להורדת אפליקציה

אשטרום בדרך לרכישת בניין משרדים ומסחר בשטוטגרט שבגרמניה תמורת כ-42 מיליון אירו

מדובר בבניין שמציע 15,678 מ"ר בנויים, ומושכר בשיעור תפוסה של 91% • לקראת סוף השבוע שעבר הודיעה החברה על משא ומתן לרכישת בניין משרדים באנגליה

גיל גירון, מנכ"ל אשטרום, ורמי נוסבאום, יו"ר הקבוצה (ישראל הדרי)
גיל גירון, מנכ"ל אשטרום, ורמי נוסבאום, יו"ר הקבוצה (ישראל הדרי)

אשטרום נכסים ממשיכה לבחון רכישות באירופה: החברה הודיעה היום (א') לרשות לניירות ערך כי שותפות רשומה שבה תחזיק חברה נכדה של אשטרום התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הזכויות בבניין משרדים ומסחר הממוקם בעיר לאונברג שבשטוטגרט), גרמניה, זאת תמורת סכום של כ-41.7 מיליון אירו. 

מדובר בבניין ששטחו הבנוי הוא כ-15,678 מ"ר, והוא כולל גם 311 מקומות חניה. "התמורה תשולם למוכר עם התקיימות כל התנאים המתלים", עדכנה החברה, והוסיפה שמתוך סכום התמורה, כ-3.2 מיליון אירו מהווים את עלויות הרכישה.

הנכס מושכר בתפוסה של 91% (בשטח של 14,189 מ"ר) לכ-40 דיירים, בתחום הרפואה, המסחר והמשרדים, לתקופת שכירות ממוצעת של ארבע שנים, וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ-2.1 מיליון אירו, המשקפים תשואה של כ-5.5% על מחיר הנכס"

"הנכס מושכר בתפוסה של 91% (בשטח של 14,189 מ"ר) לכ-40 דיירים, בתחום הרפואה, המסחר והמשרדים, לתקופת שכירות ממוצעת של ארבע שנים, וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ-2.1 מיליון אירו, המשקפים תשואה של כ-5.5% על מחיר הנכס", נכתב בהודעת החברה.

"יצוין כי לשוכרים קיימות אופציות להארכת חוזי השכירות לתקופות שבין שנתיים לחמש שנים. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן הגרמני, במנגנונים שונים של עלייה (שנתית או לאחר השגת שיעור עלייה מצטבר)".

על פי החברה, סך ההון העצמי שיושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס יהיה כ-17.2 מיליון אירו. "בכוונת השותפות לממן את יתרת תמורת העסקה באמצעות קבלת מימון מתאגיד בנקאי גרמני לתקופה של חמש שנים, בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-1.27%", מוסיפה אשטרום. "קרן ההלוואה תיפרע בשיעור שנתי קבוע של 2% מסכום ההלוואה המקורי. כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, תשעבד השותפות את זכויותיה בנכס ואת זכויותיה לקבלת תקבולים בקשר עם הנכס.

במעמד חתימת ההסכם הופקד בנאמנות סכום של כ-1.925 מיליון אירו. יתרת התמורה תועבר למוכר עם השלמת הרכישה.באותו מועד תועבר הבעלות בנכס לידי השותפות. אם השותפות לא תעמוד בהתחייבויותה להשלמת העסקה, חלק מהפיקדון ישמש כקנס. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים הקשורים לרישום הערת אזהרה על הנכס, לזכות סירוב של העירייה שבשטחה ממוקם הנכס, למחיקה של שעבוד הבנק של המוכר וכיוצ"ב".

במעמד חתימת ההסכם הופקד בנאמנות סכום של כ-1.925 מיליון אירו. יתרת התמורה תועבר למוכר עם השלמת הרכישה. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים הקשורים לרישום הערת אזהרה על הנכס, לזכות סירוב של העירייה שבשטחה ממוקם הנכס, למחיקה של שעבוד הבנק של המוכר וכיוצ"ב"

כאמור, אשטרום דיווחה בשבוע שעבר על כוונתה לרכוש בניין משרדים באנגליה – מהלך שסביבו נמצאת חברה בת שלה במשא ומתן בימים אלו. מדובר בבניין בשטח 16,000 מ"ר בנויים, שאותו מתעתדת החברה לרכוש תמורת כ-42.2 מיליון ליש"ט. אם שתי העסקאות, בגרמניה ובאנגליה, יושלמו, תשלם החברה בסך הכול – נכון לשערי המטבעות היום – כ-355 מיליון שקל.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search