להורדת אפליקציה

לראשונה מגל הקורונה הראשון - ירידה משמעותית במספר העסקאות

בחודש אפריל נרכשו תשעת אלפים דירות, ירידה של 17% בהשוואה לאשתקד. צניחה של 28% ברכישות המשקיעים

שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר (דוברות משרד האוצר)
שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר (דוברות משרד האוצר)

אגף הכלכלנית הראשית פרסם את סקירת הנדל"ן לחודש אפריל בו נרכשו תשעת אלפים דירות, ירידה של 17% בהשוואה לאפריל אשתקד, שיעור ירידה שרק בחלקו מוסבר בעיתוי שונה של חול המועד פסח. כך, לאחר שברבעון הראשון השנה נרשמה בלימה בקצב הגידול המהיר במספר העסקאות (בשוק החופשי ובכלל),נרשמת לראשונה מאז חודשי הקורונה הראשונים ירידה משמעותית במספר העסקאות.

בהשוואה לחודש מרץ האחרון זוהי ירידה של 28%. בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בחודש אפריל ב-8.1 אלף, ירידה של 15% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 28% בהשוואה לחודש הקודם.

בהשוואת רמת העסקאות בשוק החופשי בחודש אפריל האחרון למקבילים לו בעשרים השנים האחרונות נמצא כי זוהי הרמה הרביעית בגובהה, זאת לאחר תקופה ארוכה בה הייתה רמת העסקאות בכל חודש הגבוהה ביותר, או השנייה בגובהה, בהשוואה לחודשים המקבילים בעשרים השנים האחרונות. 

שוק המשקיעים ממשיך במגמת צמצום הפעילות

רכישות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב-1.4 אלף דירות, ירידה חדה של 28% בהשוואה לאפריל אשתקד ושיעור ירידה דומה  (27%-) בהשוואה לחודש הקודם. בכך נמשכת הירידה החדה ברכישות המשקיעים מאז הוכבד מס הרכישה עליהם בסוף נובמבר אשתקד. האזור היחידי בו נרשמה יציבות ברכישות המשקיעים בחודש אפריל הינו אזור המרכז, אשר באופן חריג הוביל את רכישות המשקיעים בחודש זה.

מכירות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב-1.9 אלף דירות, ירידה של 11% בהשוואה לאפריל אשתקד, שיעור ירידה מתון  בחמש נקודות אחוז מזה שנרשם בסך מכירת דירות יד שניה.  "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף להתכווץ, כאשר במהלך החודש נגרעו ממנו 480 דירות, בהמשך לירידות במלאי זה מאז חודש דצמבר האחרון.

בחמשת החודשים שחלפו מאז העלאת מס הרכישה עמד ממוצע רכישות המשקיעים על אלף וחמש מאות דירות לחודש, נמוך ב-32% בהשוואה לחודשים המקבילים בשנה הקודמת (דצמבר 2020-אפריל 2021).

עלייה במכירות הקבלנים של דירות "על הנייר" 

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה (ביחס למועד החתימה על החוזה ) נמצא כי בחודש אפריל נמשכה הרמה הגבוהה של דירות הנמכרות "על הנייר", כאשר שיעור זה עמד על 56%, שיעור הגבוה ב-11 נקודות אחוז בהשוואה לאפריל אשתקד. יש לציין כי מאז אוגוסט אשתקד ניכרת עליה משמעותית בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר".

הירידה במכירות הקבלנים (כולל במסגרת "מחיר למשתכן") בחודש אפריל מצאה ביטוי  במקביל בתזרים המזומנים ממכירות אלו, אשר הגיע לסך של 6.7 מיליארד ₪, ירידה ריאלית חדה בשיעור של 21% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 31%.בהשוואה לחודש מרץ האחרון.

גם הזוגות הצעירים רוכשים פחות, ירידה חדה אצל משפרי הדיור

רכישות הזוגות הצעירים (מי שעבורם זו דירה ראשונה) הסתכמו בחודש אפריל ב-4.6 אלף דירות (כולל "מחיר למשתכן"),ירידה של 11% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 28% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודש אפריל ב-3.7 אלף דירות, ירידה מתונה יחסית בשיעור של 4% בהשוואה לאפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם מגיע שיעור הירידה ל-27%.

בפילוח רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בין אזורי הפריפריה למרכז נמצא כי הירידה שנרשמה בסך רכישות אלו בחודש אפריל מתרכזת באזורי הביקוש במרכז הארץ, כאשר אלו רשמו ירידה של 9% בהשוואה לאפריל אשתקד.

רכישות משפרי הדיור בחודש אפריל הסתכמו בשלושת אלפי דירות, ירידה של 20% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 30% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה ברכישות משפרי הדיור הקיפה את כל האזורים, למעט אזור חיפה אשר רשם גידול של 2% בהשוואה לאפריל אשתקד. מנגד בולטים אזורי ת"א ונתניה עם שיעורי ירידה חדים ברכישות אלו, מעבר לשיעור היריה הארצי (ירידות של 36% ו-38% בהתאמה).

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search