מבקר המדינה: "מכלול צורכי הזוכים במחיר למשתכן לא מופה"

עוד מצוין בדו"ח כי לכמעט 6,000 דירות לא התקבל היתר בנייה במועד שבו הקרקע אמורה הייתה להימסר ליזמים – וכי צפוי איחור בסיום בנייתן

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. "מיפוי יאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר" (יצחק הררי, דוברות הכנסת)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. "מיפוי יאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר" (יצחק הררי, דוברות הכנסת)

ביקורת נרחבת של מבקר המדינה החדש, מתניהו אנגלמן, על תוכנית מחיר למשתכן – בעיקר סביב מיפוי הצרכים האמיתיים של הזכאים והתאמת אופי הפרויקטים והדירות לקהל היעד המרכזי של התוכנית, הוא הזוגות הצעירים. הביקורת על התוכנית פורסמה היום (ב') במסגרת דו"ח הביקורת 70א שפרסם משרד מבקר המדינה השעות הצהריים.

בחודשים פברואר עד ספטמבר 2018 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטים ביישום התוכנית מחיר למשתכן. "הנושאים שנבדקו היו בין היתר סדרי הגשת הצעות ההחלטה על התוכנית, תכנון הקרקעות, שיווקן, קידום היתרי בנייה וטיפול בפניות זכאים", כך נכתב בפתיחת הפרק בדו"ח. "הביקורת נעשתה במשרד הבינוי והשיכון, ברשות מקרקעי ישראל ובמטה הדיור הלאומי שבמשרד האוצר. בדיקות השלמה נעשו בעיריות נתניה, ודיעין-מכבים-רעות, אופקים וקריית ביאליק".

ביקורתו של אנגלמן מתייחסת, כאמור, בעיקר לצורך בהבנת הצרכים של הזוכים בתוכנית – מהלך שנעשה בצורה לקויה, או לא נעשה כלל, על פי הכתוב בדו"ח. "מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ"י לא מיפו את מכלול הצרכים של זכאי התוכנית, ובכלל זה את אזורי הביקוש למגורים ואת סוגי הדירות המבוקשות. בחלק מהמחוזות לא הייתה התאמה בין היקף השיווקים ובין אזורי מגוריהם של הזכאים.

מבקר המדינה: "מכלול צורכי הזוכים במחיר למשתכן לא מופה"

אף שמרבית הזכאים הם משקי בית צעירים, רבות מיחידות הדיור ששיווקו רמ"י ומשרד הבינוי היו גדולות – 44% דירות של 5 חדרים ויותר, ולחלק מהדירות הוצמדו גינות או מרפסות גדולות מאוד, דבר שהעלה את מחירן". המבקר מדגיש כי במציאות זו "עלולה להיפגע יעילות התוכנית, שתכליתה מתן אפשרות לרכישת דירה לצורכי מגורים וכן עלולה להיפגע יעילותה של הקצאת המשאבים מנקודת מבטו של המשק".

עוד התעכב המבקר על קצב מתן היתרי הבנייה והבנייה עצמה במסגרת התוכנית. לפי בדיקת אנשי המשרד, מתוך 20,170 יח"ד טרם התקבלו היתרי בנייה עבור 5,900 מהן - במועד שבו הקרקע הייתה אמורה להימסר ליזמים הזוכים לצורך התחלת הבנייה. "כבר כעת נראה כי צפוי איחור בסיום הבנייה", מצוין בדו"ח, ונכתב עוד כי "עיכוב בלוח הזמנים צפוי גם בנוגע לכ-8,600 יח"ד שעבורן התקבלו היתרי בנייה לאחר המועד שבו העבודות היו אמורות להתחיל".

לצפייה בסרטון שהכין משרד המבקר בנושא הליקויים בתוכנית מחיר למשתכן, לחצו כאן

"מטה הדיור ומשרד הבינוי והשיכון לא ביצעו הליך סדור של מדידה והערכה"

המבקר מוסיף וכותב כי "הטיפול של משרד הבינוי והשיכון בפניות הציבור לא עמד באמות המידה שקבע המשרד עצמו. על אף חשיבות התוכנית והיקפה הנרחב, עד מועד סיום הביקורת לא קיימו מטה הדיור ומשרד הבינוי הליך סדור של מדידה והערכה של התוכנית, זאת על מנת לבחון אם התוכנית משיגה את מטרותיה".

מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ”י פעלו לתיקון כמה ליקויים שעלו בעת יישום התוכנית, ובכלל זה נקטו בפעולות על מנת לצמצם היקף הבנייה של הדירות הגדולות. כמו כן החלו בתהליך ביצוע של מחקר מלווה אשר ישמש כבסיס לקבלת החלטות בעניין בתוכנית"

לביקורת ישנו גם פן חיובי יותר, לפיו המשרדים השונים החלו ביישום המסקנות ובתיקון הליקויים השונים. "החלטת הממשלה לנקוט פעולות ולהשקיע משאבים כדי להתמודד עם משבר הדיור ולסייע לזוגות צעירים וליחידים חסרי דירה לרכוש דירה הייתה יוזמה נדרשת וחשובה נוכח התמשכות המשבר. רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון קיימו תהליך לניתוח מכרזי שיווק שנכשלו ולהפקת לקחים, במטרה לשפר את השיווקים ולצמצם את הכישלונות.

מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ”י פעלו לתיקון כמה ליקויים שעלו בעת יישום התוכנית, ובכלל זה נקטו בפעולות על מנת לצמצם היקף הבנייה של הדירות הגדולות. כמו כן החלו בתהליך ביצוע של מחקר מלווה אשר ישמש כבסיס לקבלת החלטות בעניין בתוכנית".

"במידת הצורך יש לבצע בתוכניות שינויים כדי להתאימן לצרכים"

המבקר אנגלמן עובר בסיום הפרק להמלצות עבור הגופים השונים האחראיים על תוכנית מחיר למשתכן וכותב בין היתר כי "ראוי שמשרד הבינוי והשיכון, שמרכז את הטיפול בזכאים, יבחן את האפשרות לפנות אל הזכאים שטרם זכו בדירה או ויתרו על זכייתם, כדי לברר ככל האפשר את צורכיהם, את העדפותיהם ואת יכולותיהם, ולמפות אותם. מיפוי זה יאפשר קבלת החלטות מושכלות יותר לא רק בנוגע לשיווק הקרקעות, אלא גם בנוגע לתכנון הפרויקטים וסוגי הדירות שיוצעו בהם.

בנוגע לפרויקטים שמספר הדירות הקטנות בהם קטן ביותר והתוכניות לגביהם אינן ניתנות לשינוי - ראוי לשקול את האפשרות לשווק את הדירות הגדולות במתכונת אחרת, כגון שיווק רגיל בשוק החופשי"

ראוי שמשרד הבינוי והשיכון, רמ"י ומטה הדיור יבחנו לפני השיווק את התאמת התוכניות הקיימות לצורכי אוכלוסיית היעד של התוכנית, ובעיקר יבדקו אם יש מלאי מספק של דירות קטנות. במידת הצורך יש לבצע בתוכניות שינויים כדי להתאימן לצרכים. בנוגע לפרויקטים שמספר הדירות הקטנות בהם קטן ביותר והתוכניות לגביהם אינן ניתנות לשינוי - ראוי לשקול את האפשרות לשווק את הדירות הגדולות במתכונת אחרת, כגון שיווק רגיל בשוק החופשי".

לסיכום פרק זה בדו"ח כותב המבקר כי "מחיר למשתכן היא תוכנית דגל של המדינה לפתרון משבר הדיור. לשם יישום התוכנית וכדי לאפשר לחסרי דירה לרכוש דירה במחיר מופחת, השקיעה המדינה משאבים רבים והעניקה הנחות ניכרות על מחירי קרקעותיה. על מטה הדיור, משרד הבינוי ורמ"י לפעול ככל האפשר לקיצור לוחות הזמנים ולמניעת עיכובים בשרשרת הייצור של הדירות, במטרה להקדים ככל הניתן את מסירת הדירות לזוכים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search