ירושלים: העררים נדחו – תוכנית הקמת מכללות צה"ל יוצאת לדרך

המועצה הארצית החליטה כי ניתן להוציא לפועל את התוכנית, שאושרה להפקדה כבר באוגוסט שעבר • "דין הטענות הנוגעות לאישור התוכנית ולבחינת החלופות – להידחות"

ירושלים: העררים נדחו – תוכנית הקמת מכללות צה"ל יוצאת לדרך
ירושלים: העררים נדחו – תוכנית הקמת מכללות צה"ל יוצאת לדרך

תוכנית הקמת מכללות צה"ל בירושלים קיבלה אור ירוק מהמועצה הארצית לתכנון ובנייה: ועדת המשנה לעררים של המועצה דחתה היום (ה') את העררים שהוגשו על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים לאשר את תוכנית מכללות צה"ל בירושלים – שאושרה להפקדה כבר באוגוסט 2018. 

שני עררים הוגשו למועצה הארצית על החלטת הוועדה המחוזית ירושלים - האחד באפריל 2019, מטעם חברי הוועדה המחוזית עצמה, וביניהם המועמד לראשות העיר ירושלים בבחירות האחרונות, עופר ברקוביץ; הערר השני הוגש בחודש שעבר, על ידי ועד שכונת עין כרם שבתחומיה נמצאת התוכנית.

המערערים שטחו בפני ועדת העררים שורה של טענות, שבמרכזן הקביעה כי נפלו פגמים בהליך אישור התוכנית, כי "ישנו חשש להשפעה ארצית ועולמית בשל פגיעה בערכי דת, מורשת וסביבה כתוצאה מהקמת המתקן המבצעי", וכי התוכנית מסכלת כל אפשרות לתכנון כולל של שכונת עין כרם.

[quote]
 
העוררים טוענים כי במסגרת קידום התוכנית לא הוצג שום מסמך שהבהיר והגדיר את צורכי המכללות, ולא ניתן הסבר בנוגע להכפלת שטחי הבנייה, שילוש שטח המגרש והתוספת הניכרת במספר המשתמשים שחלו, ביחס לתוכנית קודמת שתוכננה לשטח זה. "התוכנית הופקדה על בסיס עובדתי רעוע וחסר מידע תכנוני אלמנטרי", מוסיפים העוררים, "והליך בדיקת החלופות לא הוצג בוועדה המחוזית. 

קיימת חלופה למקום הקמת המכללות שלא נבדקה כלל – במתחם בשטח קטן בהרבה, ב-3-2 מבנים עירוניים רבי קומות, על אדמת מדינה, באזור תעסוקה כמו גבעת שאול, תלפיות והכניסה לעיר, או בשטחי האוניברסיטה העברית. במדינות רבות מוקמות מכללות צבאיות בלב ערים, וחלופה כזו מייצרת חיסכון משמעותי בקרקע".

"מקום התוכנית נבחר, בין היתר, על מנת שסביבת המכללות תהיה פתוחה וירוקה, אולם זאת על חשבון מחסור משמעותי בשצ"פים בשכונות הסמוכות. נוסף על כך, התוכנית כוללת מתקן מבצעי תת-קרקעי שדבר קיומו נודע לוועדה המחוזית רק במהלך הדיון בהתנגדויות, ועל כן אושר בדיעבד ובחופזה תוך פרשנות מוטעית של החוק.

המתקן המבצעי מעלה חשש להשפעה ארצית ואף עולמית בשל פגיעה בערכי דת, מורשת וסביבה -השלכות שלא נבדקו טרם אישורה של התוכנית. מדובר במתקן תת-קרקעי הממוקם באזור חשוב מבחינה הידרו-גיאולוגית, שגם הוועדה המחוזית ציינה לגביו כי מדובר באזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה. גם הקמת החניון במסגרת התוכנית תגרום לנזק הידרו-גיאולוגי רבתי, לרבות לעין מרים, אתר בעל חשיבות גבוהה לצליינות הנוצרית, מבחינה תרבותית ותיירותית".

עוד טוענים המערערים כי התוכנית מסכלת, כאמור, כל אפשרות לתכנון כולל של עין כרם: "יזמי התוכנית טענו כי שטחה מצוי בשכונת קריית מנחם, אולם מסמכיה מתייחסים למקום השטח בעין כרם. התוכנית פוגעת באפשרות להכין תוכנית מתאר מחוזית חלקית לעין כרם או לתכנן באופן כוללני את האזור כך שישתמר, על ערכיו הסביבתיים, הנופיים והחזותיים".

החלופה הנבחרת - כזו המציעה כמה יתרונות חשובים

מנגד טענה הוועדה המחוזית כי ההחלטה בדבר אישור התוכנית התקבלה במסגרת הליך תכנוני מקיף, שכלל דיון במליאת הוועדה המחוזית, שלושה ימי דיונים בוועדת המשנה להתנגדויות, ודיון נוסף במליאת הוועדה המחוזית. לטענתה, החלטתה ראויה ומקצועית, נותנת מענה חשוב לצורך בהשבת מכללות צה"ל לירושלים בהמשך להחלטות הממשלה בנושא זה, "תוך חיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל, שבה שוכנים המוסדות הממשלתיים והגופים הלאומיים".

[quote]

"שטח התוכנית מיועד כבר במצב התכנוני המאושר לבינוי, לצורך בנייני ציבור", נכתב בתשובת הוועדה המחוזית. "הוועדה קיבלה חלק מטענות המתנגדים בנוגע לחשיבות השמירה על ערכי הנוף התרבותי והארכיאולוגיה במתחם, ובהתאם לכך החליטה על אישור התוכנית בכפוף לכמה שינויים שפורטו בהחלטתה. 

המקום המוצע נבחר לאחר תהליך מקיף של בחינת חלופות, והחלופה המוצעת נמצאה ראויה תכנונית הן על ידי הצוות המקצועי בעיריית ירושלים והן על ידי הוועדה המחוזית. המקום הנבחר הוא המיטבי בשל מכלול שיקולים, לרבות גודל האתר, ישימות התכנון, סמיכות לקו הרכבת הקל, וסמיכות למוסדות לאומיים בעלי חשיבות. הוועדה המחוזית התייחסה להיבטים הסביבתיים והנופיים הכרוכים בתוכנית, וקבעה כי התועלת הציבורית הנובעת מהתוכנית רבה, ומצדיקה את אישורה חרף הפגיעה המסוימת בהיבטים אלה".

[quote]

לאחר שמיעת העררים ותשובות הוועדה המחוזית החליטה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, בראשות היו"ר עו"ד שמרית גולן, לדחות את רוב טענות העררים. "רוב חברי הוועדה השתכנעו כי מתקיימים במקרה זה טעמים מיוחדים המאפשרים לשנות את ייעוד השטח משטח למבני ציבור לייעוד 'מחנה צבאי' המבוקש בתוכנית. לחלופה הנבחרת יתרונות מבחינת זמינות קניינית, נגישות בתחבורה ציבורית ופרטית ובהתחשב בכך שמדובר בבסיס סגור - מקומה בשולי השכונה ולא במרכזה. 

אף שלא כל נימוקי הוועדה המחוזית מקובלים עלינו, לא מצאנו עילה להתערב בבחירת החלופה. מדובר בחלופה בעלת כמה יתרונות, שמהם ציינה הוועדה המחוזית, בין היתר, את הזמינות הקניינית; את הנגישות בתחבורה ציבורית ופרטית; ואת האפשרות להקים בה בינוי בתצורת קמפוס. 

לדעתנו, לחלופה זו יתרונות נוספים דווקא לאור מאפייניה של תוכנית המכללות כמחנה צבאי סגור: איננו סבורים כי היה נכון יותר למקם מתחם כזה במרכז עירוני, שם חוסר תרומתו לסביבה היה עולה עד כדי הפרעה לרצף האורבני; לחלופה הנבחרת יש יתרון גם לאור מאפייני הבינוי, בינוי צנוע ומינימלי מבחינת הפגיעה בנוף ובסביבה. סביר להניח כי תוכנית אחרת לבינוי בשטח זה, גם אם הייתה עבור מבני ציבור על פי הייעוד התקף, הייתה נדרשת לעמוד בדרישות צפיפות וניצול קרקע באופן שהיה עלול להביא לפגיעה גדולה יותר בנוף".

תוכנית על שטח של 39 דונם; בינוי עד לגובה 5 קומות

התוכנית להקמת מכללות צה"ל הוגשה על ידי הרשות לפיתוח ירושלים וממוקמת על שטח של 39 דונם בפאתיה הצפוניים של שכונת קריית מנחם, בסמוך למתחם "הכפר השבדי". מדובר בחטיבת שטח ציבורית בבעלות המדינה אשר חל בה תוכנית מאושרת עבור מוסד ציבורי. 

התוכנית כוללת הקמת קמפוס חדש שיקלוט את פעילות מכללות הפיקוד והמטה של צה"ל ממחנה גלילות, ויכלול שמונה בית ספר להכשרות צבאיות שונות, מבנים משותפים כגון אודיטוריום, מתקני ספורט, בניינים למנהל וכן מתקני מגורים. הבינוי המוצע בתוכנית הינו בגובה של 5-3 קומות. במסגרת התוכנית תוקם גם טיילת פתוחה שתקיף את שטח המכללות ותתחבר לשביל ישראל.

שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - 80 הרצאות, 100% פרקטיקה. להרשמה - http://bit.ly/2KkfFZA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search