להורדת אפליקציה

חברת אב-גד רוכשת חמישה דונמים בגבעת אולגה תמורת סכום של 26.6 מיליון שקל

על הקרקע תוכל להקים החברה 20 יחידות דיור דו-משפחתיות • בשני מגרשים מתוך המגרשים שרוכשת החברה ישנו פולש, ומוכר השטח התחייב לתת לו בקשת פינוי מייד לאחר חתימת הסכם הרכישה

גבעת אולגה (שאטרסטוק)
גבעת אולגה (שאטרסטוק)

חברת אב-גד החזקות הודיעה היום (ב') כי התקשרה עם צד שלישי בהסכם לרכישת זכויות בחלקים מחלקה ברחוב קדימה שבשכונת גבעת אולגה בחדרה, לא רחוק מקו החוף, בסכום של 26.6 מיליון שקל. המקרקעין, כך על פי ההודעה שנשלחה לרשות לניירות ערך, משקפים 20 מגרשי משנה המיועדים לבנייה, בשטח כולל של כחמישה דונמים. 

"יצוין כי חמשת מגרשי המשנה מתוך הממכר, המשקפים חלקים בחלקה, רשומים נכון למועד חתימת הסכם הרכישה על שם הבעלים הקודם, ועליהם רשומים גם שעבודים, אשר יוסרו מכספי התשלום הראשון שתעביר החברה, ואשר המוכר התחייב להעבירם על שמו בלשכת רישום המקרקעין, מייד לאחר הסרת השעבודים", נכתב בהודעת החברה. "לאחר מסירת החזקה במקרקעין, בכוונת החברה לפעול במקרקעין לבניית 20 יחידות דיור דו-משפחתיות".

מועד המסירה הצפוי של המקרקעין, בכפוף לכך ששולמה במועדה ונפרעה בפועל מלוא התמורה למוכר ו/או לנאמן, הינו עד תום 90 הימים ממועד קיום התנאי המתלה - קבלת אישור של גורם בנקאי או כל גורם מממן אחר להעמדת מימון ביחס לרכישת המקרקעין, בתוך 45 ימים ממועד חתימת הסכם הרכישה - היינו, לא יאוחר מיום תשעה בנובמבר 2021"

"מועד המסירה הצפוי של המקרקעין, בכפוף לכך ששולמה במועדה ונפרעה בפועל מלוא התמורה למוכר ו/או לנאמן, הינו עד תום 90 הימים ממועד קיום התנאי המתלה - קבלת אישור של גורם בנקאי או כל גורם מממן אחר להעמדת מימון ביחס לרכישת המקרקעין, בתוך 45 ימים ממועד חתימת הסכם הרכישה - היינו, לא יאוחר מיום תשעה בנובמבר 2021". בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה בשיעור של 6%. 

עוד מציינת החברה כי באפריל 2016 נחתם הסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, בין פולש אשר מחזיק בשני מגרשי משנה של המוכר, אשר במסגרתו ניתן צו פינוי כנגד הפולש. "הוסכם בין המוכר לבין הפולש כי הפינוי ייעשה בתוך 60 ימים מקבלת דרישה מצד המוכר. בהתאם להסכם הרכישה, המוכר התחייב לתת לפולש דרישת פינוי מייד לאחר חתימת הסכם הרכישה, ולפנות את הפולש עד מועד מסירת החזקה או עד למועד הפינוי, בהתאם לכתב ההתחייבות שניתן למוכר על ידי הפולש, לפי המוקדם מביניהם".

באפריל 2016 נחתם הסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, בין פולש אשר מחזיק בשני מגרשי משנה של המוכר, אשר במסגרתו ניתן צו פינוי כנגד הפולש. "הוסכם בין המוכר לבין הפולש כי הפינוי ייעשה בתוך 60 ימים מקבלת דרישה מצד המוכר. בהתאם להסכם הרכישה, המוכר התחייב לתת לפולש דרישת פינוי מייד לאחר חתימת הסכם הרכישה, ולפנות את הפולש עד מועד מסירת החזקה או עד למועד הפינוי"

באשר לאותו תנאי מתלה שהוזכר קודם, אם לא יתקבל אישור מהגורם המממן בתוך 45 ימים ממועד חתימת הסכם הרכישה, מכל סיבה שהיא – על פי הודעתה הבלעדית של החברה, המוכר התחייב להשיב לחברה את מלוא סכום התשלום הראשון בתוספת מע"מ, בתוך 90 ימים מהמועד לקיום התנאי המתלה. 

"בהתאם להסכם הרכישה", מוסיפה אב-גד, "לשם הבטחת השבת התשלום הראשון, ימסור המוכר לחברה את כל הביטחונות הללו: רישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא בגין חמשת המגרשים ורישום הערת אזהרה על מלוא הממכר; רישום שיעבוד ברשם החברות על חמישה מגרשים באמצעות אגרת חוב והודעת שעבוד; ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו בא כוח החברה יוכל לממש את השעבוד על ידי העברת חמשת המגרשים על שם החברה; כתב ערבות של מנהל המוכר, לפיו יערוב באופן אישי לקיום התחייבות המוכר ביחס להשבת התשלום הראשון במקרה של אי-קיום התנאי המתלה, בהתאם להסכם הרכישה. לחברה הזכות להודיע על קיומו של התנאי המתלה, גם אם לא יתקבל אישור של גורם מממן, על פי שיקול דעתה הבלעדי".
 

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search