search

מס שבח

המחוזי: שיפוץ כתכנון מס לא הופך עסקה למלאכותית; מכירת דירת מעטפת לאחר שיפוץ בסיסי תזכה בפטור ממס שבח

דירת מעטפת ששופצה באופן בסיסי בלבד לפני מכירתה – מזכה בפטור ממס שבח? פסק דין חשוב בתחום מיסוי דירות המגורים ניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק ו"ע 28079-10-15 מעין ונחמה נ' מקרקעין ת"א, שבמסגרתו עלתה השאלה המרכזית שבפתיחת הכתבה. ובהרחבה: האם מכירת דירת מעטפת אשר הושלמה לדירת מ

שני פסקי דין – ושתי תוצאות שונות: על שאלת מס הרכישה ברכישת קרקע עם התחייבות לבניית דירה "על הנייר"

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין יוצר חוסר בהירות באשר לחבויות מס הרכישה בעת רכישת קרקע עם התחייבות לבנות עליה דירת מגורים (דירה "על הנייר").

לפני שנרחיב את הדיבור בסוגיה, קצת רקע משפטי: חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים לבין זכות אחרת ב

החזרי מס שבח? עכשיו יותר מתמיד, כשהמשבר הכלכלי נמצא בשיאו

מאז פרץ המשבר הכלכלי בישראל, בעקבות המגבלות שהטילה המדינה במטרה להילחם בהתפשטות נגיף הקורונה, אנו רואים עוד ועוד בעלי עסקים ושכירים המאבדים את מקור הפרנסה שלהם ואת מקום עבודתם. אנשים רבים פונים לקבלת מענקים והלוואות מהמדינה, במטרה להצליח לעבור את התקופה הקשה הזו בשלום.

דווקא עכשיו, בשיא

השכרת דירות בימי קורונה: על ההיבט המיסויי של יוזמת "דירות הבידוד"

התפשטות נגיף הקורונה משפיעה באופן דראסטי על כל הענפים במשק. ישנם כאלו שסובלים מירידה חדה בהכנסות, ואילו אחרים – תופתעו אולי לשמוע - זוכים לביקוש ער. לא, לא רק יצרני המסכות ותכשירי החיטוי זוכים לפופולריות שיא: גם דירות להשכרה לטווח קצר הפכו למצרך מבוקש, כדי לשמש שוכרים שנאלצים לשהות בבידוד לפרק זמ

עושים סדר: מתי משלמים מס שבח ומתי היטל השבחה - והאם אפשר להפחית בהם?

כל אדם שביצע עסקת מקרקעין כלשהי – ולא, הוא ממש לא חייב להיות כריש נדל"ן ותיק ומשופשף – מכיר ושמע על שני המושגים הללו: מס שבח והיטל השבחה. מדובר בשניים מהמיסים הנפוצים ביותר בתחום המקרקעין, אך למרות זאת לא הרבה מכירים אותם לעומק. בדיוק לשם כך החלטנו לשתף אתכם כאן בכל מה שאתם צריכים לדעת בנושא.

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות