להורדת אפליקציה

ישראל-קנדה ממשיכה בעסקאות הענק: רכשה תמורת 301 מיליון שקל כ-21% מהון המניות של נורסטאר – המחזיקה ב-55% מגזית גלוב

לאחר העסקה למכירת 50% ממתחם בית הנערה בהוד השרון, מודיעה החברה על עסקה גודלה נוספת • בין היתר נרכשות 3.8 מיליון מניות נורסטאר מחברת חיים כצמן, תמורת 192 מיליון שקל

חיים כצמן, ברק רוזן ואסי טוכמאייר (יח"צ; אריק סולטן)
חיים כצמן, ברק רוזן ואסי טוכמאייר (יח"צ; אריק סולטן)

עוד עסקת ענק לישראל-קנדה: החברה הודיעה היום (ה') כי היא רוכשת מניות של חברת נורסטאר החזקות, תמורת סכום כולל של 310 מיליון שקל. חברת נורסטאר מחזיקה, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2021, כ-55.3% ממניות גזית גלוב, שערכן בספרים הוא כשלושה מיליארד שקל.

הרכישה שמבצעת ישראל-קנדה נחלקת לשניים: ראשית, רכשה מצדדים שלישיים בעסקאות בבורסה
ומחוץ לבורסה 3,279,401 מניות של חברת נורסטאר, בתמורה כוללת של כ-118 מיליון שקל ובמחיר ממוצע למניה של כ-36 שקל, המהוות כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של נורסטאר – ובכך הפכה לבעלת עניין בה. שנית, היא רכשה היום מקבוצת חיים כצמן, של בעל השליטה בגזית גלוב ומנכ"ל החברה, 3.8 מיליון מניות נוספות של נורסטאר, במחיר למניה של 50.55 שקל ובתמורה כוללת של כ-192 מיליון – ובסך הכול 310 מיליון שקל.

לאחר השלמת העסקה תחזיק קבוצת כצמן בכ-29.13% מהון המניות של נורסטאר (27.58% בדילול מלא) וב-29.54% מזכויות ההצבעה בה (27.92% בדילול מלא),וישראל-קנדה תחזיק בכ-21.32% מהון המניות של החברה (18.68% בדילול מלא) וב-21.62% מזכויות ההצבעה בה (18.91% בדילול מלא)

לאחר השלמת העסקה (ובהנחה שלא שיחולו שינויים אחרים בהחזקות הצדדים או בהון המונפק של החברה) תחזיק קבוצת כצמן בכ-29.13% מהון המניות של נורסטאר (27.58% בדילול מלא) וב-29.54% מזכויות ההצבעה בה (27.92% בדילול מלא),וישראל-קנדה תחזיק בכ-21.32% מהון המניות של החברה (18.68% בדילול מלא) וב-21.62% מזכויות ההצבעה בה (18.91% בדילול מלא).

"מניות נורסטאר הנרכשות נרכשו על ידי החברה במחיר מניה ממוצע של כ-43.8 שקל למניה", נכתב בהודעת ישראל-קנדה לרשות לניירות ערך, "הנמוך בכ-35% מההון העצמי למניה של נורסטאר, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של נורסטאר ליום 30 בספטמבר 2021.

על פי ההסכם, העסקה תושלם בתוך 30 ימים ממועד החתימה. התמורה לקבוצת כצמן והעברת המניות הנרכשות מקבוצת כצמן לחברה תבוצע בעסקה מחוץ לבורסה בתוך חמישה ימי עסקים, לאחר שקבוצת כצמן תודיע לחברה על מועד העברת המניות הנרכשות מקבוצת כצמן.

החברה וקבוצת כצמן הצהירו כי אין בהסכם כדי ליצור הסכם שליטה משותפת או החזקת ניירות ערך עם קבוצת כצמן. החברה הצהירה והתחייבה בהסכם כי היא לא תחזיק במניות נורסטאר בשיעור העולה על 22.6% מהון המניות המונפק והנפרע של נורסטאר. ההתחייבות נעשית לטובת בעלי מניות נורסטאר ולטובת נורסטאר, כדי לעמוד בהוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות.

מובהר כי ההתחייבות לא תחול על רכישת כלל מניות נורסטאר על ידי הרוכשת בעסקה אחת, אם תהיה רכישה כאמור. נוסף על כך יובהר כי אם בית משפט בישראל או רשות מוסמכת בישראל יקבעו (למעט בהליך שהחברה פתחה בו) כי בשל ההתחייבות יש לראות בחברה כבעלת שליטה משותפת עם קבוצת כצמן בנורסטאר, תפקע ההתחייבות באופן שיהיה לשביעות רצון בית המשפט או הרשות כאמור".

שלשום הודיעה ישראל-קנדה שהיא מוכרת 50% מהזכויות בקרקע במתחם בית הנערה בהוד השרון, לחברת יוסי אברהמי, תמורת 441 מיליון שקל - מחיר המשקף שווי הגבוה ב-360 מיליון שקל משווי הקרקע בספרים.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search