search

בנייה ירוקה

אושרה הקמת מלון חדש בי-ם

המלון, בשכונת רחביה, יכלול 22 חדרי מלון – וניתן יהיה להסב אותו במהירות לשימושים אחרים • בשכונת פארק הנחל בבאר שבע נמכרו כל 470 הדירות במסגרת התוכנית.

משרד האנרגיה ביעד שאפתני

מבנה מאופס אנרגיה – כזה המייצר בעצמו את כל החשמל לו הוא זקוק, מאנרגיה מתחדשת • תוכנית המשרד היא לבצע את המהלך בהדרגה, ולהתחיל עם הבתים צמודי הקרקע

על המהפך בעולם הבנייה הישראלי: כיצד הענף צריך להיערך לכניסתן של תקנות הבנייה הירוקה?

לפני כחודש פורסם כאן כי שר הפנים, אריה דרעי, והשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, אישרו באופן רשמי את החלת תקנות הבנייה הירוקה (ת"י 5281), בהדרגתיות, על כל המבנים החדשים שייבנו בישראל - החל ב-1 במרץ 2022. המשמעות היא שכל יזם וקבלן יחויב בבנייה

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות