search

מגה אור חתמה על הסכם לרכישת 50% מקרקע בבית שמש תמורת 63 מיליון שקל

מדובר בקרקע בשטח של 160 דונם שייעודה הוא מתקני תעשייה ומחסנים • במגה אור מציינים כי "טרם ניתן להעריך את עלות הקמת הפרויקט ואת אופן מימונו על ידי החברה"

צחי נחמיאס, בעלי מגה אור (יח"צ)
צחי נחמיאס, בעלי מגה אור (יח"צ)

חברת מגה אור הודיעה היום (א') לרשות לניירות ערך כי חתמה על הסכם לרכישת 50% מהזכויות במקרקעין בשטח של 160 דונם בבית שמש, תמורת 63 מיליון שקל. החברה מעדכנת כי בכוונתה להקים על הקרקע, שייעודה הוא מתקני תעשייה ומחסנים, פרויקט להשכרה. 

בהודעתה ציינה מגה אור כי הפרויקט יוקם "בשיתוף המוכר ובחלקים שווים בין הצדדים, זאת בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע כפי שתהיה במועד בניית הפרויקט ובהתאם להסכם שיתוף שנחתם בין החברה ובין המוכר, בד בבד עם חתימת הצדדים על הסכם הרכישה אשר ייכנס לתוקף במועד מסירת החזקה בממכר".

התשלומים שתעביר החברה למוכר ישמשו, בין היתר, לסילוק המשכנתאות שנלקחו על ידי המוכר בקשר עם הקרקע המדוברת, לטובת מוסדות בנקאיים - משכנתאות הרשומות בפנקסי המקרקעין וברשות מקרקעי ישראל. אחד התנאים להשלמת הרכישה הוא מחיקת אותן משכנתאות. הרכישה תמומן מהונה העצמי של החברה, ולהערכתה היא תשלם מס בסך של כ-3.84 מיליון שקל עבור הקרקע. 

עוד מעדכנת מגה אור כי "נכון למועד חתימת הסכם הרכישה, הממכר פנוי ונקי מזכויות צד ג' כלשהן, זאת למעט שטח זניח מן הממכר, שמאוכלס ומושכר לשוכרים בודדים, לתקופות קצרות טווח, אשר ניתן להביאן לסיום מוקדם בהתאם לאמור בהסכמי השכירות הקיימים שנחתמו בין השוכרים ובין המוכר.

בהתאם להסכם השיתוף, העברת הזכויות במתחם או בחלקו לצד שלישי כלשהו תהא כפופה להוראות הסכם השיתוף שבו נקבעו הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, כגון זכות הצעה ראשונה, מנגנוני היפרדות וכיוצ"ב. בשלב מוקדם זה, טרם ניתן להעריך את עלות הקמת הפרויקט ואת אופן מימונו על ידי החברה".

נציין כי ביולי האחרון חברה בת של מגה אור, מגה אור רמי לוי, במכרז לחכירת 11 מגרשים לתעשייה ולמלאכה באזור התעשייה לביא בבית שמש, בשטח של כ-46 דונם. הרכישה הושלמה באוקטובר האחרון, תמורת 55 מיליון שקל. בינואר האחרון מכרה החברה שלושה מגרשים מתוך ה-11, תמורת כ-20.3 מיליון שקל.

על פי דו"ח החברה המסכם לשנת 2019, מרבית השטחים בבעלותה הם שטחי משרדים ותעשייה: נכון לסוף השנה שעברה, החזיקה מגה אור ב-134,055 מ"ר בייעוד זה, שמהווים 91% מכלל השטחים שבבעלותה בישראל. השווי ההוגן של שטחים אלו נכון לאותו מועד היה 1.461 מיליארד שקל, שהם 87% מסך שווי הנכסים שבבעלותה.

עוד נזכיר כי בחודשים האחרונים ניסתה החברה לרכוש את חברת ישפרו מידי נכסים ובנין, אך סביב משבר הקורונה מהלך זה השתבש - והחברה נמכרה בסופו של דבר לבעלי תנופורט. נכסים ובנין אף דורשת פיצוי ממגה אור סביב העניין.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search