א. דורי: "חברות הבנייה - בנות ערובה בידי מזמיני הפרויקטים"

שאלת עתיד חברת הבנייה הגיעה אל בית המשפט המחוזי, שם נחשפים פרטים נוספים על מצבה • בית המשפט דחה את הסדר הנושים שהציעה: "אין ספק כי פני החברה לפירוק"

השופטת לושי עבודי. "הנאמנים יפעלו תחת ההנחה כי פני החברה לפירוק" (דוברות בתי המשפט)
השופטת לושי עבודי. "הנאמנים יפעלו תחת ההנחה כי פני החברה לפירוק" (דוברות בתי המשפט)

"חברות בנייה מוחזקות 'כבנות ערובה' בידי מזמיני הפרויקטים; היזמים מעכבים בידיהם את התמורה שהחברה הקבלנית זכאית לה, מסרבים לשחרר או להקטין את הערבויות הבנקאיות המוחזקות על ידיהם, ומחזיקים כך את החברה הקבלנית כבולה לכל גחמה ולכל תיקום נדרש במשך שנים ארוכות". במילים אלו מתארים אנשי חברת א.דורי את מצבה הנוכחי של החברה ואת הקשיים שעימם הם מתמודדים, לטענתם, בשנים האחרונות.

כזכור, בתחילת אוקטובר האחרון ביקשה החברה צו הקפאת הליכים, זאת על רקע מצבה הקשה והחובות העצומים שעומדים נגדה – בסכומים של מאות מיליוני שקלים. לאחרונה עבר הדיון בפרשה אל בין כותלי בית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר בקשת פירוק שהוגשה על ידי אחד מנושיה, ובמסגרתו מתבררים עוד ועוד פרטים על הקריסה ההולכת ומתמשכת של מי שהייתה אחת מחברות הנדל"ן הבכירות במשק עד לפני שנים לא רבות.

החברה הקבלנית חוששת לנקוט בהליכים משפטיים נגד המזמינים לצורך גביית סכומים שלהם היא זכאית, שכן האיום בפני חילוט הערבויות הבנקאיות על ידי המזמינים מרחף כל העת כחרב מעל ראשה, ובה בעת נדרשת כל העת להמשיך ולהעניק שירותי בדק למזמיני העבודות ולדיירי הפרויקטים"

"החברה נתונה לכוח עודף של מזמיני העבודות המחזיקים בערבויות בנקאיות", אמרו נציגי א.דורי בדיון שנערך בבית המשפט לאחרונה. "החברה הקבלנית חוששת לנקוט בהליכים משפטיים נגד המזמינים לצורך גביית סכומים שלהם היא זכאית, שכן האיום בפני חילוט הערבויות הבנקאיות על ידי המזמינים מרחף כל העת כחרב מעל ראשה, ובה בעת נדרשת כל העת להמשיך ולהעניק שירותי בדק למזמיני העבודות ולדיירי הפרויקטים".

חברת א.דורי פסקה מלפעול באופן מעשי לאחרונה. בדיון בבית המשפט נמסר כי מחודש מרץ האחרון חדלה החברה מביצוע פרויקטים, ולמעשה נותר לה פרויקט אחד בביצוע, פרויקט "מגדלי הארבעה" ברחוב הארבעה בתל אביב. מרבית עובדי החברה פוטרו, או הועברו לחברה האחות, רום גבס, וכיום עובדים בה רק מספר מועט של עובדי מטה נדרשים.

בין הנושים של החברה רוב הבנקים הגדולים בישראל – בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט ועוד, חברות ביטוח גדולות כמו כלל ביטוח ומנורה מבטחים, וגם כמה מחברות הבנייה הגדולות במשק – גינדי החזקות, אפריקה ישראל מגורים וקבוצת חג'ג'

כאמור, לחברה חובות שמוערכים על ידה במאות מיליוני שקלים. כ-204 מיליון שקל מוגדרים כחובות קיימים, ועוד כ-640 מיליון שקל כחובות מותנים, על רקע הליכים משפטיים שמתנהלים נגד החברה בימים אלו. בין הנושים של החברה רוב הבנקים הגדולים בישראל – בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט ועוד, חברות ביטוח גדולות כמו כלל ביטוח ומנורה מבטחים, וגם כמה מחברות הבנייה הגדולות במשק – גינדי החזקות, אפריקה ישראל מגורים וקבוצת חג'ג'. 

בין היתר חובות החברה עומד לה חוב לחברת חג'ג' הארבעה – חברה בת של קבוצת חג'ג' – בגין פרויקט "מגדלי הארבעה". א.דורי הייתה אמורה לשמש כקבלן ראשי בפרויקט. חברת ברגרואין, שהתקשרה עם א.דורי בהסכם לבניית פרויקט ברחוב אלנבי פינת רוטשילד בתל אביב, טענה בדיון כי היא הנושה המהותית ביותר של החברה, וכי היקף החוב כלפיה עומד על יותר מ-300 מיליון שקל.

"לא קיימים שיקולים המחייבים מאמץ יוצא דופן בניסיון להבריא ולשקם את החברה"

הדיון התקיים בפני השופטת איריס לושי עבודי מבית המשפט המחוזי בתל אביב, וזו קבעה בדיון האחרון כמה קביעות חשובות: ראשית, היא דחתה את הסדר הנושים שהציעה א.דורי; שנית, קבעה כי פני החברה לפירוק; ושלישית, פסקה על הארכת תוקפם של הצווים הארעיים שהוציאה לפני כחודשיים ואוסרים לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר נגד החברה או להמשיך בהליכי גבייה שטרם הושלמו.

השופטת לושי עבודי אמרה במהלך הדיון: "אני סבורה כי במצב הדברים כיום אין ספק כי פני החברה הינם לפירוק וכי יש לדחות את הסדר הנושים המוצע מטעמה. זאת, הואיל והסדר זה לוקה באי-בהירות רבה, אינו כולל תרומת בעלים משמעותית ו'אמיתית', מציע הפעלה גרעונית של החברה על חשבון נושיה, ולמעשה לא הסדר הוא.

מרבית פעילותה של החברה כיום מתמקדת במתן שירותי בדק ותיקונים בפרויקטים שלהם התחייבה, בצמצום הערבויות הבנקאיות שניתנו למזמינים שונים, בגביית חובות ובעיקר בטיפול בתביעות משפטיות. ברור כי פני החברה לפירוק. במקרה זה חלה המטרה של השאת שיעור החוב שייפרע לנושים ולאו דווקא המטרה של שיקומה הכלכלי של החברה"

מדובר בחברה המעסיקה מספר מצומצם של עובדים, שהשלימה כבר את הפרויקטים שבביצועה, רובם ככולם, שחדלה מביצוע פרויקטים נוספים עוד בחודש מרץ 2019 ושאינה מפתחת פעילות חדשה. למעשה, מרבית פעילותה של החברה כיום מתמקדת במתן שירותי בדק ותיקונים בפרויקטים שלהם התחייבה, בצמצום הערבויות הבנקאיות שניתנו למזמינים שונים, בגביית חובות ובעיקר בטיפול בתביעות משפטיות. לכן אף בהסתכלות רחבה זו, לא קיימים במקרה זה שיקולים המחייבים מאמץ יוצא דופן בניסיון להבריא ולשקם את החברה. ברור כי פני החברה לפירוק. במילים אחרות, במקרה זה חלה המטרה של השאת שיעור החוב שייפרע לנושים ולאו דווקא המטרה של שיקומה הכלכלי של החברה".

השופטת לושי עבודי מינתה באותו דיון נאמנים זמניים לחברה, וקבעה כי אלו "יפעלו תחת ההנחה כי פני החברה לפירוק". עם זאת, השופטת הנחתה את הנאמנים הזמניים כי "אם ימצאו לנכון, הם רשאים לפעול גם בכיוונים אחרים במסגרת הזמן שיעמוד לרשותם, לרבות ניסיון להשיג הסדר משופר עם בעלת השליטה".

מחברה שהקימה כמה מהפרויקטים הגדולים בישראל –
לחברה שתיעלם, כנראה, ממפת הנדל"ן

א.דורי בנייה הוקמה בשנת 1998, והקימה לאורך השנים פרויקטים מהידועים והגדולים בארץ: מגדלי YOO ומגדלי אקירוב בתל אביב, מלון דן אילת, מתחם YES PLANET בראשון לציון ועוד שלל פרויקטים. ב-2011 רכשה את החברה גזית גלוב, וזמן לא רב לאחר מכן החלו להתעורר בעיות שונות, הקשורות לקשי תזרמים וצבירה של הוצאות גדולות, אך גם לכשלים הנדסיים, להתמשכות פרויקטים של החברה ועוד.

גזית גלוב הזרימה באותה תקופה לחברה 700 מיליון שקל, אך לא הצליחה לשפר את מצבה – וב-2016 מכרה אותה לקבוצת לוזון. גם בתקופה זו הקשיים נמשכו, ואף התגברו, ולמרות ניסיונות שונים להבראת החברה השיפור לא הגיע. החברה עצמה הגישה כאמור צו הקפאת הליכים באוקטובר, וכעת מתמודדת עם בקשת פירוק שהוגשה לאחרונה – בקשה שמסתמן כי תתקבל, לאחר שבית המשפט דחה את הסדר הנושים המוצע.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search