חזרה
להורדת אפליקציה

אושרה התוכנית לשדרוג שדה התעופה בחיפה: יורחבו הטיסות לארץ ולחו"ל

הות"ל קיבלה את עיקר המלצות החוקרת שמונתה, כולל ההמלצה להחריג תוכניות שכבר אושרו ממגבלות הגובה. לתוכנית הוגשו מעל 20 השגות כולל על ידי יזמים, בעלי קרקע ורשויות מקומיות, כשהחשש העיקרי היו המגבלות על בנייה לגובה, אך רשות שדות התעופה הציגה פתרונות

עודכן לאחרונה:
שדה התעופה בחיפה (שאטרסטוק)

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (ות"ל) החליטה לאשר בחודש האחרון את תת"ל 80 א' – תוכנית רשות שדה התעופה הארצית המסדירה ומרחיבה את השימוש בשדה התעופה בחיפה, לטיסות ליעדים בינלאומיים וארציים, לתעופה מסחרית וכללית. הוועדה אימצה את דוח החוקרת שמונתה לתוכנית ביחס להשגות שהוגשו עליה ואת עיקר המלצותיה בגינן, והחליטה להעביר את התוכנית לאישור הממשלה, בכפוף לתיקונים קלים.

שדה התעופה חיפה הוקם על ידי הבריטים בשנת 1934 כחלק ממערך תשתיות תחבורתיות בינלאומיות במפרץ הקישון, אשר כלל את שדה התעופה, הנמל הימי ומסוף הרכבת המרכזי. השדה קיים ופעיל מאז הקמתו, והוא פועל מכוח תוכניות מנדטוריות ותוכניות נוספות שקבעו הגבלות בנייה כדי למנוע פגיעה בפעילות האווירית המתקיימת בשדה התעופה. התוכנית שאושרה נועדה להסדיר ולפתח את פעילות השדה וכוללת בין היתר נספח מחייב בדבר ההגבלות שמטיל השדה על סביבתו בגין רעש כלי טיס, הגבלות גובה הבנייה ל-15-30 מטר מעל הכניסה הקובעת, וצמצום סכנות ציפורים לתעופה.

 לתוכנית הוגשו מעל 20 השגות – על ידי יזמים, בעלי קרקע, רשויות מקומיות, גופי תשתיות, גופים והתאגדויות לשמירה על איכות הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ועוד. בין המשיגים היו יזמי נדל"ן, שיוצגו על ידי משרד ענת בירן עורכי דין, הפועלים בנשר ובקריית ביאליק, וכן חברת קרית ים הישוב החדש, חברת בת של הכשרת הישוב, שיש לה תוכנית התחדשות עירונית מאושרת לחידוש מתחם צבא קבע בקריית ים.

"ההמלצות שהתקבלו יעלו משמעותית את הוודאות התכנונית ליזמים" 

היזמים השיגו על מגבלות הבנייה לגובה שנקבעו בתוכנית. בכלל זה נטען כי מגבלות הבנייה לגובה עלולות לטרפד לחלוטין חלק גדול מהפרויקטים להתחדשות עירונית, שכרוכים מטבע הדברים בבנייה משמעותית לגובה, וכן לעקר כל ודאות תכנונית ביחס לקידום פרויקטים מסוג זה. למגבלות הגובה התנגדו גם הרשויות המקומיות קריית ביאליק וקריית אתא, הוועדה המרחבית מורדות הכרמל וכן רמ"י. חברת קריית ים הישוב החדש אף טענה כי התוכנית אושרה עוד בנובמבר 2021 על ידי הוועדה המחוזית ולאחר אישור רשות התעופה האזרחית, והיא מאפשרת בנייה לגובה החורגת ממגבלות התוכנית.

במענה לטענות אלה הציגו רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית מענה שהפנה, בין היתר, לסקרים אווירונאוטיים אזוריים שכבר בוצעו בתחום הערים קריית ים ונשר, ובתחום תמ"א 75 - שער המפרץ . בעקבות זאת המליצה החוקרת לצרף לתוכנית נספח רקע, שבו יסומנו תחומי ההחרגה כפי שבאים לידי ביטוי בסקרים האווירונאוטיים המאושרים, כך שאת התוכניות התואמות את ההקלות שכבר אושרו בבנייה לגובה, במסגרת הסקרים שהושלמו, ניתן יהיה לקדם ללא התהליך הארוך מול רשות התעופה האזרחית והוועדה למתחמי רעש מטוסים, גם אם הגובה המוצע בהן לא תואם את מגבלות התת"ל עצמה.

ובכך, למעשה גם התוכנית המאושרת של חברת קריית ים הישוב החדש עומדת בתוקפה וניתן יהיה לממש אותה ולהוציא מכוחה היתרי בנייה, מבלי שיידרש אישור נוסף של הוועדות או כל גורם אחר בנוגע לגובה הבנייה המרבי

בנוסף הוחלט כי לא יינתנו היתרי בנייה והיתרים לשימוש חורג  וייאסר ביצוע עבודות, לרבות עבודות שאינן טעונות אלא בכפוף לאישור מתכנן המחוז. זאת למעט עבודות ניטור, בדיקות קרקע, קידוחים וניסויים שיבוצעו על ידי יזם התוכנית או מי מטעמו. או עבודות תחזוקה של תשתיות, דרכים או הסדרי תנועה בתחום הדרך, ובלבד שהם ייערכו בתיאום עם משרד התחבורה. את התוכנית ערך דורון צפריר מפרחי-צפריר אדריכלים.

לדברי עוה"ד אפרת לרנר ואינה טל ממשרד ענת בירן -עורכי דין, "ניכר כי חוקרת התוכנית הייתה קשובה לטענות שהעלנו בפניה בהשגות, בדיון בהשגות, וגם לאחר מכן במסגרת השלמות הטיעון שהגשנו. המלצות החוקרת שהתקבלו יעלו באופן משמעותי את הוודאות התכנונית ליזמים הפועלים באזור ויקלו על קידום תוכניות בנייה באזורים אלה בהיבטי מגבלות הבנייה לגובה וכן על מימושן של תכניות מאושרות". 

כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!
כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ישראל - סקאלה ד.מ בע"מ Scala Group D.M
search