רוטשטיין רוכשת 60% מתאגיד המחזיק 53 דונם בסמוך לכביש 6

בכוונת החברה להקים במקום מרכז אחסנה לוגיסטי בשטח של כ-53,000 מ"ר עיליים, בעלות מוערכת של 375 מיליון שקל.

אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין (יח"צ)
אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין (יח"צ)

חברת רוטשטיין הודיעה היום (ד') לרשות לניירות ערך כי התקשרה בהסכם מותנה לרכישת 60% מתאגיד אשר מחזיק ב-53 דונם במרכז הארץ, סמוך לכביש 6, בעסקה ששוויה הכולל הוא כ-116 מיליון שקל. זהות התאגיד והמקום המדויק שבו נמצאת הקרקע לא נמסרו בהודעת החברה.

החברה מוסרת כי על השטח חלה, נכון למועד פרסום ההודעה, תב"ע המקנה בין היתר זכויות לבניית מרכז אחסנה לוגיסיטי בשטח של כ-53,000 מ"ר עיליים. החברה תרכוש, בהתאם להסכם שנחתם, 80% מכלל הזכויות וההתחייבויות של השותף בתאגיד המדובר, כך שבכפוף להתקיימות התנאים המתלים (שיצוינו בהמשך), תחזיק בכ-60% מהזכויות בתאגיד עצמו. התאגיד מחזיק בזכות לרכישת המקרקעין מרשות מקרקעי ישראל. 

החברה תנהל את הקמת הפרויקט בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך של 4% מסך עלויות הפרויקט, ללא עלות המקרקעין, ובתקופת הפעלת הפרויקט תהיה זכאית לדמי ניהול בסך של 3% מההכנסות השנתיות"

סך התמורה ששילמה חברת רוטשטיין בעת חתימת ההסכם בגין חלקה בתאגיד הסתכמה בכ-3 מיליון שקל. התאגיד עצמו צפוי לשלם בגין המקרקעין, לצד עלויות נלוות, סכום נוסף של כ-113 מיליון שקל. להערכת החברה נכון למועד זה, סך העלויות להקמת פרויקט המרכז הלוגיסטי, כולל עלויות המקרקעין, יגיע לכ-375 מיליון שקל.

"התאגיד צפוי להתקשר בהסכם ליווי עם גורם מממן, כמקובל", מציינת החברה בהודעתה לרשות לניירות ערך. "החברה תממן את ההון העצמי הנדרש לרכישת המקרקעין ולפרויקט באמצעות העמדת הלוואת בעלים לתאגיד, בגין חלקה ובגין חלק שותפיה במקרקעין, למעט סך של כ-5 מיליון שקל אשר יממן השותף - בכפוף להסדרים שהוסכמו בין הצדדים במקרה שהשותף לא יעמיד את הסכום האמור. 

החברה תממן את ההון העצמי הנדרש לרכישת המקרקעין ולפרויקט באמצעות העמדת הלוואת בעלים לתאגיד, בגין חלקה ובגין חלק שותפיה במקרקעין, למעט סך של כ-5 מיליון שקל אשר יממן השותף"

החברה תנהל את הקמת הפרויקט בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך של 4% מסך עלויות הפרויקט, ללא עלות המקרקעין, ובתקופת הפעלת הפרויקט תהיה זכאית לדמי ניהול בסך של 3% מההכנסות השנתיות". עוד מציינת החברה את התנאים המתלים למימוש ההסכם: קבלת אישור בכתב של שותף נוסף בתאגיד למתווה העסקה, עד לחלוף 60 יום מחתימת ההסכם; קבלת מפרטים כספיים מרמ"י לרכישת הזכויות בחלק מהמקרקעין בסכום שהוסכם בין הצדדים, וזאת בתוך 12 חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם בין הצדדים.

כידוע, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה מתמדת בביקוש לשטחי אחסנה ולוגיסטיקה ברחבי הארץ, בעיקר בסמוך לצירי תנועה מרכזיים כדוגמת כביש 6, ובין היתר גם באזורי הפריפריה. כפי שפרסמנו אתמול, ההערכות הן שבפריפריה זינקו מחירי שטחי הלוגיסטיקה והאחסנה פי שניים ואף פי שלושה בשנים האחרונות.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search