search

דיור בר-השגה

המודל הניו יורקי להחייאת ערים גדולות – בעזרת דיור ציבורי

נכון להיום, עשרות ערים בישראל מבקשות להתמודד עם משבר הדיור ולייצר עוד ועוד יחידות דיור. הרשויות, שבונות עשרות אלפי יחידות חדשות, מכוונות כולן להביא לשטחיהן יותר ויותר "אוכלוסיות חזקות", אלא שההזדמנות לשינוי אמיתי של העיר טמונה דווקא בקידום דיור בר-השגה לאוכלוסיות מוחלשות – כמו שנעשה בניו יורק.

  • © כל הזכויות שמורות