להורדת אפליקציה

ישראל-קנדה, אלמוגים ויוסי אברהמי רוכשות מקרן ריאליטי ודיסקונט קרקע בת"א תמורת 685 מיליון שקל

מדובר בשטח של 12.4 דונם ברחוב הרצל בעיר, שהיום ייעודו תעסוקה, מלאכה ומסחר, ובנויים עליו שלושה מבנים • בתכנון: הקמת פרויקט מגורים ומסחר בשטח בנוי של כ-53,000 מ"ר

חלק מהמתחם המדובר ברחוב הרצל 160-156 בתל אביב (Google Street View)
חלק מהמתחם המדובר ברחוב הרצל 160-156 בתל אביב (Google Street View)

עסקה מעניינת בתל אביב, לא רחוק ממתחם מועדון הבארבי המפורסם בדרום העיר: החברות ישראל-קנדה, אלמוגים החזקות ויוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית הודיעו הבוקר (א') כי רכשו קרקע בשטח 12.4 דונמים לאורך רחוב הרצל בדרום תל אביב – שטח שנמצא, בין היתר, בבעלות בנק דיסקונט וקרן ריאליטי.

על השטח, ברחוב הרצל 156, 158 ו-160 – מעט דרומית ממתחם מועדון הבארבי המפורסם - ישנם כמה מבנים, ביניהם סניף בנק של דיסקונט וכן הבניין שבו שכן בעבר הסטודיו המפורסם למשחק "ניסן נתיב". על פי ההסכם בין שלוש הרוכשות, ישראל-קנדה תחזיק ב-50% מהשטח, יוסי אברהמי ב-30% מהשטח, ואלמוגים ב-20%.

מדובר בקרקע שעליה בנויים שלושה מבנים, כאמור, וייעוד הקרקע כיום הוא תעסוקה, מלאכה ומסחר. על פי התכנון יוקם במקום פרויקט מגורים ומסחר – שטחי מגורים בנויים בהיקף של 49,000 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ-4,000 מ"ר. בהודעה מצוין כי כיום שוכרים את הנכסים כמה גופים, ושיעור השכירות בהם הוא כ-96%

על פי הדיווח, מדובר בקרקע שעליה בנויים שלושה מבנים, כאמור, וייעוד הקרקע כיום הוא תעסוקה, מלאכה ומסחר. על פי התכנון יוקם במקום פרויקט מגורים ומסחר – שטחי מגורים בנויים בהיקף של 49,000 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ-4,000 מ"ר. בהודעה מצוין כי כיום שוכרים את הנכסים כמה גופים, ושיעור השכירות בהם הוא כ-96%.

"בהתאם לתנאי המכרז, תרכוש החברה הייעודית את מלוא הזכויות בקרקע וכל הבנוי עליה מידי המוכרים", כך בהודעת החברות לרשות לניירות ערך, "לרבות זכויות והתחייבויות המוכרים כלפי השוכרים הקיימים מכוח הסכמי שכירות של צדדים שלישיים, וכן מכוח הסכם שכירות עדכני עם בנק דיסקונט אשר ייכנס לתוקף במועד ההשלמה כמפורט להלן; וכן את מלוא זכויותיהם והתחייבויותיהם של המוכרים מכוח הסכם חכירה עם חברת חשמל לישראל.

כל אחד מבעלי המניות בחברה הייעודית אחראי להעמדת מקורות למימון תשלומי התמורה על
ידי החברה הייעודית בהתאם לחלקו היחסי בזכויות בחברה הייעודית. בכוונת בעלי המניות בחברה הייעודית לחתום על הסכם אשר יסדיר את ניהול החברה הייעודית, את הרכב הדירקטוריון אשר יורכב מנציגי בעלי המניות, ואת ניהול תכנון וביצוע הפרויקט.

במועד ההשלמה ייכנסו לתוקף הסכמי שכירות בין החברה הייעודית לבין הבנק, לפיהם הבנק ישכור מהחברה הייעודית שטח של כ-8,700 מ"ר לתקופה של עשרה חודשים. יצוין, כי לבנק זכות לסיים את השכירות בהודעה של 90 ימים מראש. עוד יצוין, כי סך התמורה הנוכחית מדמי השכירות השנתיים מהנכס מסתכם לכ-16.4 מיליון שקל"

במועד ההשלמה ייכנסו לתוקף הסכמי שכירות בין החברה הייעודית לבין הבנק, לפיהם הבנק ישכור מהחברה הייעודית שטח של כ-8,700 מ"ר לתקופה של עשרה חודשים, בתוספת שתי תקופות אופציה של שנה כל אחת. יצוין, כי לבנק זכות לסיים את השכירות בהודעה של 90 ימים מראש. עוד יצוין, כי סך התמורה הנוכחית מדמי השכירות השנתיים מהנכס מסתכם לכ-16.4 מיליון שקל, מתוכם כ-14 מיליון שקל מהבנק.

במסגרת הסכם המכר התחייבה החברה הייעודית לשחרר את המוכרים מכתב התחייבות לטובת
עיריית תל אביב-יפו, ולחתום עם העירייה על כתב התחייבות חדש חלף המוכרים לפיו החברה הייעודית תישא בעלויות פינוי של מחזיקים בחלק מהקרקע, וכן תעמיד ערבות מתאימה לטובת העירייה בסכום שלהערכת החברה הייעודית אינו מהותי".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search