להורדת אפליקציה

רוטשטיין רוכשת 12 דונם בבאר יעקב לטובת פרויקט למגורים ומסחר

החברה סיכמה עם בעלי הקרקע על קידום תוכנית מתאר להקמת פרויקט מעורב שימושים בעיר • תשלם, אם תנאי ההסכם ימומשו, 525 אלף שקל לכל יחידת דיור שתוקם בפרויקט

אבישי בן חיים - מנכל רוטשטיין
אבישי בן חיים - מנכל רוטשטיין

פרויקט נוסף לחברת רוטשטיין נדל"ן בבאר יעקב: החברה הודיעה היום (ב') לרשות לניירות ערך כי התקשרה בהסכם לרכישת שטח של כ-12 דונם בבאר יעקב. בהודעתה ציינה החברה כי השטח מצוי בהליך תכנוני לקידום ולאישור תוכנית מתאר לפיה ישונה ייעוד הקרקע למגורים מעורבים עם מסחר.

במסגרת הסכם האופציה התחייבו המוכרים לקדם ככל יכולתם את תוכנית המתאר ולהגיש תוכנית מפורטת שמכוחה ניתן יהיה לבנות על זכויות המוכרים במקרקעין לכל הפחות 150 יח"ד, "בשטח ממוצע שנקבע בהסכם בין הצדדים", לשון ההודעה. זהו התנאי המתלה למימוש אופציית הרכישה. עוד ציינה החברה כי בהתאם לתוכנית המתאר, ולאחר שינוי הייעוד למגורים, צפויות להיוותר בידי המוכרים זכויות לכ-180 יחידות דיור.

רוטשטיין מעדכנת כי אם התנאים המתלים למימוש אופציית הרכישה יתקיימו, ייחתם רשמית הסכם הרכישה, לפיו תשלם החברה תמורת המקרקעין סכום של 525 אלף שקל לכל יחידת דיור שתיבנה עליהם. המוכרים מצידם יישאו בין היתר, במס שבח, מס רכוש, היטל השבחה ותשלומי איזון והחברה תשא במס רכישה, היטלי פיתוח ואגרות. 

"יובהר כי אם האופציה תמומש טרם התקיימות התנאי המתלה, ההתקשרות בהסכם הרכישה תותנה אף היא בקיום התנאי המתלה", הודגש בהודעה. עוד הדגישה חברת רוטשטיין כי אם תוכנית המתאר המדוברת לא תפורסם למתן תוקף בתוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם הרכישה, לצדדים תהיה הזכות לבטל את ההתקשרות. לחברה עומדת הזכות להאריך את התקופה ב-12 חודשים נוספים. 

ההסכם בין הצדדים כולל מתן שירותי בנייה מידי רוטשטיין לבעלי הקרקע הנוכחיים, וכן הלוואה בסך כ-3.5 מיליון שקל. "אם החברה תחליט שלא לממש את האופציה על אף התקיימות התנאי המתלה, תוחזר ההלוואה תוך ויתור החברה על כלל חיוב הריבית. אם האופציה לא תמומש, מכל סיבה שהיא, תעמוד ההלוואה לפירעון בתוך 60 יום ממועד פקיעת האופציה". 

זהו לא הפרויקט הראשון של רוטשטיין בבאר יעקב: שכונת רוטשטיין הירוקה בעיר נבנית בימים אלו, ותכלול בסופן של העבודות 13 מגדלי מגורים ו-64 בתים צמודי קרקע. בסך הכול יהיו בשכונה 1,000 יחידות דיור, והיא נמצאת כבר בשלב השיווק. פרויקט I-TOWER של החברה כבר אוכלס.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search