להורדת אפליקציה

סקירת הכלכלנית הראשית באוצר: עלייה במספר העסקאות בחודש מרץ בפריפריה וירידה במרכז

בחודש מרץ נרכשו 12.6 אלף דירות, ירידה של חמישה אחוזים בהשוואה למרץ אשתקד וגידול של 18%  בהשוואה לחודש הקודם; מספר העסקאות בשוק החופשי הסתכם במרץ ב-11.3 אלף

גרפים (שאטרסטוק)
גרפים (שאטרסטוק)

בחודש מרץ נרכשו 12.6 אלף דירות, ירידה של חמישה אחוזים בהשוואה למרץ אשתקד וגידול של 18%  בהשוואה לחודש הקודם. כך עולה מסקירת הכלכלנית הראשית באוצר. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי - מרביתן במסגרת "מחיר למשתכן" -  הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש מרץ ב-11.3 אלף דירות, ירידה של שני אחוזים בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. בהשוואה לחודש פברואר המתאפיין במיעוט ימי עבודה נרשם גידול של 14% במספר העסקאות בשוק החופשי. בארבעת החודשים האחרונים מאז הועלה מס הרכישה על משקיעים, נבלם קצב הגידול המהיר בסך העסקאות בשוק החופשי, כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת. כך, בממוצע חודשי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשים דצמבר 2021 -מרץ 2022 על 10.4 אלף דירות, ירידה של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה כפי שיפורט בהמשך.

ירידה בעסקאות במרכז וגידול בפריפריה

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי באזורי הביקוש במרכז הארץ הירידה במספר העסקאות בשוק החופשי הינה בשיעורים חדים יותר ומנגד באזורי הפריפריה נרשם גידול בעסקאות.  בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי מרץ, מדורג מרץ 22 במקום השני,  כאשר מקדים אותו רק חודש מרץ אשתקד. בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי מדורג מרץ האחרון במקום השלישי, כאשר מקדימים אותו חודשי מרץ בשנים 2016 וב-2021.

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש מרץ עמד על 7.9 אלף דירות, ירידה של 1% לעומת מרץ אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 10% - שיעור גידול שאינו חריג, בהינתן מיעוט ימי העבודה בחודש פברואר. בפילוח גיאוגרפי בולטת העובדה שלפיה באזורי הפריפריה נרשם גידול במספר העסקאות בדירות יד שניה בהשוואה למרץ אשתקד, ואילו באזורי הביקוש נרשמו שיעורי ירידה משמעותיים. כך, בעוד שבאזורי חיפה וב"ש, אשר גם הובילו במספר העסקאות בדירות יד שניה, נרשם גידול של 17% במספר עסקאות אלו, ובאזור נצרת אף נרשם שיעור גידול גבוה יותר, של 21%, בולטים אזורי ת"א, רחובות ונתניה עם שיעורי ירידה של בין 16%-13%.

בהמשך לניתוח המוצג לעיל, גם כאשר בוחנים את התפתחות מספר העסקאות בדירות יד שניה מאז דצמבר האחרון, לאחר הכבדת מס הרכישה על המשקיעים, בולטת העובדה שלפיה באזורי הפריפריה נרשם גידול במספר העסקאות בחודשים דצמבר 2021-מרץ 2022 בהשוואה לחודשים המקבילים בשנה הקודמת, ואילו באזורי הביקוש במרכז נרשמה ירידה בעסקאות אלו. כך בעוד שבאזורי הפריפריה נרשם גידול של 9% במספר העסקאות הממוצע בדירות יד שניה בהשוואה בין שתי התקופות לעיל, באזורי הביקוש נרשמה ירידה של 10%.י

ירידה במכירת הקבלנים, למעט ברחובות

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי במרבית האזורים נרשמה ירידה במכירות הקבלנים בשוק החופשי בהשוואה למרץ אשתקד, בכלל זה ירידה חדה של 44% במכירות אלו באזור ת"א, וירידות בשיעורים בין 16%-13% באזורי המרכז, ירושלים וחיפה. מנגד, גידול חריג בשיעור של 46% באזור רחובות מיתן ירידות אלו. הגידול במכירות באזור רחובות הושפע ממבצע מכירות "פריסייל" בפרויקט גדול בקריית מלאכי.

בארבעת החודשים האחרונים, מאז הועלה מס הרכישה על משקיעים,  נרשמה ירידה של 7% במספר הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת .בניגוד לממצאים שעלו מניתוח מכירת דירות יד שניה, הן בפריפריה והן במרכז נרשמה ירידה במכירות הקבלנים בשוק החופשי בין שתי התקופות לעיל, אולם עדיין שיעור הירידה במכירות אלו באזורי הפריפריה מתון יותר מאשר באזור המרכז )ירידה של 9% באזורי הביקוש במרכז לעומת ירידה של 4% באזורי הפריפריה(.

מכירות המשקיעים שומרות על רמה גבוהה

מכירות המשקיעים בחודש מרץ הוסיפו לשמור על רמה גבוהה יחסית, אשר עמדה על 2.6 אלף דירות. בהשוואה למרץ אשתקד זהו גידול מתון של אחוז.  נציין כי סך מכירת דירות יד שניה, דהיינו כולל מכירות משפרי דיור, ירד באחוז. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 12% במכירות המשקיעים לעומת גידול של 10%. בסך מכירת דירות יד שניה בפילוח גיאוגרפי מוסיפים לבלוט אזורי ב"ש והפריפריה הצפונית בגידול במכירות המשקיעים שיעורי גידול דו-ספרתיים, בהשוואה למרץ אשתקד. מנגד ממשיך לבלוט אזור ת"א בירידה במכירות אלו.

רכישות משפרי הדיור בחודש מרץ הסתכמו ב-4.1 אלף דירות, ירידה של 15% בהשוואה למרץ אשתקד וגידול מתון של 3% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה ברכישות משפרי הדיור, בהשוואה למרץ אשתקד, הקיפה את כל האזורים, למעט נצרת, כאשר שיעורי הירידה בפריפריה מתונים יותר מאשר במרכז.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search