search

הארכת תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף הבנייה

זאת בעקבות התמשכות המצב המיוחד סביב התפשטות הקורונה, ללא צורך בפנייה לרשות וללא צורך בתשלום אגרה – ובהתאם לתנאים מוגדרים.

פועלי בניין (שאטרסטוק)
פועלי בניין (שאטרסטוק)

רשות האוכלוסין וההגירה מעדכנת, על רקע התמשכות המצב המיוחד והסגר בשל התפשטות הקורונה, על הארכה של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים ותוקף רישיונות ב/1 של עובדים זרים בענפי הבניין, החקלאות והמומחים. "ההיתרים יוארכו בהתאם לצו, ללא צורך בפנייה לרשות האוכלוסין וההגירה וללא צורך בתשלום אגרה, וזאת כל עוד הרשות לא הודיעה אחרת לבעל היתר/בעל רישיון מסוים/נציגם, וכל עוד ההיתרים או הרישיונות לא בוטלו ולא הותלו לפי כל דין".

בהודעתה, מפרטת הרשות באילו תנאים יוארכו ההיתרים ולכמה זמן:

• היתר או רישיון שפקיעת תוקפו חלה מיום 1.7.20 ועד ליום 30.9.20, ואשר תוקפו לא הוארך בעבר
בהתאם לחוק הארכת תקופות - יוארך לתקופה של שלושה חודשים.

• היתר או רישיון שפקיעת תוקפו חלה מיום 1.7.20 ועד ליום 31.8.20, ואשר תוקפו הוארך לתקופה של עשרה שבועות בהתאם לחוק הארכת תקופות - יוארך לתקופה נוספת של 20 ימים, כך שתושלם תקופת הארכה של שלושה חודשים ממועד פקיעת תוקפו המקורי.

• היתר או רישיון שמועד פקיעת תוקפו חל מיום 1.10.20 ועד ליום 30.11.20 ותוקפו לא הוארך
בעבר לפי הוראות חוק הארכת תקופות - יוארך לתקופה של עשרה שבועות.

ברשות מבהירים כי "העובד/המעסיק לא יידרש לפנות לרשות האוכלוסין לצורך ההארכה האמורה, וההארכה תופיע במערכת הממוחשבת של הרשות. לא תישלח מדבקת רישיון חדש לעובד/מסמך היתר חדש למעסיק בגין ההארכה האמורה.

לקראת תום תוקף תקופת ההארכות האוטומטיות כמפורט לעיל, על בעל ההיתר/בעל הרישיון לפנות
לרשות בבקשה להארכת ההיתרים בהתאם לנהלים הרגילים, באופן מקוון"

יצוין כי לאור הוראות הצו ולחוק הארכת תקופות, הרי שחל פטור מתשלום אגרת רישיון/אגרת בקשה. לקראת תום תוקף תקופת ההארכות האוטומטיות כמפורט לעיל, על בעל ההיתר/בעל הרישיון לפנות
לרשות בבקשה להארכת ההיתרים בהתאם לנהלים הרגילים, באופן מקוון".

לצפייה בהודעת הרשות במלואה לחצו כאן

לבירור תוקף הרישיון של עובד זר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search