשראי לבינוי ונדל"ן המכוסה בביטוח אשראי כשיר יופחת מהחבות הענפית של ענף בינוי ונדל"ן.

שלוש החלטות אלו פורסמו היום (ב') על ידי המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, במסגרת טיוטת הוראה לעדכון מגבלת ענף בינוי ונדל"ן במערכת הבנקאית. על פי ההודעה, "טיוטת ההוראה פורסמה היום להערות הציבור. היא צפויה להיכנס לתוקף באופן מיידי, עם השלמת התהליכים הנדרשים". 

ההכרה בביטוח אשראי כשיר גם לצורכי המגבלה הענפית עשויה להגביר את המוטיבציה של הבנקים לבטח אשראי, להקטין את סיכון האשראי בפרויקטים מסוימים בענף ולהגדיל את היצע האשראי לענף בסכום נוסף"

עוד נכתב בהודעה כי הצעדים הללו נעשים "במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הבינוי והנדל"ן לאור צורכי המשק המתהווים בתקופת המשבר ולאחריה. סל צעדים אלה מיועד לאפשר המשך מימון ענף הבינוי והנדל"ן, לתמוך בצמיחה במשק ובהמשך הפעילות העסקית".

על פי אומדני הפיקוח על הבנקים, פוטנציאל גידול האשראי לענף מסך הצעדים הללו הוא כ-18 מיליארד שקל (במונחי מגבלה של כ-2.3 נקודת האחוז, עם שונות מסוימת בין התאגידים הבנקאיים). עוד אומרים בפיקוח על הבנקים כי ההכרה בביטוח אשראי כשיר גם לצורכי המגבלה הענפית עשויה להגביר את המוטיבציה של הבנקים לבטח אשראי, להקטין את סיכון האשראי בפרויקטים מסוימים בענף ולהגדיל את היצע האשראי לענף בסכום נוסף.

הקלת המגבלה במתן אשראי לענפי הבינוי, הנדל"ן והתשתיות תאפשר למשק להתאושש באופן טוב יותר לאחר היציאה מהמשבר. אשראי זה יוכל להגיע לחברות בענף ולתמוך בכלכלה כחלק ממכלול הצעדים שנוקט בנק ישראל"

"יודגש כי ההקלות במגבלה הענפית אינן פוטרות את הבנקים מהעמדת אשראי לענף הבינוי ונדל"ן בהתאם לניהול סיכונים מוקפד, לתיאבון סיכון מוגדר ועל פי כללי חיתום אשראי שמרניים, כבכל הליך העמדת אשראי אחר", מובהר בהודעה. "כמו כן, השימוש במבטחי משנה ייעשה באופן זהיר ובהתאם למדיניות אשראי שיתווה דירקטוריון הבנק".

המפקח על הבנקים יאיר אבידן: "הקלת המגבלה במתן אשראי לענפי הבינוי, הנדל"ן והתשתיות תאפשר למשק להתאושש באופן טוב יותר לאחר היציאה מהמשבר. אשראי זה יוכל להגיע לחברות בענף ולתמוך בכלכלה כחלק ממכלול הצעדים שנוקט בנק ישראל בתמיכה במשק בפן הפיננסי לאור משבר הקורונה. ההקלה נעשתה לאחר בחינה של סיכוני הריכוזיות הענפיים הקיימים, ולאור בחינה שנערכה בפיקוח על השימוש בביטוחים כנגד סיכוני אשראי שמטרתם הורדת הסיכון הקיים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search