להורדת אפליקציה

לאחר יותר מעשור - קבוצת חג'ג' ממנה מנכ"ל חדש: רועי וישנוביצקי; עלות העסקתו הצפויה: כ-2.5 מיליון שקל בשנה

עידו חג'ג', מבעלי החברה, שכיהן בתפקיד מאז עברה החברה לבעלותו ולבעלות אחיו, צחי, יסיים את תפקידו בעקבות "רצונו להתמקד בתחום הפיתוח העסקי של החברה" • וישנוביצקי יזכה לשכר חודשי של 100,000 שקל ברוטו

יסיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר יותר מעשור. עידו חג'ג' (טל צ'יקורל)
יסיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר יותר מעשור. עידו חג'ג' (טל צ'יקורל)

קבוצת חג'ג' ממנה מנכ"ל חדש – לאחר יותר מעשור שבו שימש בתפקיד עידו חג'ג', אחד הבעלים, למעשה מאז הפכו הוא ואחיו, צחי, לבעלי החברה. אתמול (ב') פרסמה החברה הזמנה לאספת בעלי מניות, שתתקיים ב-21 בדצמבר הקרוב, ועל הפרק שני נושאים מרכזיים: 1 - אישור תנאי כהונת רועי וישנוביצקי, המועמד לכהן כמנכ"ל החברה; 2 - חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה.

"ביום 14 בנובמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של רועי וישנוביצקי לתפקיד מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1 בינואר 2022, וזאת בכפוף לאישור כלל תנאי התגמול שאותם מוצע להעניק לוישנוביצקי בתפקידו כמנכ"ל החברה.

בכפוף לכניסתו לתוקף של מינויו של מר וישנוביצקי למנכ"ל החברה, יסיים עידו חג'ג', מבעלי השליטה בחברה, את כהונתו כמנכ"ל החברה (ויוותר כדירקטור בחברה), כהונה שבה החל בחודש דצמבר 2010 , בסמוך לרכישת השליטה בחברה על ידי האחים יצחק ועידו חג'ג'"

במועד האמור, ובכפוף לכניסתו לתוקף של מינויו של מר וישנוביצקי למנכ"ל החברה, יסיים עידו חג'ג', מבעלי השליטה בחברה, את כהונתו כמנכ"ל החברה (ויוותר כדירקטור בחברה), כהונה שבה החל בחודש דצמבר 2010 , בסמוך לרכישת השליטה בחברה על ידי האחים יצחק ועידו חג'ג'. יצוין כי הרקע לסיום כהונתו של חג'ג' כמנכ"ל החברה הינו הגידול בהיקפי הפעילות של החברה, ורצונו להתמקד בתחום הפיתוח העסקי של החברה".

בהזמנה לאספה נכלל גם הסכם ההעסקה של וישנוביצקי: שכר חודשי בסך של 70,000 שקל ברוטו, ועוד תשלום גלובלי חודשי בסך 30,000 שקל ברוטו "בגין עבודה בעד מקסימום השעות הנוספות המותרות על פי דין בממוצע בכל חודש וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם". עוד נכתב כי "אחת לשנה תהא החברה רשאית לשלם למנכ"ל, בגין עמידתו ביעדים שהוגדרו לו מראש ו/או על פי שיקול דעת ועדת התגמול של החברה, מענק שנתי בגובה של עד שלוש משכורות חודשיות".

עלות ההעסקה המרבית של וישנוביצקי היא 2.492 מיליון שקל בשנה, וכפי שאפשר לראות בטבלה מטה, זו נמוכה בכחצי מיליון שקל מעלות ההעסקה של המנכ"ל עד כה, עידו חג'ג':

hello

וישנוביצקי, יליד 1982, הוא בעל תואר ראשון BA במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל. הוא כיהן ב-11 החודשים האחרונים כמנכ"ל חברת נדל"ן מסחרי ציבורית גדולה בגרמניה, ובין השנים 2017-2015 עבד בקבוצת א. דורי, בין היתר כסמנכ"ל כספים.

בנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למינוי נכתב כי "לווישנוביצקי ניסיון מקצועי ועסקי נצבר, במגזר הפרטי בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט, בארץ ובחו"ל. לווישנוביצקי יכולת מוכחת, רבת שנים, אשר עשויה לתרום רבות לפיתוח עסקיה של החברה ולקדם את מטרות החברה בכללותה, בראייה ארוכת טווח.

סך עלות ההעסקה לווישנוביצקי, לרבות השכר החודשי, התגמול המשתנה והתגמול ההוני הינה סבירה והוגנת, והולמת את תפקידיו, ניסיונו ותחומי אחריותו, ועלותם הצפויה נמצאת באחוזון ה-62% ביחס לתנאי ההעסקה של בעלי תפקידים מקבילים, וזאת על פי מדגם השוואתי של תנאי כהונת מנכ"ל בחברות דומות"

סך עלות ההעסקה לווישנוביצקי, לרבות השכר החודשי, התגמול המשתנה והתגמול ההוני הינה סבירה והוגנת, והולמת את תפקידיו, ניסיונו ותחומי אחריותו, ועלותם הצפויה נמצאת באחוזון ה-62% ביחס לתנאי ההעסקה של בעלי תפקידים מקבילים, וזאת על פי מדגם השוואתי של תנאי כהונת מנכ"ל בחברות דומות לחברה בתחום ובהיקפי פעילותה, כפי שהוצג בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. השכר המקסימאלי שעשוי להיות משולם למר וישנוביצקי בחברה הינו סביר ביחס למאזן החברה והיקפי פעילותה".

כאמור, האספה המתקרבת תעסוק גם בנושא נוסף - חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה. בהודעה על כינוס האספה נכתב כי "במסגרת הכנת מדיניות התגמול החדשה וגיבוש המלצותיה ערכה ועדת התגמול דיון, בשיתוף עם הנהלת החברה ויועציה, אשר במסגרתו שקלה בין היתר את השיקולים המפורטים בסעיף 267 ב לחוק החברות ובחנה והתייחסה לעניינים הדורשים התייחסות במדיניות התגמול, כאמור בחלק א' ובחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות.

מדיניות התגמול החדשה הינה מדיניות תגמול ראויה ומומלצת עבור החברה, שמביאה לידי ביטוי, בין היתר, את מאפייני החברה, את יכולותיה, את תחזיותיה העסקיות ואת היעדים והאסטרטגיה של החברה, ואשר יש בה כדי להתוות מבנה תגמול הולם לנושאי משרה בחברה בהתאם למטרות שפורטו במדיניות התגמול"

על סמך השיקולים והעניינים האמורים, חברי ועדת התגמול גיבשו את מסקנותיהם והמלצתם במסגרת ישיבת ועדת התגמול, תוך שהם סבורים כי מדיניות התגמול החדשה הינה מדיניות תגמול ראויה ומומלצת עבור החברה, שמביאה לידי ביטוי, בין היתר, את מאפייני החברה, את יכולותיה, את תחזיותיה העסקיות ואת היעדים והאסטרטגיה של החברה, ואשר יש בה כדי להתוות מבנה תגמול הולם לנושאי משרה בחברה בהתאם למטרות שפורטו במדיניות התגמול".

על פי ההודעה, השינויים המהותיים העיקריים אשר בוצעו בנוסח מדיניות התגמול הם:

• העלאת תקרת הגמול החודשי הקבוע של המנכ"ל מסך של 130,000 שקל לסך של 150,000 שקל, והקטנה לא מהותית בתקרות המענק השנתי למנכ"ל
• שינוי משקולות היעדים בגמול המשתנה והוספת אפשרות למענק בשיקול דעת למנכ"ל
• הוספת אפשרות למנגנון מימוש נטו במענק הוני
• עיגון תנאים כלליים למכירת דירות והעמדת הלוואות לנושאי משרה בחברה
• הסרת מגבלות ותק מינימלי ותקרת הענקה לצורך קבלת מענק פרישה, וזאת במקרים שבהם המענק האמור ניתן כנגד התחייבות לאי-תחרות.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search