search

משרד המשפטים מעדכן את תקנות שמאי המקרקעין

בתזכיר חוק שפרסם המשרד לאחרונה מוצע בין היתר להוסיף פרטי חובה לדו"ח השומה, ולקבוע כי קבלת שכר נמוך לא תיחשב התנהגות שאינה הולמת את המקצוע

שר המשפטים, אמיר אוחנה. "משנות ה-60 עברו התקנות שינויים מינוריים בלבד" (פוטו מרסלו אילת)
שר המשפטים, אמיר אוחנה. "משנות ה-60 עברו התקנות שינויים מינוריים בלבד" (פוטו מרסלו אילת)

משרד המשפטים מקדם עדכון נרחב של תקנות שמאי המקרקעין בתחום האתיקה המקצועית. מדובר בתזכיר חוק שפורסם לאחרונה על ידי שר המשפטים, אמיר אוחנה, ובו נכתב כי התקנות הותקנו לראשונה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, עברו מאז שינויים מינוריים בלבד ועודכנו לאחרונה לפני יותר מעשור ומחצה. "עניינו של התיקון הוא בהתאמת כללי האתיקה למציאות העכשווית ולהתפתחות בעיסוק השמאי", נכתב בתזכיר לחוק.

עניינו של התיקון הוא בהתאמת כללי האתיקה למציאות העכשווית ולהתפתחות בעיסוק השמאי. התיקון המוצע נועד להכוונת ציבור שמאי המקרקעין, עובדיהם ומתמחיהם בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים"

עוד מצוין במסמך כי מועצת שמאי המקרקעין החליטה בחודש נובמבר 2016 על הקמת ועדה לבדיקת תיקון התקנות, ועדה שכללה את אחד מנציגי לשכת שמאי המקרקעין, אחת מנציגי שר האוצר וכן את נציג הציבור במועצה. במהלך עבודתה, פרסמה הוועדה קול קורא לציבור לקבלת עמדותיו בנושא, ואלו מצאו את ביטוין בדו"ח הוועדה שהוגש למועצה בחודש נובמבר 2017. 

"התיקון המוצע נועד להכוונת ציבור שמאי המקרקעין, עובדיהם ומתמחיהם בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים", נכתב בתזכיר. "כך למשל, מוצע להוסיף פרטי חובה לדו"ח השומה, שהחסרתם מהווה עבירה משמעתית, כך שדו"ח השומה יהיה מקיף יותר". התזכיר מציין בהקשר זה כי פרטים כמו מצב הרישוי בנכס ותחשיבים הם "חלק בסיסי ומהותי מהשומה, ולפיכך ראוי שיהוו חלק מהמינימום הנדרש".

עוד מציע התזכיר כי הסעיף לפיו "קביעת שכר, או קבלת שכר, למטה מן הסביר והמקובל במקצוע לגבי השירות שניתן" מהווה התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע - יוּרד מרשימה זו ולא ייכלל בה עוד. בתזכיר מצוין כי מהלך זה הוא חלק מהמגמה לקידום התחרותיות בתחום, וכי "ברוב המקצועות הרישויים אין הוראה מקבילה. מעבר לכך, ההוראה ממילא אינה ישימה שכן אין כל דרך לבחון מהו ה'סביר' וה'מקובל'".

הרפורמה שמוביל שר המשפטים עם לשכת שמאי המקרקעין תגדיל את הנגשת השירותים השמאיים לציבור הרחב ותאפשר לו לקבל זאת באופן נרחב וכפי שנכון להיות במחלוקות בתחום המקרקעין"

נושא נוסף שיתוקן, אם אכן יתקבלו התקנות החדשות, הוא נושא חובת הסודיות החלה על שמאי: על פי חוק לא חלה כל חובה כזאת, אך בתזכיר מצוין כי "שימוש במידע או גילוי מידע שהשמאי קיבל במסגרת עבודתו יכולים להיות פסולים". לכן התזכיר מבהיר מתי פעולה כזו תיחשב עבירת משמעת, ומדגיש: "במסגרת זו מוטלת על השמאי האחריות גם לכך שעובד ממשרדו (שאינו שמאי או מתמחה) לא ישתמש באופן פסול במידע שאליו נחשף במסגרת עבודתו". 

לעיון בתזכיר כולו לחצו כאן

יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, חיים מסילתי, ציין בעקבות פרסום תזכיר החוק כי "תיקון תקנון האתיקה לאחר 15 שנה הינו מהלך מבורך. אין ספק כי היה צורך בהול להתאים את כללי האתיקה של שמאי המקרקעין למציאות העכשווית ולהתפתחות בעיסוק השמאי. הרפורמה שמוביל שר המשפטים עם לשכת שמאי המקרקעין תגדיל את הנגשת השירותים השמאיים לציבור הרחב ותאפשר לו לקבל זאת באופן נרחב וכפי שנכון להיות במחלוקות בתחום המקרקעין".

חיים מסילתי

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-4 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות