להורדת אפליקציה

כחלק מעסקת קבוצת לוזון-טריא: שלב ב' בפרויקט לוגאנו ביהוד נמכר לעץ השקד וא.לופו יזמות תמורת 105 מיליון שקל

העסקה דרושה עדיין את אישורה של חברת אורן השקעות, המחזיקה במחצית מהפרויקט • מדובר בפרויקט שבו יוקמו 185 יחידות דיור חדשות, ב-18 מבנים בני חמש קומות כל אחד

בעלי לוזון נדל"ן, עמוס לוזון (יח"צ)
בעלי לוזון נדל"ן, עמוס לוזון (יח"צ)

קבוצת לוזון מוכרת את שלב ב' בפרויקט לוגאנו ביהוד לחברות עץ השקד וא.לופו יזמות פיקוח ובניה תמורת 105 מיליון שקל. החברה עדכנה היום (ב') את הרשות לניירות ערך כי חברה בת שלה, שיראור סחר ישיר, חתמה על ההסכם מול שתי החברות – הסכם למכירת מלוא הזכויות וההתחייבויות בחלק הפרויקט שטם נבנה.

אורן השקעות עוד לא הביעה הסכמתה לחתום על הסכם המכר, וללא הסכמתה וחתימתה על הסכם המכר, לא תתגבש מכירה, למעשה. "הרוכשות מעוניינות ברכישת מלוא זכויות אורן ושיראור בפרויקט לוגאנו, כאחת", מדגישה קבוצת לוזון בהודעה

נציין כי פרויקט לוגאנו מוחזק בחלקים שווים על ידי שיראור סחר ישיר ועל ידי חברת אורן השקעות. על פי ההודעה, אורן השקעות עוד לא הביעה הסכמתה לחתום על הסכם המכר, וללא הסכמתה וחתימתה על הסכם המכר, לא תתגבש מכירה, למעשה. "הרוכשות מעוניינות ברכישת מלוא זכויות אורן ושיראור בפרויקט לוגאנו, כאחת", מדגישה קבוצת לוזון בהודעה. 

"המוכרים ימכרו לרוכשים את מלוא זכויותיהם והתחייבויותיהם בפרויקט לוגאנו, בכפוף להתחייבויות הצדדים בהסכם המכר. הצדדים קבעו בהסכם המכר כי חלק מן הזכויות וההתחייבויות יועברו ויומחו מן המוכרים לרוכשים במועד החתימה על הסכם המכר, ויתר הזכויות וההתחייבויות יועברו ויומחו במועד תשלום יתרת  התמורה, וכנגד מסירת החזקה בפרויקט לוגאנו".

המדובר הוא, כאמור, בחלק השני של מתחם המגורים בפרויקט, הכולל 185 יח"ד ב-18 מבנים בני חמש קומות + קומה מסחרית. מדובר על כ-26,000 מ"ר שטח בנוי על-קרקעי, וכן על קומת חניון בשטח של כ-12,600 מ"ר. החלק הראשון של הפרויקט אוכלס כבר ב-2015.

מסירת החזקה מותנית במילוי כל התחייבויות הרוכשים, כאמור בהסכם המכר. לא עמדו הרוכשים בכל התחייבויותיהם, כאמור בהסכם המכר, יידחה מועד מסירת החזקה עד למועד בו. במועד מסירת החזקה יומחו לרוכשים גם כל הזכויות"

"כנגד תשלום מלוא התמורה על ידי הרוכשים בתוך 120 ימים ממועד חתימת הסכם המכר, מתחייב המוכר למסור לרוכשים את החזקה בפרויקט לוגאנו", נכתב בהודעה. "מסירת החזקה מותנית במילוי כל התחייבויות הרוכשים, כאמור בהסכם המכר. לא עמדו הרוכשים בכל התחייבויותיהם, כאמור בהסכם המכר, יידחה מועד מסירת החזקה עד למועד בו. במועד מסירת החזקה יומחו לרוכשים גם כל הזכויות".

מכירת פרויקט לוגאנו היא חלק מעסקת קבוצת לוזון וחברת טריא P2P, שסוכמה בפברואר השנה, ובמסגרתה טריא מתמזגת אל לוזון נדל"ן, והאחרונה מקצה 73.05% ממניותיה לבעלי המניות של טריא. 

המטרה של מהלך זה: מכירת כל פעילות החברה, בתמורה נטו שלא תפחת מ-70 מיליון שקל, כך שלאחר השלמת המכירה לחברה לא יהיו נכסים – מלבד המזומנים הנובעים מהמכירה

אחד מסעיפי ההסכם קובע כי עד אמצע אפריל האחרון תפרסם החברה מכרז למכירת פרויקט לוגאנו - מכרז למכירת הקרקע בלבד, כך במקור. במסגרת התחייבות זו אף התחייב עמוס לוזון, בעלי לוזון נדל"ן, להגיש הצעה במכרז במחיר המכירה המינימלי. המטרה של מהלך זה: מכירת כל פעילות החברה, בתמורה נטו שלא תפחת מ-70 מיליון שקל, כך שלאחר השלמת המכירה לחברה לא יהיו נכסים – מלבד המזומנים הנובעים מהמכירה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search