להורדת אפליקציה

הפניקס רוכשת מניות מקבוצת חג'ג': היקף העסקה; כ-132 מיליון שקלים

אם העסקה תמומש האחים חג'ג' יחזיקו בפחות מ-50% ממניות החברה אך יישארו בעלי השליטה. הנימוק: "העסקה נועדה לשרת את המשך הפיתוח העסקי של החברה ואת איתנותה הפיננסית"

צחי ועידו חג'ג', בעלי השליטה בחברה (שי תמיר)
צחי ועידו חג'ג', בעלי השליטה בחברה (שי תמיר)

קבוצת חג'ג' הודיעה היום לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי דירקטוריון החברה אישר הקצאה פרטית לשני תאגידים שבשליטת חברת הפניקס, של 4.86 מיליון מניות בהיקף של כ-132 מיליון שקלים, לפי ערך של 27 שקל למניה. לאחר ההקצאה חברת הפניקס תחזיק בכ-8.52% מהון החברה ו-כ-8.6% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא).

עוד הוסכם כי התאגידים יוכלו לרכוש עד סוף ינואר 2024 עוד 2.18 מיליון מניות, לפי ערך של 35 שקל למניה, בהיקף כולל של כ-77 מיליון שקל. הרכישה השנייה מגלמת 3.69% מהון החברה ועוד 3.73% מזכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא). 

המהלך מול חברת הפניקס היא משמעותית, משום שאם העסקה אכן תצא לפועל, האחים חג'ג' יחזיקו פחות מ-50% ממניות החברה (בדילול מלא). "יובהר כי בהינתן ההקצאה הפרטית, צפויים האחים חג'ג' להחזיק, בדילול מלא, כ-47.64% מהון החברה וכ-47.99% מזכויות ההצבעה בה". נציין,כי למרות המהלך האחים חג'ג' ימשיכו להחזיק בשליטה של החברה.

בהודעה החברה נאמר כי מימוש העסקה תלויה בשני תנאים מתלים:
1. אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות ושל מניות המימוש
2. קבלת אישור הגורמים המממנים של החברה לירידת אחזקת האחים יצחק ועידו חג'ג', בעלי השליטה בחברה, במניות החברה, אל מתחת לשיעור החזקה של 50%, בדילול מלא. "יובהר כי במידה ושני התנאים המתלים האמורים לא יתקיימו עד ליום 15 ב פברואר 2022 ,לא תבוצע ההקצאה הפרטית לניצעים".

נציין, כי רק בשבוע בעבר הודיעה קבוצת חג'ג' על כוונתה לפעול בתחום הדיור המוגן בישראל. החברה מתכוונת להקים מרכזי יוקרה דיור מוגן לפלח אוכלוסייה ברמת סוציו אקונומי בינוני - גבוה. החברה מתכוונת לפעול לאיתור קרקעות מתאימות לטובת דיור מוגן מוגן בארץ.  

לדברי המנכ"ל הנכנס של קבוצת חג'ג', רועי וישנוביצקי: "השקעת הפניקס מהווה אבן דרך חשובה עבור החברה ומשקפת את פעילותה. גיוס ההון נועד לשרת את המשך הפיתוח העסקי של החברה ואת איתנותה הפיננסית".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search