להורדת אפליקציה

עזריאלי נכנסת לתחום ה-DATA CENTERS: רוכשת את Green Mountain ב-2.8 מיליון שקל "כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה"

מדובר בחברה שמפעילה שלוש חוות שרתים בנורווגיה, וצומחת – כך על פי בדיקת עזריאלי – ב-20% מדי שנה • "בכוונת החברה להשתמש בנוכחות של GM בשוק האירופי, על מנת לבסס אחיזה ולגדול בשוק זה"

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי (זיו קורן)
דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי (זיו קורן)

קבוצת עזריאלי הודיעה אתמול (ג') כי התקשרה בהסכם לרכישת חברת Green Mountain – חברה נורווגית הפועלת בתחום ה-DATA CENTERS, בהתאם לכוונתה, שצוינה בדו"ח המסכם לשנת 2020, להיכנס לתחום, אשר יהווה "מנוע צמיחה נוסף לחברה". החברה הנורווגית תירכש תמורת כ-7.6 מיליון כתר נורווגי, שהם כ-2.8 מיליון שקל.

"החברה התקשרה באמצעות חברת בת ייעודית בבעלותה המלאה, אשר התאגדה בהתאם לדין הנורווגי, בהסכם לרכישת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, שהינה חברה פרטית אשר התאגדה לפי הדין הנורווגי", כך בהודעה לרשות לניירות ערך. "החברה פועלת בתחום ה-DC ונכון למועד זה מפעילה שלוש חוות שרתים בנורווגיה.

התמורה נקבעה בהתאם להצעה שהגישה החברה לרכישת GM בהליך של מעין מכרז, על-פי הערכות שבוצעו על ידי החברה ועל ידי יועציה ביחס לשוויה של GM ולאחר הליך בדיקת נאותות מקיף"

החברה תהיה ערבה לכל התחייבויותיה של חברת הבת כלפי המוכרים, על פי ההסכם. ערבות
זו תעמוד בתוקפה כל עוד לחברת הבת יהיו התחייבויות כלפי המוכרים. התמורה נקבעה בהתאם להצעה שהגישה החברה לרכישת GM בהליך של מעין מכרז, על-פי הערכות שבוצעו על ידי החברה ועל ידי יועציה ביחס לשוויה של GM ולאחר הליך בדיקת נאותות מקיף".

על פי ההודעה, השלמת העסקה תתבצע ביום המסחר שיחול כעשרה ימים לאחר מועד החתימה על ההסכם, או במועד מאוחר יותר כפי שיוסכם עליו בין הצדדים. התמורה תמומן ממקורותיה העצמאיים של קבוצת עזריאלי, לרבות באמצעות חלק מתמורת גיוס החוב שמבצעת החברה בימים אלו. נוסף על כך, החברה מתעתדת לפעול לקבלת הלוואה ספציפית באמצעות חברת הבת או GM מגוף פיננסי, בקשר עם העסקה, בהיקף של עד 20% מהתמורה.

החברה פועלת בתחום מרכזי המידע מאז הקמתה, בשלושה ערוצים מרכזיים: תכנון מרכזי מידע ובנייתם, בדגש על מרכזים בעלי אבטחת מידע גבוהה; אספקת שירותי DC מתקדמים לארגונים וללקוחות סיטונאיים; הפעלת DC ברמת יעילות גבוהה תוך שימוש ב-100% אנרגיות מתחדשות

עזריאלי כללה בדיווח שסיפקה גם כמה פרטים עסקיים כלליים על GM, ביניהם שנת היווסדה – 2001, ופעילותה בתחום מרכזי המידע מאז הקמתה, בשלושה ערוצים מרכזיים: תכנון מרכזי מידע ובנייתם, בדגש על מרכזים בעלי אבטחת מידע גבוהה; אספקת שירותי DC מתקדמים לארגונים וללקוחות סיטונאיים; הפעלת DC ברמת יעילות גבוהה תוך שימוש ב-100% אנרגיות מתחדשות.

אלו כמה נתונים כספיים על החברה (מתוך הדיווח שמסרה קבוצת עזריאלי):

"מבדיקות שערכה החברה, השוק בסקנדינביה - בדגש על השוק הנורווגי - נהנה מצמיחות גבוהות
בתחום ה-DC, מזמינוּת חשמל יוצאת דופן, ומעלויות חשמל מהנמוכות באירופה", נכתב בהודעת עזריאלי. "נוסף על כך, החשמל בנורווגיה מיוצר כולו באמצעות שימוש במקורות ידידותיים לסביבה. בשנים האחרונות, קצב הגידול של GM מגיע לכ-20% בשנה. 

בכוונת החברה להשתמש בנוכחות של GM בשוק ה-DC האירופי, בהנהלתה המנוסה, בידע המקצועי ובקשריה העסקיים, על מנת לבסס אחיזה ולגדול בשוק זה, אשר מאופיין בשיעורי צמיחה גבוהים ובתשואות גבוהות. כמו כן, בכוונת החברה לפעול בעתיד על מנת להרחיב את פעילותה הנוכחית של GM בשוק האירופי"

רכישת GM נעשית כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, שבמסגרתה נכנסה החברה לתחום, ומטרתה הרחבת פעילותה בתחום זה. בכוונת החברה להשתמש בנוכחות של GM בשוק ה-DC האירופי, בהנהלתה המנוסה, בידע המקצועי ובקשריה העסקיים, על מנת לבסס אחיזה ולגדול בשוק זה, אשר מאופיין בשיעורי צמיחה גבוהים ובתשואות גבוהות. כמו כן, בכוונת החברה לפעול בעתיד על מנת להרחיב את פעילותה הנוכחית של GM בשוק האירופי".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search