להורדת אפליקציה

רשמית: חברת סיטיפס מוכרת את הקו האדום ברכבת הקלה בירושלים למדינה

חברת אטשרום, שסיטיפס היא חברה בת שלה, הודיעה כי ההסכם לרכישת פעילות הקו על ידי המדינה הושלם • המדינה תשלם לסיטיפס 1.62 מיליארד שקל

הרכבת הקלה בירושלים (שאטרסטוק)
הרכבת הקלה בירושלים (שאטרסטוק)

הושלם מהלך רכישתו בחזרה של הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים: קבוצת אשטרום, שסיטיפס – זכיינית הרכבת הקלה בירושלים – היא חברת בת שלה, עדכנה היום (ד') את הרשות לניירות ערך כי הזכיינית חתמה על הסכם עם מדינת ישראל למכירת פעילות הקו האדום חזרה למדינה. זאת לאחר שהמדינה הודיעה כי היא מתכוונת לממש את זכותה ולרכוש מסיטיפס את פעילות הקו.

על פי ההסכם, לאחר הרכישה יקבל הזוכה של מכרז הקו הירוק של הרכבת הקלה את הקו האדום מהמדינה, ויהיה אחראי להמשך תפעולו. הסכום שתקבל סיטיפס בגין מכירת הקו האדום הוא 1.62 מיליארד שקל. סיטיפס תהיה זכאית להכנסות מהקו עד למסירתו בפועל לידי מדינת ישראל. החברה מעריכה כי הודעת מדינת ישראל על הפעלת זכות הרכישה החוזרת (Buyback) תצא ברבעון הרביעי של 2020, וכי מועד הרכישה עצמו יהיה ברבעון השני של 2021.

על פי ההסכם, מדינת ישראל תחזיר לזכיין את כל הערבויות ובטוחות שהועמדו לטובתה במסגרת הסכם הזיכיון, לרבות ערבויות תקופת ההפעלה שנמסרו למדינה בהתאם להסכם זה. בהסכם המכירה החוזרת סוכם בין היתר כי הצדדים מוותרים על טענות ותביעות זה כלפי זה, לרבות במסגרת הליך הבוררות ובקשר להתארכות לוחות הזמנים והעיכובים שנגרמו להקמת הקו האדום. 

בצד הסכם זה התקשרה החברה עם צדדים נוספים ב"הסכם גמר חשבון כולל" בגין תביעות עבר בין הצדדים להסכם, בקשר לתקופת ההקמה של הקו, אשר חלקו חורג מנושאי המחלוקת בין הזכיין ומדינת ישראל. על פי הסכם זה תשלם סיטיפס לצדדים 380 מיליון שקל – וחלקה של אשטרום בתשלום זה הוא 285 מיליון שקל.

"נכון למועד זה, החברה הכירה בדו"חותיה הכספיים בהכנסה בסך של כ-255 מיליון שקל בגין הקמת הפרויקט", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך. לאור האמור צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים במועד ה-Buyback רווח נקי בסך של כ-530 מיליון שקל. חלק הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הוא כ-430 מיליון שקל".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search