להורדת אפליקציה

לאחר יותר משנה: אחים דוניץ משלימה את רכישת אלעד מגורים תמורת כ־666 מיליון שקלים

החברה ששמוחזקת ברובה על ידי קרן JLTV2 תעביר 64.5% ממניותיה לשליטת האחים דוניץ, אלעד מגורים תהפוך לחברת בת, JLTV2 תחזיק ב־50.1% מהזכויות ההצבעה באחים דוניץ

נסים אחיעזרא, מנכ"ל אחים דוניץ (יח"צ)
נסים אחיעזרא, מנכ"ל אחים דוניץ (יח"צ)

אחים דוניץ הודיעה היום (ב') על השלמת רכישת השליטה באלעד מגורים מידיה של קרן JLTV2, תמורת כ־666 מיליון שקלים. לאחר מו"מ שנערך יותר משנה והחל עוד במאי 2021 ופחות משבועיים לאחר אישור חברי הדירקטוריון של האחים דוניץ, החברה מאשרת את השלמת העסקה והתקיימות כל התנאים המתלים. את אלעד מגורים ייצגו עוה"ד רפי שפירא וגיא אייזנברג ממשרד אפרים אברמזון את דוניץ ייצג משרד מ.פירון.

קרן JTLV2 מחזיקה בכ-90% מהון המניות של אלעד מגורים ומנכ"ל אלעד מגורים –רונן יפו, מחזיק ביתרה. העסקה תבוצע על דרך של החלפת מניות ביחס של 35.5%-64.5% לזכות דוניץ. במסגרת העסקה, בתמורה למלוא ההחזקות באלעד מגורים, תקצה דוניץ לבעלים 2,760,670 מניות, אשר יחולקו ביניהם בהתאם ליחס החזקותיהם באלעד מגורים. לאחר השלמת המיזוג תהפוך אלעד מגורים לחברה בת של אחים דוניץ, וקרן JTLV2 , אחת מבעלי השליטה בחברה כיום, במשותף עם נסים אחיעזרא ויעקב דוניץ, תגדיל החזקותיה בדוניץ לכ 50.1% מזכויות ההצבעה בחברה.

לפני כשבועיים כאמור, החברה הוציאה הודעה לבורסה לני"ע על כך שהאסיפה הכללית אישרה את העסקה והשלמתה הייתה בכפיפות לקיומם של תנאים מתלים וביניהם: אישור דירקטוריון אלעד מגורים להעברת המניות לדוניץ; קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות המוקצות למסחר; אישורים נוספים מאת גופים רגולטוריים, ואישורים מצדדי ג', לרבות גופים מממנים. התנאים מולאו וקוימו. 

עם השלמת המיזוג ייכנסו לתוקף מספר מינויים של נושאי משרה בכירים: מנכ"ל דוניץ כיום נסים אחיעזרא ימונה ליו"ר החברה במקום יעקב דוניץ שימשיך לכהן כדירקטור פעיל, ולתפקיד המנכ"ל יתמנה רונן יפו; שלמה גוטמן, אריאל רוטר ועמיר בירם, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ובעלי השליטה באלעד מגורים, יתמנו לדירקטורים בדוניץ.

רונן יפו, המנכ

מדברי רונן יפו, המנכ״ל הנכנס: ״אני מברך על השלמת העסקה. לקבוצה פריסה משמעותית של פרויקטים רחבי היקף באזורי הביקוש עם דגש על התחדשות עירונית, והיא ללא ספק תהיה מהחברות הגדולות והמובילות בתחום המגורים בישראל. ההון העצמי והעוצמה הכלכלית של שתי החברות ביחד יחזק את מעמדן בשוק ההון ויאפשר המשך התפתחות ותנופה.״ 

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search