search

ביג הודיעה לשוכריה: "זיכוי מלא בגין ימי חודש מרץ שבהם מרכזי הקניות היו סגורים"

החברה הודיעה כבר בתחילת החודש כי בכוונתה לסייע לשוכרים – וכעת היא מיישמת זאת בפועל • תשלומי השכירות מאפריל – על בסיס הפדיון בלבד • חלוקת הדיבידנד בגין 2019 נדחתה

חי גאליס, מנכל ביג (ביג מרכזי קניות)
חי גאליס, מנכל ביג (ביג מרכזי קניות)

חברת ביג מרכזי קניות מודיעה לשוכריה במרכזי הקניות : זיכוי מלא על שכר הדירה בחודש מרץ, בגין הימים שבהם המרכזים היו סגורים. החברה עדכנה על כך את הרשות לניירות ערך במסגרת הדו"ח השנתי המסכם לשנת 2019, שפורסם אתמול (א') בשעות הבוקר, ובו כתבה: "בגין שכר הדירה שנגבה בחודש מרץ בקניונים הסגורים (בבת ים, בבית שמש, בטבריה ובירכא) יינתן זיכוי מלא עבור הימים שבהם הקניונים נסגרו על פי הנחיית הרשויות".

נציין כי כבר בתחילת החודש הודיעה החברה כי תסייע לשוכריה בעקבות המשבר, "במקרים שבהם הפדיונות שלהם ייפגעו באופן שיצריך תמיכה זמנית". כעת היא מיישמת זאת הלכה למעשה, וקובעת כי גם במרכזים הפתוחים של החברה היא תבחן לספק זיכוי מסוים על השכירות בחודש מרץ, לאחר בדיקת עומסים בסוף החודש ובהתאם לאחוז מהפדיון הקבוע בחוזה. "אם עסקים יידרשו לסגור את החנויות גם במרכזים הפתוחים, בהתאם להחלטת הרשויות, יזוכו השוכרים בהם, בדומה לקניונים הסגורים, בחלק יחסי בגין הימים שבהם החנויות היו סגורות.

החברה לא תפעל לגבות את שכה"ד הבסיסי של חודש אפריל כקבוע בהסכם, אלא תגבה שכ"ד כאחוזים מהפדיון בלבד, כל שוכר לפי האחוז הקבוע בחוזהו - פרט לפארם וסופרמרקטים שישלמו כרגיל. דמי ניהול ישולמו לפי חלק יחסי של ימי העבודה בפועל"

נוסף על כך החברה לא תפעל לגבות את שכה"ד הבסיסי של חודש אפריל כקבוע בהסכם, אלא תגבה שכ"ד כאחוזים מהפדיון בלבד, כל שוכר לפי האחוז הקבוע בחוזהו - פרט לפארם וסופרמרקטים שישלמו כרגיל. דמי ניהול ישולמו לפי חלק יחסי של ימי העבודה בפועל, על פי הנחיות הרשויות. יתרה מזאת, אם הפדיון בחודש אפריל יהא מתחת ל-70% מממוצע הפדיון של אותו שוכר לאורך 2019, תשקול החברה מתן הקלה נוספת באופן פרטני".

בכך לא הסתיימו החלטותיה של החברה סביב הקורונה. בדו"ח שפורסם אתמול נכתב עוד כי לאור ההתפתחויות במשק ואי-הוודאות, הוחלט לדחות את חלוקת הדיבידנד בגין שנת 2019, ולבחון את הנושא שוב בהמשך השנה, בהתאם להתפתחויות. "יודגש כי נכון לשלב זה אין באמור כדי לשנות את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה", אומרים בחברה. נציין כי מדיניות החברה היא להעניק מדי שנה 30% לפחות מה-FFO שלה (הרווח הנקי בתוספת דיווידנדים מהשקעות, פחת והפחתות). בגין שנת 2018 חילקה החברה דיבידנד של 101 מיליון שקל.

המשך התפשטות הנגיף והבהלה הציבורית, לצד התקנות התברואתיות אשר הוציא משרד הבריאות עלולים להביא לפגיעה בתשלום דמי השכירות לחברה בעתיד וביכולת הישרדותם של חלק מהשוכרים"

באשר למשבר כולו קובעת החברה כי התמשכות המצב כפי שהוא כיום תביא לפגיעה משמעותית: "המשך התפשטות הנגיף והבהלה הציבורית, לצד התקנות התברואתיות אשר הוציא משרד הבריאות בדבר איסור התקהלות (כל עוד יוסיפו לעמוד), עלולים להחריף את הירידה בתנועת הקונים במרכזי הקניות, ולגרום בהתאם לירידה בפדיונות השוכרים של החברה, באופן אשר עלול להביא לפגיעה בתשלום דמי השכירות לחברה בעתיד וביכולת הישרדותם של חלק מהשוכרים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות