להורדת אפליקציה

קבוצת משקיעים בהובלת הפניקס נכנסת כשותפה באיסתא נכסים

איסתא ליינס יצרה קשר עם הפניקס לטובת השקעה של 180 מיליון שקל באיסתא נכסים; איסתא נכסים התחייבה להפעיל את מרב המאמצים כדי להנפיק לציבור את מניותיה בבורסה בתוך 30 חודשים

אחישי גל, מנכ"ל איסתא (יח"צ)
אחישי גל, מנכ"ל איסתא (יח"צ)

איסתא ליינס, בבבעלות אחישי גל והתאחדות הסטודנטים, הודיעה הבוקר כי היא וחברת הבת איסתא נכסים יצרה קשר באפריל עם הפניקס לטובת השקעה של 180 מיליון שקל באיסתא נכסים מצד קבצת משקיעים בהובלה לפי שווי חברה לאיסתא נכסים של כ- 2.1 מיליארד שקל לפני הכסף, וזאת בכפוף בין היתר להשלמת בדיקת נאותות, חתימה על הסכם מפורט לשביעות רצונה של קבוצת המשקיעים ואישור שני הצדדים.

טרם ההשקעה של הפניקס, מוחזקת איסתא נדל"ן בשיעור של 90% על ידי איסתא ליינס והיתרה על ידי המנכ"ל שמעון סיבוני.

במסגרת הסכם העקרונות התחייבה איסתא נכסים להפעיל את מרב המאמצים המסחריים הסבירים כדי להנפיק לציבור את מניותיה בבורסה בתוך תקופה שלא תעלה על 30 חודשים ממועד השלמת העסקה. אם התנאים לא  יתקיימו  עד למועד האחרון, תעמוד לכל אחד מחברי קבוצת המשקיעים בהובלת הפניקס הזכות  לחייב את איסתא ליין לרכוש את החזקותיו באיסתא נכסים בתמורה להקצאת מניות החברה. במסגרת ההסכם המפורט יסוכמו הגנות מסוימות על החזקות קבוצת המשקיעים כמקובל. בנוסף, עד למועד האחרון, תעמוד להפניקס הזכות להצטרף למימון שיועמד על ידי צדדים קשורים לאיסתא נכסים החל ממועד השלמת העסקה, באותם תנאים, וכן איסתא נכסים לא תפרע לחברה הלוואות בעלים.  לקבוצת המשקיעים ניתנה בלעדיות של 45 ימים החל ממועד חתימת הסכם העקרונות.

על רקע קידום העסקה ובמקביל אליה, מקדמת החברה מספר מהלכים משלימים אשר כפופים להשלמת העסקה, לרבות המרת חלק מהלוואות בעלים שהועמדו על ידי החברה לאיסתא נכסים להון, העברת זכויות החברה ב"מלון כרמים - קרית ענבים" ו"מעונות נתניה" לאיסתא נכסים וכן הענקת תגמול הוני באיסתא נכסים למנכ"ל איסתא נכסים ועובדים נוספים.

איסתא הבהירה בסוף ההודעה לבורסה כי  "אין כל וודאות כי החברה ואיסתא נכסים יתקשרו עם המשקיע המוביל או עם יתר המשקיעים בהסכם המפורט או ביחס לתנאי העסקה אשר ייכללו במסגרת ההסכם המפורט".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search