להורדת אפליקציה

לראשונה: תשלום על בסיס הצלחה לשמאי המקרקעין במקרים מסוימים

מועצת שמאי המקרקעין המליצה לאפשר שכר מותנה רק בשלושה מקרים שיובאו בפני שמאי מכריע • התיקון לכללי האתיקה דורש אישור שרת המשפטים

חיים מסילתי - איילת שקד
חיים מסילתי - איילת שקד

תיקון חסר תקדים בכללי האתיקה של שמאי המקרקעין: המלצה של מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים תאפשר לשמאים לראשונה לקבל תשלום על בסיס הצלחה במקרים מסוימים, ממש כפי שנהוג ומקובל בקרב עורכי דין. ההמלצה של מועצת שמאי המקרקעין לתיקון בכללי האתיקה היא לתקופת ניסיון של שנתיים והיא תועבר לאישורה של שרת המשפטים איילת שקד.

יצוין, כי תשלום שכר טרחה של שמאי על בסיס הצלחה של השומה המובאת בפניו לא יחול על כל השמאים וגם לא בכל השומות – אלא בשלושה מקרים בלבד, ורק כאלה המגיעים לשולחנם של שמאים מכריעים מטעם המדינה (שומות המוגשות בהליכים לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה) - רשימה של 25 שמאים שנבחרו ע"י המדינה ושעובדים רק בהכרעות אלה כערכאה שיפוטית בפני עצמה.

המקרה הראשון הוא בשומה נגדית בהליך גביית היטל השבחה על ידי רשות מקומית, המקרה השני הוא בהשגות על שומות רשות מקרקעי ישראל, והמקרה השלישי הוא שומות הנערכות במסגרת הפקעה מכוח פקודת הקרקעות. בכל המקרים האלה השומה תכלול גילוי נאות של השמאי בגוף חוות הדעת המתייחסת לעניין.

באם תתקבל המלצת מועצת שמאי המקרקעין, בשלושה מקרים אלה התיקון לכללי האתיקה יאפשר לשמאי הפרטי שבא בפני שמאי מכריע לקבל תשלום מבוסס הצלחה. לדוגמא, אם השמאי חסך ללקוח שלו סכום כסף מהשומה שעליו לשלם – השמאי יקבל אחוזים מהסכום שנחסך. השיעור המירבי עדיין לא נקבע והוא צפוי להיות עד 20%. ההמלצה צפויה לעבור לשולחנה של שקד (או של השר החדש שייבחר) בחודש הקרוב.

בכל שאר המקרים יהיה אסור לשמאים לקבל שכר מותנה בשומה – מועצת שמאי המקרקעין המליצה להמשיך באיסור זה וגם לשכת שמאי המקרקעין לא ביקשה לבטל אותו. יש לציין, כי למרות כללי אתיקה אלה, קיימים במציאות מקרים שבהם שמאים גובים שכר טרחה מבוסס הצלחה.

כן ראוי לציין כי מדובר בתיקון די מהפכני בכללי האתיקה של השמאים, וישנו סיכוי שהייעוץ המשפטי של משרד המשפטים ימליץ שלא לאשר אותו – מטעמים הדורשים שעבודת השמאי תהיה נקייה מהתניות שעלולות לפגוע באובייקטיביות הנדרשת ממנו. גם החלטות מועצת השמאים לא התקבלה פה אחד והיו חברים בה שהתנגדו. 

מדובר בתיקון שאותו מקדם יו"ר לשכת שמאי המקרקעין חיים מסילתי עם כניסתו לתפקיד ב-2017. הנושא עמד במחלוקת גם בתוך לשכת השמאים עצמה אך אושרה בסופו של דבר בהובלת מסילתי, שהיה סבור כי כששמאי משיג ללקוח שלו הצלחה כספית, מגיע לו ליהנות מנתח מההישג הזה. מסילתי מסר בשיחה עם מרכז הנדל"ן, כי "התיקון יאפשר לצרכן הישראלי לא לחשוש לערער על השומה שהרשות קבעה עבורו".

מלשכת שמאי מקרקעין נמסר בתגובה: "מדובר בתיקון צרכני ראשון במעלה אשר ינגיש את שירותי שמאי המקרקעין לציבור הרחב ויאפשר לנישומים לפעול להפחתת התשלום מסיבות מקצועיות ומבלי לחשוש מתשלום ביתר שינבע גם מתשלום שכר טרחה מלא לשמאי וגם מתשלום מלוא דרישת הרשות. שכר טרחה מותנה תוצאה במקרים שמגיעים לשמאי מכריע הנו הגיוני ומתבקש. יודגש כי התיקון מהווה חלק משינוי כללי האתיקה משנת 1965, שינוי אשר בו קיימה המועצה מספר דיונים ואף פנתה לציבור לקבלת התייחסות. התייחסויות ציבור הובאו בפני המועצה אשר החליטה להמליץ על השינוי לתקופה של שנתיים. כולי תקווה כי השרה כמו הלשכה והמועצה - תראה גם היא בהמלצת המועצה בשורה צרכנית שיש לקדמה במהירות".

תגובת מועצת שמאי המקרקעין: "ביום ראשון 31/03/19, התקיימה ישיבת מועצה במסגרתה נדונה הצעה לתיקון תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), וזאת לאחר תהליך ארוך שכלל, בין היתר, דיונים במועצה, דיונים אצל גורמי מקצוע במשרד המשפטים, פרסום קולות קוראים וקבלת התייחסות מהציבור ועוד. בישיבה חברי המועצה העלו להצבעה נוספת את תיקון התקנות המתייחסות להיבטים שונים בעדכון התקנות. הנוסח המוצע התפרסם באתר המועצה לפני הדיון והתקבלו הערות מהציבור. ביחס לתקנה 1(8) שעניינה גביית שכר טרחה לפי תוצאות ההליך, הצביעו חברי המועצה ברוב קולות (6 חברים) בעד תיקון התקנה כך שבמשך תקופת בחינה של שנתיים, תותר האפשרות לקבלת שכר מותנה בתוצאה רק במקרים בהם ההכרעה הסופית תינתן בידי גורם שמאי מקצועי (שמאי מכריע או ועדות ההשגה, בהן יושבים שני שמאים בכירים ועו"ד), וגם זאת בכפוף לכללים ולמגבלות הבאות: תשלום שכר בסיס של עד 2000 שקל + תוספת מותנת בהצלחה לפי מנגנון שיקבע ביחס לאחוזים המקסימליים שניתן יהיה לקבוע. כמו כן, השמאי יחויב לבצע גילוי נאות ולציין בחוות דעתו כי שכרו מותנה בהצלחה. השלב הבא, הוא העברת הצעת חברי המועצה לתיקון התקנות בהתאם למסלול הקבוע וחתימת השרה".


לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search