עסקה משותפת לקבוצת גבאי ולגבאי מניבים

חברת הבת תחזיק ב-50.01% מהפרויקט, וקבוצת גבאי בחלק הנותר • 248 יחידות בפרויקט הן במסגרת תוכנית מחיר למשתכן .

בעלי קבוצת גבאי, אלי גבאי (יח"צ)
בעלי קבוצת גבאי, אלי גבאי (יח"צ)

קבוצת גבאי רוכשת פרויקט גדול באשקלון: בהמשך לפרסומים שהוציאה בחודש שעבר, אישור השבוע דירקטוריון החברה את רכישתו של פרויקט בן 354 יחידות דיור בשכונת "עיר היין" באשקלון, תמורת 50 מיליון שקל. העסקה תהיה עסקה משולבת, עם חברת הבת של קבוצת גבאי, חברת גבאי מניבים ופיתוח. האחרונה תחזיק ב-50.01% מהפרויקט, ואילו חברת האם ב-49.99%.

תחילת העסקה בהתקשרותה של קבוצת גבאי עם צדדים שלישיים המחזיקים בפרויקט – פרויקט בן שישה בנייני מגורים, עם 354 יחידות דיור, שמתוכן 248 יחידות דיור ייבנו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. 106 יחידות דיור נוספות יוכלו להימכר במחיר השוק. בעסקת הרכישה נקבע כי ככל שהרווח לקבוצת גבאי יעמוד על סך הגבוה מ-15% רווח לעלות, כפי שמופיע בספרים של חברת הפרויקט, תשלם קבוצת גבאי למוכרים תוספת לתמורה אשר תהווה את מלוא הרווח העודף - עד לתוספת לתמורה בסך מקסימלי של 6.5 מיליון שקל.

"סמוך לפרסום זה שילמה קבוצת גבאי כ-4.5 מיליון שקל, על חשבון התמורה", נכתב בהודעת גבאי מניבים ופיתוח לרשות לניירות ערך. "נוסף על כך, במקרקעי הפרויקט הושקעו הוצאות תכנון בסך שלושה מיליון שקל, אשר הינן חלק מעלויות הפרויקט. יצוין כי קבוצת גבאי צפויה להשקיע הוצאות נוספות בתכנון הפרויקט, עובר להשלמת עסקת הרכישה. סך העלויות הצפויות של הפרויקט בהתאם לדו"ח האפס עומד על כ-307 מיליון שקל.

נכון למועד זה אושרה מסגרת הליווי לביצוע הפרויקט בבנק לאומי, והסכם הליווי צפוי להיחתם עם השלמת העסקה. היקף הליווי הצפוי עומד על כ-350 מיליון שקל, מתוכם אשראי כספי בסך של כ-63 מיליון שקל, והיתרה בגין ערבויות מכר וערבויות ביצוע".

על פי החלטת הדירקטוריון מהשבוע, חברת גבאי מניבים ופיתוח וקבוצת גבאי תרכושנה במשותף את מלוא זכויות המוכרים בחברת הפרויקט, בהתאם לחלוקה שצוינה קודם לכן. בהתאם לכך חברת גבאי מניבים ופיתוח תהיה בעלת השליטה בחברת הפרויקט, ובעלת השליטה באספה הכללית של בעלי המניות בחברת הפרויקט. כמו כן, לחברה תהיה שליטה בדירקטוריון חברת הפרויקט. "במערך היחסים בין הצדדים ייקבעו מנגנונים של זכות סירוב לחברה, זכות לחייב את קבוצת גבאי להצטרף למכירת שליטה בחברת הפרויקט וכיוצ"ב", נכתב בהודעה.

ביקושים גבוהים לגבאי מניבים ופיתוח בהנפקת אגרות חוב

במקביל לעסקה זו דיווחה גבאי מניבים היום (ד') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה י"א (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים, כך על פי ההודעה, בהיקף של יותר מ-170 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של כ-80 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ואיפקס הנפקות. ההנפקה ננעלה בריבית שנתית שקלית של 4.59%, נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצעה במכרז, שעמדה על 5.65%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות הנושאות ריבית צמודה למדד, במח"מ של כ-3.37 שנים. פירעון הקרן יהיה בשלושה תשלומים לא שווים. האג"ח כולל שעבוד על פרויקט התחדשות עירונית מסוג תמ"א 2/38 - פרויקט "בודנהיימר" בתל אביב, שלו היקף מכירות צפוי של כ-185 מיליון שקל, וכן על הפרויקט שהוזכר לעיל, בשכונת "עיר היין" באשקלון, שלו היקף מכירות צפוי של כ-346 מיליון שקל.

אלי גבאי, בעלי קבוצת גבאי: "אנו מודים למשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך, בייחוד בעת משבר הקורונה, הבעת אמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, ובפעילותה הנדל"נית הענפה. החברה תמשיך לפעול להרחבת פעילותה, הן בתחום המניב והן בתחום היזמי".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search