search

עלייה של 5.5% בשכר הממוצע בענף הבינוי ביולי 2019: 10,312 שקל

למרות זאת עדיין מדובר בשכר נמוך מהממוצע במשק – 11,004 ביולי • בתחום הפעילויות בנדל"ן נרשמה עלייה של 5.3% בשכר, ל-11,658 שקל • ירידה נרשמה במספר המשרות

השכר בענף הנדל"ן עלה ביותר מ-5% בחודש יולי 2019 – כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (א'). על פי נתונים אלו, בענף הבינוי נרשמה עלייה של 5.5% בשכר הממוצע, ואילו בפעילויות בנדל"ן נרשמה עלייה של 5.3%. העלייה בשני התחומים נחשבת לגבוהה ביותר בחודש יולי האחרון, למעט זו שנרשמה בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, שם עלה השכר הממוצע ב-8.1%.

 

בהתאם לעליות הללו, השכר הממוצע בענף הבינוי עמד על 10,312 שקל – שכר נמוך מהממוצע הכולל, שעמד בחודש יולי 2019 על 11,004 שקל. השכר הממוצע בענף הבינוי עמד באותו חודש על 11,658 שקל.

מספר משרות השכיר בענף הבינוי עומד על 196,100, ואילו בענף פעילויות הנדל"ן על 30,600 – המספר הנמוך ביותר מבין כל הענפים שסוקרת הלמ"ס. מבחינה זו נרשמה דווקא ירידה בשני הענפים: בענף הבינוי ירדה כמות המשרות ב-0.8%, ואילו בענף הפעילויות בנדל"ן – ב-2%.

הנתונים הנאספים על ידי הלמ"ס באשר לשכר של העובדים השכירים במשק מבוססים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות עובדיהם, השכר על גבי טופס 102 ומקורות מנהליים אחרים.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות